EU-kommissionen: Svenska företag bäst på innovationer

NYHET Publicerad

Inom ramen för EU-kommissionens stora satsning EU Industry Day 22-23 februari, i Bryssel var Teknikföretagen & RISE utvalda att under rubriken TESTBED Europe, accelerating innovation and strengthening eco-systems, presentera hur svenska företag och akademin samarbetar i arbetet med nya innovationer. Seminariet visade sig bli ett av eventets mest populära och samlade experter från hela Europa. Samtliga deltagare var överens om att svenskarna leder utvecklingen på detta område. Men varför?

Åsa Fasth Berglund, Petra Sundström, Anna Olsson

Åsa Fasth Berglund, Petra Sundström, Anna Olshäll

Jo, huvudsakligen för att stora och mindre företag samarbetar väl.

- Företagen förstår att de inte kan lösa alla problem själva. Svenska företag är bra på att samarbeta med andra. Småföretag är ofta vara mycket innovativa och de stora företagen har erfarenheter av internationalisering. Hos oss på Chalmers kan de lära av varandra, menade Åsa Fasth Berglund, docent på Chalmers, och slog ett slag för så kallade testbeds.

Testbeds kan facilitera testmöjligheter. De små företagen har inte själva alltid råd, men i en testbed kan de till exempel nyttja studenterna när företagen testar innovationer. På Chalmers testar SMEs, studenter, forskare och globala företag.

Även Anna Olshäll från Scania framhöll värdet av testbeds, som behövs i utvecklingen av framtida produkter och tjänster och är helt nödvändigt för att kunna investera i befintliga produktioner. 

- Vi behöver veta tillräckligt mycket för att kunna nyttja den nya tekniken och våga investera. Säkerhet och cybersecurity, är centralt för att vi ska våga. Vi måste kunna lita på att informationen trovärdig och bygger på fakta, annars kan det skadar alla. Det kan också få till följd att det kan vara en risk i kommande produktion.

Anna Olshäll berättade att Scania också är öppna för att samarbeta med andra företag och institut, vilket återkopplar till tesen om den svenska framgångsfaktorn. Även Scania samarbetar exempelvis Chalmers och KTH som exempelvis.

- Vi behöver samarbete. Vi behöver ständig utveckling, dels internt i företaget, men även från externa kontakter via nya samarbeten. Vi skickar därför medarbetare till andra för att dela kunskap och diskutera utmaningar som ingen ännu har löst. Dessutom, det måste finnas en koppling till verkligheten redan från början om vi ska våga satsa på forskningen och testa. Samarbete mellan SME och stora företag är helt enkelt centralt.

Petra Sundström, från Huskvarna Group, underströk att digitaliseringen är en "gamechanger". Företagen är en del av ekosystemen, oavsett om de vill eller inte. Konkurrensen är mycket stor och bara växer. Och nu kommer de stora aktörerna som Amazon och Google och intresserar sig för de marknadsnischer som svenska företag i dag är framgångsrika i.

- "Going digital" har obegränsade möjligheter. Vi på Huskvarna jobbar nära våra kunder; de vet vad de vill ha och vi kan ta reda på vad vi kan leverera. Detta innebär att vi visar upp olika innovationer, men när vi gör det möter vi många legala problem. Exempelvis när vi vill hyra ut saker, så kanske vi vill fotografera kunden. Men om vi ska ha en kamera i butiken så måste vi ha tillstånd. Ett annat exempel är om vi önskar wi-fi i trädgården för våra digitala produkter, då kan det också krävas tillstånd. Även dataskyddslagstiftningen är en sådan problematisk faktor. För att kunna utveckla innovationer till nytta för konsumenterna behövs undantag för testbeds i denna EU-lagstiftning.

Petra Sundström konstaterade att de behöver kunna testa sina utan att initialt bli hindrade av lagstiftning, så de vet vad som funkar och vad de kan utveckla. Regelbördan begränsar i dag möjligheten till fler kreativa lösningar och smarta innovationer – oftast helt i onödan. 

- Produktplaneringen tar tid, vi måste ha en infrastruktur. Vi måste veta om 5G finns om 5 år. Vi behöver testa våra produkter i den verkligheten i en testbed. Eller rättare sagt, vi behöver tänka större – vi behöver "testcities", för framtiden.

Endast ett av fem europeiska företag nyttjar verkligen de digitala lösningarna i sitt företag, dvs 4 av 5 gör det inte. Potentialen är stor, konstaterade en EU-kommissionsrepresentant från DG Connect, som satt i publiken. Hennes första önskan är EU både får en nationell och en europeisk infrastruktur för testbeds.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att det redan finns ”best practice” hos de nordiska länderna. Framgångsfaktorerna är:

1. Tillgång till ett lokalt "ekosystem"

2. Den senaste kompetensen + verktygen

3. Kreativa människor

4. Tillgången till flera aktörer. Multiexpertis krävs för att lösa framtidens problem.

5. Finansiering

6. Aktörer som är öppna för samarbete

7. En framtida koppling mellan det nationella och det europeiska systemet.

Slutsatsen är således: Det måste finnas flexibla lösningar för samarbeten som passar olika behov.

EU Industry Day syftar till att sprida information om kommissionens arbete med en strategisk policy för industrin. Konferensen är också ett forum där olika intressenter berättar om sina aktiviteter och tankar för att lära av varandra och finna nya samarbeten över gränserna. Deltagarna kommer ifrån alla sektorer inom industrin, likväl som finanssektorn, forskningen, regeringar och andra politiska eller offentliga beslutsfattare.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Jacke: "Det hämmar företagens investeringsvilja"

EU Jan-Olof Jacke, vd, beklagar att det brittiska parlamentet säger nej till Theresa Mays brexitavtal. "Det hämmar företagens investeringsvilja", säger han.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

EU: Regelförbättringar vinner mark – Sverige sladdar

REGELARBETE 39 europeiska länder redovisar förbättringar i regelarbetet på EU-nivå, visar en OECD-rapport. Vi har kommit en bit på vägen, men det behövs mer arbete, konstaterade ansvarige kommissionären Frans Timmermans vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

EU:s största tillgång moderniseras

EUROPA EU:s inre marknad är en 25-åring med utvecklingspotential. Rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital måste fungera bättre och regelverket moderniseras, visar en analys från kommissionen.
NYHET Publicerad:

”Ett första steg mot fortsatt handel och investeringar"

BREXIT Brittiska regeringen godkände ett utträdesavtal under gårdagskvällen. ”Medlemsföretagen behöver få definitiva besked att riskerna för en avtalslös brexit är undanröjda”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

”Utmärkt att Sverige säger nej till digitalskatt i EU”

EU Vd Jan-Olof Jacke tycker att det är bra att finansminister Magdalena Andersson håller fast vid kritiken mot en digitalskatt. ”För ett exportberoende land, med liten hemmamarknad, finns det all anledning att hålla fast vid de principer som råder idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Faran för ett handelskrig hotar EU:s ekonomi

EU Ett fullskaligt handelskrig och svårigheter att hitta rätt kompetens hämmar EU:s ekonomi, visar en rapport från Business Europe.
NYHET Publicerad:

EU-parlamentariker vill minimera handelshindren efter brexit

EU Det är val till EU-parlamentet nästa år. Ledamöterna Christofer Fjellner och Jasenko Selimović ger sin syn på den inre marknaden, handel och regelkrångel.
NYHET Publicerad:

Selmovic: Sverige bör ställa sig utanför ”ett socialt Europa”

Möt Jasenko Selimović från Liberalerna, Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) i Europaparlamentet. Han är ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). Här berättar han om hur han ser på EU:s inre marknad, handel och sociala Europa.
NYHET Publicerad:

Fjellner: Det som är bra med EU är enkelt, det som är dåligt är krångligt och hur dyrt som helst

EU Möt Moderaternas Christofer Fjellner, European People's Party (EPP). Han är ledamot i utskottet för internationell handel och suppleant i budgetutskottet. Här berättar han hur han ser på EU och dess konkurrenskraft, samt vad han skulle vilja göra för att stärka EU-samarbetet så att hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag undanröjs.
NYHET Publicerad:

