EU-kommissionen: Svenska företag bäst på innovationer

NYHET Publicerad

Inom ramen för EU-kommissionens stora satsning EU Industry Day 22-23 februari, i Bryssel var Teknikföretagen & RISE utvalda att under rubriken TESTBED Europe, accelerating innovation and strengthening eco-systems, presentera hur svenska företag och akademin samarbetar i arbetet med nya innovationer. Seminariet visade sig bli ett av eventets mest populära och samlade experter från hela Europa. Samtliga deltagare var överens om att svenskarna leder utvecklingen på detta område. Men varför?

Åsa Fasth Berglund, Petra Sundström, Anna Olsson

Åsa Fasth Berglund, Petra Sundström, Anna Olshäll

Jo, huvudsakligen för att stora och mindre företag samarbetar väl.

- Företagen förstår att de inte kan lösa alla problem själva. Svenska företag är bra på att samarbeta med andra. Småföretag är ofta vara mycket innovativa och de stora företagen har erfarenheter av internationalisering. Hos oss på Chalmers kan de lära av varandra, menade Åsa Fasth Berglund, docent på Chalmers, och slog ett slag för så kallade testbeds.

Testbeds kan facilitera testmöjligheter. De små företagen har inte själva alltid råd, men i en testbed kan de till exempel nyttja studenterna när företagen testar innovationer. På Chalmers testar SMEs, studenter, forskare och globala företag.

Även Anna Olshäll från Scania framhöll värdet av testbeds, som behövs i utvecklingen av framtida produkter och tjänster och är helt nödvändigt för att kunna investera i befintliga produktioner. 

- Vi behöver veta tillräckligt mycket för att kunna nyttja den nya tekniken och våga investera. Säkerhet och cybersecurity, är centralt för att vi ska våga. Vi måste kunna lita på att informationen trovärdig och bygger på fakta, annars kan det skadar alla. Det kan också få till följd att det kan vara en risk i kommande produktion.

Anna Olshäll berättade att Scania också är öppna för att samarbeta med andra företag och institut, vilket återkopplar till tesen om den svenska framgångsfaktorn. Även Scania samarbetar exempelvis Chalmers och KTH som exempelvis.

- Vi behöver samarbete. Vi behöver ständig utveckling, dels internt i företaget, men även från externa kontakter via nya samarbeten. Vi skickar därför medarbetare till andra för att dela kunskap och diskutera utmaningar som ingen ännu har löst. Dessutom, det måste finnas en koppling till verkligheten redan från början om vi ska våga satsa på forskningen och testa. Samarbete mellan SME och stora företag är helt enkelt centralt.

Petra Sundström, från Huskvarna Group, underströk att digitaliseringen är en "gamechanger". Företagen är en del av ekosystemen, oavsett om de vill eller inte. Konkurrensen är mycket stor och bara växer. Och nu kommer de stora aktörerna som Amazon och Google och intresserar sig för de marknadsnischer som svenska företag i dag är framgångsrika i.

- "Going digital" har obegränsade möjligheter. Vi på Huskvarna jobbar nära våra kunder; de vet vad de vill ha och vi kan ta reda på vad vi kan leverera. Detta innebär att vi visar upp olika innovationer, men när vi gör det möter vi många legala problem. Exempelvis när vi vill hyra ut saker, så kanske vi vill fotografera kunden. Men om vi ska ha en kamera i butiken så måste vi ha tillstånd. Ett annat exempel är om vi önskar wi-fi i trädgården för våra digitala produkter, då kan det också krävas tillstånd. Även dataskyddslagstiftningen är en sådan problematisk faktor. För att kunna utveckla innovationer till nytta för konsumenterna behövs undantag för testbeds i denna EU-lagstiftning.

Petra Sundström konstaterade att de behöver kunna testa sina utan att initialt bli hindrade av lagstiftning, så de vet vad som funkar och vad de kan utveckla. Regelbördan begränsar i dag möjligheten till fler kreativa lösningar och smarta innovationer – oftast helt i onödan. 

- Produktplaneringen tar tid, vi måste ha en infrastruktur. Vi måste veta om 5G finns om 5 år. Vi behöver testa våra produkter i den verkligheten i en testbed. Eller rättare sagt, vi behöver tänka större – vi behöver "testcities", för framtiden.

Endast ett av fem europeiska företag nyttjar verkligen de digitala lösningarna i sitt företag, dvs 4 av 5 gör det inte. Potentialen är stor, konstaterade en EU-kommissionsrepresentant från DG Connect, som satt i publiken. Hennes första önskan är EU både får en nationell och en europeisk infrastruktur för testbeds.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att det redan finns ”best practice” hos de nordiska länderna. Framgångsfaktorerna är:

1. Tillgång till ett lokalt "ekosystem"

2. Den senaste kompetensen + verktygen

3. Kreativa människor

4. Tillgången till flera aktörer. Multiexpertis krävs för att lösa framtidens problem.

5. Finansiering

6. Aktörer som är öppna för samarbete

7. En framtida koppling mellan det nationella och det europeiska systemet.

Slutsatsen är således: Det måste finnas flexibla lösningar för samarbeten som passar olika behov.

EU Industry Day syftar till att sprida information om kommissionens arbete med en strategisk policy för industrin. Konferensen är också ett forum där olika intressenter berättar om sina aktiviteter och tankar för att lära av varandra och finna nya samarbeten över gränserna. Deltagarna kommer ifrån alla sektorer inom industrin, likväl som finanssektorn, forskningen, regeringar och andra politiska eller offentliga beslutsfattare.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny europeisk arbetsmarknadsmyndighet – Vad är syftet på riktigt?

KOMMENTAR En ny arbetsmarknadsmyndighet på EU-nivå ingår i arbetet för mer rättvisa arbetsvillkor. Svenskt Näringsliv befarar att myndigheten kan blanda sig i nationella regelverk.
NYHET Publicerad:

Protektionism skapar enbart förlorare

Globaliseringen har otvetydigt varit positiv för merparten av världens befolkning, detta måste diskuteras. Samtidigt leder globaliseringen till att förändringar accelereras vilket i sin tur måste hanteras. Vi behöver se globaliseringens fördelar, men också se till att våra samhällen har den flexibilitet som krävs för att ställa om. Detta var huvudbudskapen under det seminarium som Sällskapet för politik och näringsliv (SPN) nyligen ordnade i Europaparlamentet om vikten av frihandel och globalisering i en tid av protektionism.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen: Svenska företag bäst på innovationer

Inom ramen för EU-kommissionens stora satsning EU Industry Day 22-23 februari, i Bryssel var Teknikföretagen & RISE utvalda att under rubriken TESTBED Europe, accelerating innovation and strengthening eco-systems, presentera hur svenska företag och akademin samarbetar i arbetet med nya innovationer. Seminariet visade sig bli ett av eventets mest populära och samlade experter från hela Europa. Samtliga deltagare var överens om att svenskarna leder utvecklingen på detta område. Men varför?
NYHET Publicerad:

Samtliga riksdagspartier kör över regeringen i prestigefråga

EU Alla riksdagspartier säger nej till införandet av den sociala pelaren. "Det är utmärkt att samtliga riksdagspartier säger nej till EU-kommissionens förslag. Det skulle strida mot den svenska modellen", säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Miljöpartiet: EU:s regelverk borde främja förnybara drivmedel, inte hindra

EU-frågorna berör oss alla, inte minst oss inom näringslivet. Därför är diskussionen om vad vi vill ha EU till i framtiden angelängen. Men vad säger våra svenska EU-parlamentariker om de EU-frågor som är viktigast för företagen?Här ställer vi några frågor till Miljöpartiets parlamentariker Jakop Dalunde, Max Andersson och Linnea Engström.
NYHET Publicerad:

Lundgren: EU ska inte arbeta med sociala villkor

Svenskt Näringsliv vill att Europas konkurrenskraft ska stärkas. Det är genom att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som EU kan vara den drivkraft för ett fortsatt hållbart välstånd för alla sina medborgare som Sverige och övriga Europa behöver.Men vad tycker våra svenska EU-parlamentariker om de frågor på EU-nivå som är viktiga för det svenska näringslivet? Vi presenterar här nästa parlamentariker i vår intervjuserie, Peter Lundgren (SD). Han är vice ordförande i Frihet och direktdemokrati i Europa, samt ledamot i utskottet för transport och turism.
NYHET Publicerad:

Hökmark: När USA gör sig mindre ska EU gå längre med frihandeln

I ett framtida Europa vill Moderaternas Gunnar Hökmark se mer utveckling av den digitala ekonomin, EUs handelspolitik och den inre marknaden. Men det är medlemsstaterna som ska bestämma om hur välfärd och välstånd ska fördelas, tycker han.
NYHET Publicerad:

EU på kollisionskurs med den svenska modellen

KOMMENTAR Den svenska modellen hotas av EU-kommissionens nya förslag om en överstatlig centralstyrning av arbetsmarknadsfrågor. Det skulle drabba det svenska avtalsbaserade arbetsmarknadssystemet mycket hårt om EU-kommissionen kan gå in och detaljstyra. De svenska partierna måste sätta stopp för förslaget, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

