Anna-Lena Bohm
Foto: ADAM IHSE / TT

Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv.

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

NYHET Publicerad

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon.

Det finns 24 miljoner små och medelstora företag, så kallade SME-företag, i Europa. Dessa företag är en stor tillgång – om inte en av de allra största – när det gäller att möta dagens ekonomiska och sociala utmaningar.

Svenskt Näringslivs vice ordförande, tillika vd för företaget Uniguide, Anna-Lena Bohm, är även ordförande i BusinessEuropes SME- och entreprenörskapskommitté.  Den 19 februari anordnade BusinessEurope ett seminarium i Bryssel på temat om vad SME-företag kan och bör förvänta sig från kommande EU SME-policy.

BusinessEurope menar att små och medelstora företag måste få möjlighet att verka i en modern miljö, sett till det legala och administrativa. Den inre marknaden måste bli mer tillgänglig för dessa företag och de ska få hjälp att göra affärer även utanför EU och att ta tillvara frihandelsavtalen bättre. SME-företagen ska få lättare att hitta finansiering, finslipa sina innovationer och hitta både talanger och extern rådgivning. Och så är det förstås viktigt att de ska kunna dra nytta av digitaliseringen, vilket var vad Anna-Lena Bohm ägna sitt tal åt.

Ser vi till dagens trender så är det uppenbart att en del av den framtida tillväxten kommer just från digitaliseringen. Den kan ge de mindre företagen möjligheter att verka på en större marknad, som på så sätt kan öppnas upp och ge bättre förutsättningar för både innovation och kommersialisering.  

Men, även om denna utveckling kan te sig ljus så behöver den hjälp på traven.

– Det krävs först och främst ett bättre regelverk för att skydda den konkurrenskraft som marknadsekonomin faktiskt medför. Mindre företag har svårare att hantera krångliga och tidsödande regler med hög detaljeringsgrad och risken finns att de helt enkelt finner en expansion övermäktig och låter bli. På så sätt går stora vinster förlorade helt i onödan. Därför måste regelverken vara stabila, teknikneutrala och förutsägbara. Ett bra regelverk ger å sin sida företagen ännu bättre möjligheter. Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland, menar Anna-Lena Bohm.

Europeiska handlare har 28 olika konsumentregelverk att ta hänsyn till. Dessa handlar om allt från garantitider till produktmärkning. Det krävs således en rejäl investering i både tid och pengar för den företagare som vill vara med och dra nytta av den inre marknaden.

– Nyckelordet är harmonisering och förenkling. Harmonisering av konsumentregler, betalningslösningar, certifieringar och så vidare som gäller på hela den inre marknaden. Förenklingar av informationsplikten är nödvändigt; till exempel behöver en e-handel lämna 39 olika uppgifter före ett köp.

Även tillgången till själva datan är viktig, inte minst för besöksnäringen, hotell- och plattformsaktörer och handeln. När tillgången är begränsad tappar till exempel hotell information och kunskap om sina kunder och deras beteende, vilket gör det svårt för dem att utveckla och skapa nya erbjudanden.

– Detta är dessutom ett större bekymmer för mindre företag än för de riktigt stora och än en gång bidrar EU-reglerna till en obalans där spelreglerna inte är lika för alla. Detta måste åtgärdas om SME-företagen ska nå den stora potential som de faktiskt har på den inre marknaden.

Digitalisering och god infrastruktur för datakommunikation hänger nära samman. Även här finns det utrymme för förbättringar, inte minst gällande krav på hastighet och bandbredd. EU behöver rikta rejäla satsningar åt just detta område om vi ska kunna stå oss i konkurrensen gentemot världen utanför. Även här menar Anna-Lena Bohm att det är viktigt att hålla regleringsivern i schack.

– Vi måste låta principer som transparens, ickediskriminering, valfrihet och interoperabilitet styra och bara reglera där vi märker att konkurrenslagarna misslyckas med att förhindra monopol eller när marknadskrafter sätts ur spel. Det handlar om att vi måste skapa förutsättningar för att alla ska kunna konkurrera på lika villkor. Hanterar vi digitaliseringen rätt kommer den att kunna bli en oerhörd framgångsfaktor för europeiska små och medelstora företag. Gör vi fel kommer vi att snabbt bli förbisprungna.

Susanne Ydstedt

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Det hämmar företagens investeringsvilja"

EU Jan-Olof Jacke, vd, beklagar att det brittiska parlamentet säger nej till Theresa Mays brexitavtal. "Det hämmar företagens investeringsvilja", säger han.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

EU: Regelförbättringar vinner mark – Sverige sladdar

REGELARBETE 39 europeiska länder redovisar förbättringar i regelarbetet på EU-nivå, visar en OECD-rapport. Vi har kommit en bit på vägen, men det behövs mer arbete, konstaterade ansvarige kommissionären Frans Timmermans vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

EU:s största tillgång moderniseras

EUROPA EU:s inre marknad är en 25-åring med utvecklingspotential. Rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital måste fungera bättre och regelverket moderniseras, visar en analys från kommissionen.
NYHET Publicerad:

”Ett första steg mot fortsatt handel och investeringar"

BREXIT Brittiska regeringen godkände ett utträdesavtal under gårdagskvällen. ”Medlemsföretagen behöver få definitiva besked att riskerna för en avtalslös brexit är undanröjda”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

”Utmärkt att Sverige säger nej till digitalskatt i EU”

EU Vd Jan-Olof Jacke tycker att det är bra att finansminister Magdalena Andersson håller fast vid kritiken mot en digitalskatt. ”För ett exportberoende land, med liten hemmamarknad, finns det all anledning att hålla fast vid de principer som råder idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Faran för ett handelskrig hotar EU:s ekonomi

EU Ett fullskaligt handelskrig och svårigheter att hitta rätt kompetens hämmar EU:s ekonomi, visar en rapport från Business Europe.
NYHET Publicerad:

EU-parlamentariker vill minimera handelshindren efter brexit

EU Det är val till EU-parlamentet nästa år. Ledamöterna Christofer Fjellner och Jasenko Selimović ger sin syn på den inre marknaden, handel och regelkrångel.
NYHET Publicerad:

Selmovic: Sverige bör ställa sig utanför ”ett socialt Europa”

Möt Jasenko Selimović från Liberalerna, Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) i Europaparlamentet. Han är ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). Här berättar han om hur han ser på EU:s inre marknad, handel och sociala Europa.
NYHET Publicerad:

Fjellner: Det som är bra med EU är enkelt, det som är dåligt är krångligt och hur dyrt som helst

EU Möt Moderaternas Christofer Fjellner, European People's Party (EPP). Han är ledamot i utskottet för internationell handel och suppleant i budgetutskottet. Här berättar han hur han ser på EU och dess konkurrenskraft, samt vad han skulle vilja göra för att stärka EU-samarbetet så att hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag undanröjs.
NYHET Publicerad:

Medlemsföretagen vill att Sverige ska vara kvar i EU

ENKÄT Åtta av tio medlemsföretag vill ha ett fortsatt svenskt EU-medlemskap. Mest positiva är storföretagen, visar en ny undersökning.