Detta väntar EU-parlamentarikerna

NYHET Publicerad

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  

Parlamentariker

En plats i Europaparlamentet hägrar för Heléne Fritzon (S), Fredrick Federley (C), Tomas Tobé (M), Alice Bah Kuhnke (MP), Malin Björk (V) och Sara Skyttedal (KD).

Om ett par veckor är det dags för val till Europaparlamentet, det nionde i ordningen. Huvudfrågan är mer eller mindre Europa, mer integration eller inte.

Valdeltagandet brukar ligga kring 40 procent, med stor variation mellan medlemsländerna. I Sverige röstade 51 procent 2014 och mycket tyder på att valdeltagandet kommer att öka denna gång.

Varje EU-land har ett fast antal ledamöter i parlamentet: allt från sex stycken från Cypern, Estland, Luxemburg och Malta till Tysklands 96. Platserna fördelas efter folkmängd i varje medlemsland. Drygt en tredjedel av ledamöterna är kvinnor. De valda delas in efter politisk tillhörighet, inte nationalitet.

De 751 ledamöterna utses av väljarna i EU:s 28 medlemsländer för en femårsperiod. Men i och med att 73 brittiska ledamöter eventuellt lämnar sina platser har övriga parlamentsledamöter och rådet beslutat att minska antalet platser till 705 från och med årets val.

46 av Storbritanniens nuvarande 73 stolar sparas för framtida behov. Återstående 27 platser delas ut till 14 EU-länder som för närvarande är något underrepresenterade i Europaparlamentet. Bland annat tilldelas Sverige ytterligare ett mandat och får 21 parlamentsledamöter, Finland ökar från 13 till 14 ledamöter och Spanien utvidgar sin representation med fem platser, från 54 till 59.

Men vad gör då de valda parlamentsledamöterna?

En av huvuduppgifterna är att arbeta med EU:s budget. EU-kommissionen lade i början av maj 2018 förslag om en ny flerårsbudget för åren 2021-2027.

Förslaget hade flera kontroversiella inslag däribland att Sverige och andra rikare nettobetalare ska bli av med sina rabatter och att medlemsländer som inte håller sig till demokratiska värderingar och rättsstatsprinciper kan få indraget EU-stöd.

De kommande förhandlingarna, som beskrivs som de svåraste någonsin, ska enligt den senaste planen slutföras på EU-toppmötet i oktober 2019.

En annan stor arbetsuppgift är att anta lagar sedan kommissionen lagt förslag. Antingen rör det sig om en förordning, som är bindande för alla EU-länder, eller ett direktiv, som sätter upp ett mål som medlemsländerna ska uppnå, men de får själva bestämma hur det ska gå till.  

Parlamentsledamöterna har också viss kontroll över andra institutioner och organ. Bland annat väljer de EU-kommissionens ordförande.

För att politikerna ska veta vad de ska göra, och var, används en färgkodad kalender.

Under blåmarkerade veckor träffar svenska ledamöter andra medlemmar i sin politiska grupp. Det krävs 25 ledamöter, från åtminstone sju olika medlemsländer, för att skapa en politisk grupp.

Rosa veckor är öronmärkta för utskottsmöten. Varje ledamot arbetar i ett eller flera parlamentsutskott, inom ett eller flera politikområden, allt från utrikesfrågor till ekonomi, jämställdhet, utbildning och kultur.

I utskotten möts ledamöter från olika politiska grupper och diskuterar detaljförslag till lagstiftning och ändringar, tar ställning till kommissions- och rådsförslag och formulerar betänkanden som ska presenteras i kammaren.

Höjdpunkten är parlamentets sessionsveckor i Strasbourg, eller i Bryssel. Plenarsessionerna, som är rödmarkerade i kalendern, är platsen för debatt om viktiga frågor, där ledamöterna fattar de stora besluten genom omröstning, där de antar, ändrar eller avvisar lagstiftning.

Och att flyttcirkusen mellan Strasbourg och Bryssel består ger upphov till ständiga gräl.

Enligt EU-fördraget så ska tolv parlamentsmöten hållas i Strasbourg varje år. Men att varje månad forsla tusentals dokument och pärmar via tåg, samtidigt boka biljetter och hotellrum för alla EU-parlamentarikerna och deras tusentals assistenter och tjänstemän kostar EU:s skattebetalare i runda slängar ett par miljarder kronor om året.

Dyrt, ineffektivt och miljövidrigt, hävdar många ledamöter.

En ändring av det kritiserade systemet kräver ett enhälligt beslut från medlemsstaters regeringar och ratificering av alla nationella parlament.

Slutligen de turkosa veckorna. Då är parlamentarikerna verksamma utanför Europaparlamentet. De arbetar antingen i sitt hemland, i sin valkrets eller i parlamentsdelegationerna, som ansvarar för relationerna med länder utanför EU.

Europaparlamentets väljarbarometer har tillsammans med Kantar Public publicerat en väljarundersökning inför det kommande valet i maj. Enkäten, som gjordes i början av mars, är baserad på opinionsundersökningar från varje medlemsstat, med undantag för Storbritannien, utifrån det aktuella politiska läget.

Europeiska folkpartiets grupp, dominerat av tyska CDU och där även det ungerska regeringspartiet Fidesz ingår, är tillsammans med Progressiva förbundet av socialdemokrater de största grupperingarna i EU-parlamentet sedan många år.

Enligt prognosen backar nu båda grupperna kraftigt. Socialistgruppen försvagas när brittiska Labour eventuellt försvinner, samtidigt som socialistpartierna i Frankrike och Nederländerna förlorar i styrka.

Alliansen liberaler och demokrater för Europa och Nationernas och friheternas Europa, fäste för EU-skeptiska missnöjespolitiker, gör också relativt bra ifrån sig.

Viss uppmärksamhet röner också mindre grupper som den paneuropeiska rörelsen Volt, som grundades 2016 efter brexitomröstningen och som vill bryta upp höger-vänster-schemat. Men också falangen, som vill demokratisera Europa och bekämpa högerpopulismen, gör sin stämma hörd. Grundare är ekonomen Thomas Piketty.

Hur det går får vi se 23-26 maj, då runt 400 miljoner européer går till valurnorna.

Partigrupper i EU-parlamentet:

Europeiska folkpartiets grupp: Här återfinns svenska KD och M

Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater: Här hittar man S och Fi

Europeiska konservativa och reformister: Plats för SD

Alliansen liberaler och demokrater för Europa: Här återfinns L och C

Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster: Plats för V

De gröna/Europeiska fria alliansen: Här hittar man MP

Frihet och direktdemokrati i Europa: Inga svenska partier

Nationernas och friheternas Europa: Bland andra franska Nationell samling. Inga svenska ledamöter.

Grupplösa i Europaparlamentet: Bland andra grekiska Gyllene Gryning och italienska Femstjärnerörelsen. Inga svenska ledamöter.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon.