EU-kommissionen: Svenska företag bäst på innovationer

NYHET Publicerad

Inom ramen för EU-kommissionens stora satsning EU Industry Day 22-23 februari, i Bryssel var Teknikföretagen & RISE utvalda att under rubriken TESTBED Europe, accelerating innovation and strengthening eco-systems, presentera hur svenska företag och akademin samarbetar i arbetet med nya innovationer. Seminariet visade sig bli ett av eventets mest populära och samlade experter från hela Europa. Samtliga deltagare var överens om att svenskarna leder utvecklingen på detta område. Men varför?

Åsa Fasth Berglund, Petra Sundström, Anna Olsson

Åsa Fasth Berglund, Petra Sundström, Anna Olshäll

Jo, huvudsakligen för att stora och mindre företag samarbetar väl.

- Företagen förstår att de inte kan lösa alla problem själva. Svenska företag är bra på att samarbeta med andra. Småföretag är ofta vara mycket innovativa och de stora företagen har erfarenheter av internationalisering. Hos oss på Chalmers kan de lära av varandra, menade Åsa Fasth Berglund, docent på Chalmers, och slog ett slag för så kallade testbeds.

Testbeds kan facilitera testmöjligheter. De små företagen har inte själva alltid råd, men i en testbed kan de till exempel nyttja studenterna när företagen testar innovationer. På Chalmers testar SMEs, studenter, forskare och globala företag.

Även Anna Olshäll från Scania framhöll värdet av testbeds, som behövs i utvecklingen av framtida produkter och tjänster och är helt nödvändigt för att kunna investera i befintliga produktioner. 

- Vi behöver veta tillräckligt mycket för att kunna nyttja den nya tekniken och våga investera. Säkerhet och cybersecurity, är centralt för att vi ska våga. Vi måste kunna lita på att informationen trovärdig och bygger på fakta, annars kan det skadar alla. Det kan också få till följd att det kan vara en risk i kommande produktion.

Anna Olshäll berättade att Scania också är öppna för att samarbeta med andra företag och institut, vilket återkopplar till tesen om den svenska framgångsfaktorn. Även Scania samarbetar exempelvis Chalmers och KTH som exempelvis.

- Vi behöver samarbete. Vi behöver ständig utveckling, dels internt i företaget, men även från externa kontakter via nya samarbeten. Vi skickar därför medarbetare till andra för att dela kunskap och diskutera utmaningar som ingen ännu har löst. Dessutom, det måste finnas en koppling till verkligheten redan från början om vi ska våga satsa på forskningen och testa. Samarbete mellan SME och stora företag är helt enkelt centralt.

Petra Sundström, från Huskvarna Group, underströk att digitaliseringen är en "gamechanger". Företagen är en del av ekosystemen, oavsett om de vill eller inte. Konkurrensen är mycket stor och bara växer. Och nu kommer de stora aktörerna som Amazon och Google och intresserar sig för de marknadsnischer som svenska företag i dag är framgångsrika i.

- "Going digital" har obegränsade möjligheter. Vi på Huskvarna jobbar nära våra kunder; de vet vad de vill ha och vi kan ta reda på vad vi kan leverera. Detta innebär att vi visar upp olika innovationer, men när vi gör det möter vi många legala problem. Exempelvis när vi vill hyra ut saker, så kanske vi vill fotografera kunden. Men om vi ska ha en kamera i butiken så måste vi ha tillstånd. Ett annat exempel är om vi önskar wi-fi i trädgården för våra digitala produkter, då kan det också krävas tillstånd. Även dataskyddslagstiftningen är en sådan problematisk faktor. För att kunna utveckla innovationer till nytta för konsumenterna behövs undantag för testbeds i denna EU-lagstiftning.

Petra Sundström konstaterade att de behöver kunna testa sina utan att initialt bli hindrade av lagstiftning, så de vet vad som funkar och vad de kan utveckla. Regelbördan begränsar i dag möjligheten till fler kreativa lösningar och smarta innovationer – oftast helt i onödan. 

- Produktplaneringen tar tid, vi måste ha en infrastruktur. Vi måste veta om 5G finns om 5 år. Vi behöver testa våra produkter i den verkligheten i en testbed. Eller rättare sagt, vi behöver tänka större – vi behöver "testcities", för framtiden.

Endast ett av fem europeiska företag nyttjar verkligen de digitala lösningarna i sitt företag, dvs 4 av 5 gör det inte. Potentialen är stor, konstaterade en EU-kommissionsrepresentant från DG Connect, som satt i publiken. Hennes första önskan är EU både får en nationell och en europeisk infrastruktur för testbeds.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att det redan finns ”best practice” hos de nordiska länderna. Framgångsfaktorerna är:

1. Tillgång till ett lokalt "ekosystem"

2. Den senaste kompetensen + verktygen

3. Kreativa människor

4. Tillgången till flera aktörer. Multiexpertis krävs för att lösa framtidens problem.

5. Finansiering

6. Aktörer som är öppna för samarbete

7. En framtida koppling mellan det nationella och det europeiska systemet.

Slutsatsen är således: Det måste finnas flexibla lösningar för samarbeten som passar olika behov.

EU Industry Day syftar till att sprida information om kommissionens arbete med en strategisk policy för industrin. Konferensen är också ett forum där olika intressenter berättar om sina aktiviteter och tankar för att lära av varandra och finna nya samarbeten över gränserna. Deltagarna kommer ifrån alla sektorer inom industrin, likväl som finanssektorn, forskningen, regeringar och andra politiska eller offentliga beslutsfattare.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Det hämmar företagens investeringsvilja"

EU Jan-Olof Jacke, vd, beklagar att det brittiska parlamentet säger nej till Theresa Mays brexitavtal. "Det hämmar företagens investeringsvilja", säger han.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet.