Handelssamtal i fokus på EU-klubben

NYHET Publicerad

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.

EU-klubb

Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) tog upp frågan om kinesiska företag som konkurrerar med hjälp av statsstöd.

EU:s tillväxt stagnerar jämfört med omvärlden.  EU halkar efter, både de länder som från ett sämre läge nu utvecklas snabbt såsom Indien och Kina, och länder som länge varit väletablerade på världsmarknaden som USA. Nu har också klimatdebatten till stor del tagit över agendan och frågor som berör handel och tillväxt skjuts åt sidan, trots att de är grunden för välstånd och därmed också avgörande för våra möjligheter att hantera just klimatutmaningen.

Ungefär så inledde Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M, EPP) EU-klubbens sammankomst den 15 oktober i Bryssel. EU-klubben är ett forum som samlar framförallt svenska företagsföreträdare i Bryssel.

Under mötet lyfte Warborn några punkter han gärna ville diskutera med deltagarna. Dessa gällde exempelvis hur kinesiska företag konkurrerar med orättvisa metoder, t.ex. via statsstöd till företag, och att konfliktnivån kring världshandeln måste minska kopplat till hur WTO hotas av Trump och USA:s vetorätt. Dessutom resonerade han kring att EU-politiken under den kommande mandatperioden troligen inte kommer lägga lika stor vikt vid att förhandla nya handelsavtal som den tidigare gjort på grund av en mer protektionistisk värld. Det finns även ökande protektionistiska tendenser bland EU:s medlemsländer – ännu en oroande faktor.

Efter inledningen hölls ett mer öppet samtal mellan deltagarna som bland annat handlade om fördröjningen av den nya kommissionen, klimattullar, samt en oro för att nya handelsavtal inte kommer kunna vara lika ”raka” som tidigare, utan även omfatta andra parametrar än enbart de handelsrelaterade. Likaså var regelförenklingar ett ämne som många av deltagarna var intresserade av att diskutera och såg gärna ökade insatser och ett högre tempo. En del menade att omtalade principen ”en regel in – en regel ut” enbart leder till status quo och därmed är en otillräcklig åtgärd.

Ett annat orosmoln är att många av de nya parlamentarikerna i handelsutskottet kanske inte har just handel på agendan, utan snarare vill driva på för att icke-handelsrelaterade bestämmelser förs in i framtida handelsavtal. Frågan om när Mercosur-avtalet blir klart är ännu en osäkerhetsfaktor; däremot såg alla positivt på att Vietnamavtalet går framåt. Enigheten var således stor kring att det är viktigt att utnyttja de befintliga handelsavtalen så väl som möjligt.

Jörgen Warborn är ny i Europaparlamentet denna mandatperiod och har en bakgrund först som företagare, kommunstyrelsens ordförande i Varberg och sedermera riksdagsledamot. Just handel och näringslivsfrågor är hans största politiska intressen och därför är han nöjd med att ha hamnat i utskottet för internationell handel (INTA).

Text: Susanne Ydstedt

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.