Brett perspektiv ger bättre effekt av AI

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Vilka effekter får artificiell intelligens, AI, på arbetsmarknaden framöver?  Det är en av dagens mest omdiskuterade frågor. I debatten hörs ofta påståendet om att det finns en risk att alla jobb försvinner, men det håller inte alla med om, skriver Janerik Larsson.

Industrirobot
Foto: John Minchillo

Nationalekonomen Daron Acemoglu efterfrågar ett bredare perspektiv när AI införs för att tekniken ska ge bättre ekonomiska och sociala effekter.

Janerik Larsson

Artikelförfattaren Janerik Larsson är seniorrådgivare till kommunikationsföretaget Prime och Stiftelsen Fritt Näringsliv. Han har följt utvecklingen på svensk arbetsmarknad sedan 1970-talet.

Den amerikanske nationalekonomen Daron Acemoglu vid Massachusetts Institute of Technology, mest känd för sin och James A Robinsons bok Why Nations Fail, har i en serie forskningsrapporter analyserat olika perspektiv på frågor kring AI och arbetsmarknaden.

I rapporten Demographics and Automation skriver han att åldrandet i samhället, demografin, är en av de faktorer som leder till en större automatisering inom industrin och i synnerhet till ett mer utbrett användande av robotar. Det märks bland annat på att utvecklingen av automationsteknologi sker snabbare i länder med en snabbare demografisk förändring, konstaterar han. Och särskilt i industrier som är mer lämpade för automation kommer produktiviteten att öka samtidigt som arbetskraften minskar.

I en annan av Daron Acemoglus rapporter, The Wrong Kind of AI? Artificial Intelligence and the Future of Labor Demand, konstateras att automatiseringen hittills har lett till att arbetskraftens andel av nationalinkomsten har minskat, med ökande ojämlikhet och en långsammare produktivitetstillväxt som följd.

Daron Acemoglu betonar att det därför är viktigt att inte enbart fokusera på automation i samband med införandet AI. Han efterfrågar ett bredare perspektiv för att uppmärksamma nya arbetsuppgifter där mänsklig arbetskraft kan utnyttjas för att öka produktiviteten, så att AI i stället åstadkommer bättre ekonomiska och sociala effekter.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Varannan it-tjänst i Stockholm är vakant

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Ha koll på att världskartan ritas om – och om igen

GÄSTKRÖNIKA Globaliseringen gör länder mer beroende av varandra, på gott och ont. För att göra sig redo för framtidens arbetsmarknad är det viktigt att lyfta blicken och förstå de stora dragen, bland annat de stora geopolitiska förändringar som sker i världen, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Fler entreprenörer kan rädda landsbygden

ARBETSMARKNAD Hur landsbygdens växande ekonomiska och sociala problem ska lösas är en fråga som allt oftare lyfts fram i den internationella debatten. Amerikanska studier visar att stöd till små och medelstora städer är ett effektivt sätt.
NYHET Publicerad:

Utbrett cyberspionage mot svenska företag

SÄKERHET Sverige är ett attraktivt land att bedriva cyberspionage mot och svenska företag är sårbara för den typen av attacker. Det är några av slutsatserna i en färsk rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, om Kinas industriella cyberspionage.
NYHET Publicerad:

Brett perspektiv ger bättre effekt av AI

GÄSTKRÖNIKA Vilka effekter får artificiell intelligens, AI, på arbetsmarknaden framöver?  Det är en av dagens mest omdiskuterade frågor. I debatten hörs ofta påståendet om att det finns en risk att alla jobb försvinner, men det håller inte alla med om, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Framtidens arbetsmarknad under lupp i nytt projekt

FRAMTIDSSPANING Den svenska arbetsmarknaden är allt mer integrerad med omvärlden. Förändringar sker snabbt inom teknikutveckling, global konkurrens, nya affärsmodeller och rörlighet i världen. I projektet FrAM, Framtidens arbetsmarknad, gör Svenskt Näringsliv företagen redo för framtiden.
NYHET Publicerad:

Sverige har hamnat på efterkälken inom AI

TEKNIKUTVECKLING Kina och USA har satsat betydligt mer på AI än Sverige och övriga Europa. Kommer Sverige inte ikapp snart riskerar vi att bli beroende av andra länders AI-lösningar med helt andra etiska värderingar. Det säger Christian Guttmann, AI-chef på Tieto och forskare, till nyhetstjänsten fPlus.
NYHET Publicerad:

USA:s låginkomsttagare allt längre från jobben

ARBETSMARKNAD Den amerikanska arbetsmarknaden blir allt mer tudelad. Samtidigt som delar av USA växer och frodas kommer allt fler låginkomsttagare längre bort från jobben. Många tar sig aldrig ens in på arbetsmarknaden igen. ”I USA är de system som vi har i Sverige jämförelsevis underutvecklade”, säger USA-kännaren Janerik Larsson.