EU en tydlig garant för global frihandel

Liberalernas Cecilia Wikström, är ordförande i Utskottsordförandekonferensen och Utskottet för framställningar, samt ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter i EU-parlamentet. Här ger hon sin bild av utvecklingen på ett par för näringslivet viktiga områden, såsom handel, digitalisering och regelförbättring.
NYHET Publicerad:

"Lär av regelförenklingarna inom OECD"

BRYSSEL "OECD:s rekommendationer för regelförbättringar är världens mest moderna regelsystem, och det är dags att vi börjar agera utifrån dem". Det sa Jens Hedström, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor, på ett möte nyligen.
NYHET Publicerad:

Fredrick Federley : Självklart arbetar jag med regelförenklingar

En intensiv debatt pågår runt om i Europa om vilket EU vi vill ha. Svenskt Näringsliv välkomnar denna diskussion. EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag. Det räcker inte med att värna om de framgångar EU lyckats åstadkomma.
NYHET Publicerad:

EUs beslutsprocess- transparent eller effektiv?

En trialog är precis vad det låter som - ett samtal mellan tre parter. I EU-sammanhang är dessa tre parter EU-parlamentet, EU-kommissionen och Rådet. Trialogerna har sina fördelar; det är en snabbare form av beslutsprocess som kan användas ad hoc där de allra viktigaste parterna finns närvarande. Men, motståndet mot att allt fler beslut fattas i dessa fora ökar. Inte minst för deras brist på transparens.
NYHET Publicerad:

De svenska EU-parlamentarikerna om ett konkurrenskraftigt EU

En intensiv debatt pågår runt om i Europa om vilket EU vi vill ha. Svenskt Näringsliv välkomnar denna diskussion. EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag. Det räcker inte med att värna om de framgångar EU lyckats åstadkomma.
NYHET Publicerad:

Oklarhet kring biodrivmedel

KOMMENTAR Samtidigt som EU lägger kraft på att lösa klimatfrågan, så röstar man igenom detaljreglering som gör det mycket svårt att använda biobränsle som är viktigt för omställningen till en mer hållbar energi, enligt Linda Flink, expert energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskap ger framgångsrika företag i Europa

Vi måste ha ett helhetsperspektiv för att kunna skapa ett bättre europeiskt ekosystem för entreprenörskap. Det räcker inte med innovationer. Produkter måste också kommersialiseras och nå marknaden för att företag ska kunna skapa tillväxt. Men det är stora skillnader mellan medlemsstaterna.
NYHET Publicerad:

”Den sociala pelaren leder bara till fler regler”

EU Samma arbetsrättsregler för alla EU-länder är inte rätt väg för ett stärkt Europa. Tvärtom hämmar mer regleringar det som föder den sociala välfärden – företagen. Det budskapet framför Svenskt Näringsliv och BusinessEurope i samband med EU-toppmötet.
NYHET Publicerad:

Inför toppmötet: Därför hotar EU:s sociala projekt Sverige

EU Imorgon, fredag, är det EU-toppmöte i Göteborg. Högt upp på agendan är den så kallade sociala pelaren. Kritiker menar att EU kommer att diktera reglerna på svensk arbetsmarknad, medan regeringen tonar ned riskerna, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

EU utmanar vår nordiska arbetsmarknadsmodell

DEBATT EU-kommissionen driver de sociala frågorna från fel ände, och utmanar vår nordiska arbetsmarknadsmodell där arbetsmarknadens parter själva tar ansvar för och löser de frågor som rör relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det skriver Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv, tillsammans med företrädare för arbetsgivarorganisationerna i Finland, Norge, Danmark i en debattartikel. 
NYHET Publicerad:

Svenska modellen måste hävdas vid EU-toppmöte

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv värnar Sveriges sätt att reglera arbetsmarknadsfrågor men befarar att vår modell kommer att förändras i grunden. På EU-toppmötet i Göteborg på fredag måste Sveriges regering få med sig EU-ledarna, så att utformningen av villkoren på arbetsmarknaden fortsätter att ske nationellt, skriver Gabriella Sebardt, arbetsrättsjurist. 
NYHET Publicerad:

Dags att se över företagens relationer med Storbritannien

KOMMENTAR Brexit kan komma att innebära mycket negativa konsekvenser för det svenska näringslivet. Därför är det viktigt att EU och Storbritannien ser till näringslivets bästa i skilsmässan, bland annat med ett brett frihandelsavtal mellan parterna, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.