Medlemsföretagen vill att Sverige ska vara kvar i EU

ENKÄT Åtta av tio medlemsföretag vill ha ett fortsatt svenskt EU-medlemskap. Mest positiva är storföretagen, visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Företagsperspektivet försummas i EUs digitaliseringsarbete

Den digitala inre marknaden är en stor och het fråga i EU just nu. Sverige har en hög svansföring när det kommer till digitalisering, som ju är gränslöst till sin natur. Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men, tyvärr så kommer ofta företagsperspektivet i andra hand när de europeiska länderna försöker skapa en digital inre marknad.
NYHET Publicerad:

Debatt: Frihandelsframgång ett resultat av Europas optimism

Frihandel handlar om att öka storleken på den ekonomiska pajen, och genom att EU lyckas sluta fler handelsavtal så stärker vi ställningen både för europeiska företag och konsumenter.
NYHET Publicerad:

Näringslivet avgörande för omställningen till mer förnybar produktion

Svenskt Näringsliv vill att Europas konkurrenskraft ska stärkas. Det är genom att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som EU kan vara den drivkraft för ett fortsatt hållbart välstånd för alla sina medborgare som Sverige och övriga Europa behöver. Men vad tycker våra svenska EU-parlamentariker om de frågor på EU-nivå som är viktiga för det svenska näringslivet? Vi har pratat med Marita Ulvskog, delegationsledare för de svenska Socialdemokraterna tillika vice ordförande i Utskottet för sysselsättning och sociala frågor.
NYHET Publicerad:

Den tekniska utvecklingen kommer alltid röra sig snabbare än politiken

Teknisk utveckling och utvecklingen av den digitala inre marknaden innebär stora möjligheter för svenska företag, samtidigt innebär det många utmaningar och det är viktigt att politiken landar rätt. Vi har pratat med Anna Maria Corazza Bildt, moderat Europaparlamentariker som också är vice ordförande för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Hon menar att ”Som lagstiftare måste vi vara ödmjuka och inse att den tekniska utvecklingen alltid kommer röra sig snabbare än politiken”.
NYHET Publicerad:

EU – den tydligaste rösten för frihandel

I början på maj hölls Free Market Road Show I Stockholm. Jens Hedström, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor, deltog i en av panelerna tillsammans med bland annat Axess VD PJ Ander Linder och den brittiska ekonomen Richard Teather.
NYHET Publicerad:

EU slår upp portarna över kontinenten

EUROPADAGEN På onsdag, 9 maj, firas Europadagen med en rad aktiviteter över kontinenten, ett tillfälle att fira freden och sammanhållningen i Europa. 
NYHET Publicerad:

EU i en världsordning under omvandling

En världsordning i förändring skapar nya utmaningar för Europa. Interna och externa påtryckningar hotar att förändra de liberala värden som länge präglat Europas relationer och skapar svårigheter för EU:s arbete med frihandel. Hur hanterar vi detta? Dessa frågor diskuterades på ett seminarium i Bryssel med bland annat ambassadör Lars Danielsson, EU-kommissionär Cecilia Malmström, Svenskt Näringslivs Jens Hedström, samt tre forskare som skrivit en bok om denna aktuella frågeställning.
NYHET Publicerad:

Österrikes EU-prioriteringar

Österrike har hamnat i rampljuset efter förra årets regeringsskifte, och det lär fortsätta när man tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd i juli. Svenskt Näringslivs Brysselkontor besökte nyligen Wien för att diskutera våra EU-prioriteringar och samtidigt ta del av Österrikes prioriteringar. Under två dagar träffade vi representanter från regeringen, svenska ambassaden, svenska företag som verkar i landet, en tankesmedja och Svenskt Näringslivs österrikiska motsvarighet IV –  Industriellenvereinigung.
NYHET Publicerad:

EU-regler om grupptalan äventyrar rättssäkerheten

KONSUMENTSKYDD Det behövs inte EU-regler om grupptalan, anser jurist Anne Wigart. Hon betonar att om förslaget genomförs måste de nya reglerna innehålla åtgärder som hindrar missbruk, samtidigt som parternas grundläggande rättigheter garanteras.