Europas storföretag enade för ett sunt företagsklimat

NYHET Publicerad

INDUSTRI Ledare för Europas industriella storföretag ger sin syn på framtiden i en ny rapport. Prioriterade frågor är ungas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, omskolningen av arbetskraften, övergången till en koldioxidneutral ekonomi och en långsiktig strategi för europeisk industri.

Bert D’Hooge, Policy Director, ERT

Bert D’Hooge, Policy Director på ERT.

”Europa måste vidta brådskande åtgärder för att hantera detta århundrades utmaningar, vilket framför allt innebär att hantera klimatförändringar och förbereda medborgarna för en omfattande teknisk utveckling.” Så inleder European Round Table of Industrialists, ERT, beskrivningen av sin nylanserade rapport med titeln Strengthening Europe's place in the world.

ERT är en medlemsorganisation för industriledare från storföretag inom den industriella och teknologiska sektorn runtom i Europa. Ledarna träffas ungefär två gånger per år för att diskutera för industrin aktuella frågor och försöka enas om budskap som kan förmedlas till omvärlden och inte minst till politikerna.

Rapporten från ERT är just ett sådant försök att få politiker att förstå industrins behov och syn på framtidens utveckling. Bert D’Hooge, Policy Director på ERT, utvecklar.

Rapporten är sprungen ur våra medlemmars stora intresse för Europas plats i världen och de styrkor och möjligheter som de ser. När vi tittar på världen idag ser vi många olika pågående trender: en ökande global handel, klimatförändringar, digitalisering, för att nämna några, vilka alla behöver svar på en europeisk nivå. Samtidigt ser vi att Europa är delat och att euroskepticism ökar. Företagsledarnas mål är att flytta fokus för diskussionen till det faktum att människor i alla europeiska länder faktiskt står inför liknande utmaningar. Svaret på dessa utmaningar är inte att stänga in sig själv bakom nationsgränser, utan snarare mer öppenhet och ett starkt EU.

Rapporten har fått mycket uppmärksamhet i nyhetsmedia runtom i Europa. Det som gör den unik, menar Bert D’Hooge, är att den inte bara är en kravlista till politikerna utan även innehåller ett antal skarpa förslag på lösningar som ERT:s medlemmar vill vara med och bidra med.

­– Industrin har en oerhört viktig roll att spela i Europas utveckling. En central fråga för oss är den om Europas unika värderingar där man främjar dialog framför konfrontation. Vi vill vara en del av den utvecklingen och göra affärer med europeiska värderingar som grund. Ett konkret exempel på hur vi redan arbetar med värderingar är den försäkran som våra medlemmar skrev under i slutet av förra året om att arbeta med inkludering, mångfald och jämställdhet. Det gör vi bland annat genom arbetsgrupper där experter delar med sig av de bästa sätten att skapa en inkluderande företagskultur, såsom att erbjuda betald föräldraledighet eller försäkra sig om en rimlig social standard bland medarbetarna. Fler företagsledare måste helt enkelt få kännedom om dessa frågor och verktyg för att kunna jobba med dem.

Kompetensutveckling

Rapporten handlar också om vilka kompetenser som kommer att behövas framöver och hur man bör se till att de finns tillgängliga på arbetsmarknaden. Ett av förslagen handlar om att hjälpa unga människor in på arbetsmarknaden, bland annat genom att företag erbjuder praktikplatser och lärlingsutbildningar. Ungdomsarbetslösheten har visserligen minskat de senaste åren men är fortfarande en utmaning där företagen har en viktig roll att spela, enligt rapporten. En annan central fråga som engagerar företagen är omskolning av arbetskraften för att säkra framtidens behov av medarbetare. Bert D’Hooge berättar att detta är en het potatis bland företagen, och att ERT därför har plattformar för att utbyta idéer kring hur man omskolar på bästa sätt. Det handlar om ett livslångt lärande som bland annat måste kunna svara upp mot den alltmer digitaliserade ekonomin.

Grön ekonomi

Övergången till en koldioxidneutral ekonomi är något som berör företag i allra högsta grad och som tas upp i rapporten. Bert D’Hooge förklarar:

–  Det finns enorma möjligheter för företag i den gröna ekonomin. Vi ser just nu många nya företag som bidrar med nya lösningar på det här området. Samtidigt som ERT självfallet ser positivt på denna utveckling och stödjer Parisavtalet anser vi att det måste finnas ett globalt ansvar för dessa frågor eftersom det är en konkurrensfråga. Å ena sidan handlar det om att övertala företag att göra en grön omställning, å andra sidan måste vi säkerställa att vi har en europeisk produktionsbas. Om stålproduktionen försvinner utanför Europas gränser produceras utsläppen någon annanstans och problemet kvarstår och blir svårt för oss att gör något åt. Därför måste kostnaden för omställningen fördelas. Det måste helt enkelt finnas en balans.

Andra förslag i rapporten handlar om att stärka den inre marknaden, utveckla en långsiktig strategi för europeisk industri, säkerställa att alla kan ta del av digitaliseringen, respektera WTO:s principer och säkra en effektiv övergång till förnyelsebar energi.

– Samtidigt som vi i och med rapporten målar en bild av vad Europa står för hoppas vi kunna tydliggöra vilka politiska prioriteringar vi önskar se för framtidens Europa och vilken enorm kraft och potential det finns i våra företag, avslutar Bert D’Hooge.

Här finns ERT:s rapport att läsa:

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Så blir företagen fortsatt attraktiva

INTERNATIONELLA AFFÄRER Handel, investeringar och innovation genomgår dramatiska förändringar världen över. Svenska företag bör ta tag i taktpinnen för att inte tappa konkurrenskraft. ”Det går så fort och staten vet inte vad den ska göra. På nationell nivå är det offentliga dåligt koordinerat”, säger konsulten Mikael Román.
NYHET Publicerad:

Så är arbetsplatsen som passar alla

ARBETSMILJÖ Nyanländ eller funktionsnedsättning spelar ingen roll. Här är projektet som skapar arbetsplatser med bra villkor för alla, samtidigt som företagen är framgångsrika.
NYHET Publicerad:

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

FREDAGSKRÖNIKA Trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden? I dagens fredagskrönika skriver Christina Riksén om hur vi förbereder oss för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

UD: Ha koll på Kina för att förstå framtidens arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Blicka utanför landets gränser för att förstå hur framtidens arbetsmarknad utvecklas. Kina är ett av de länder som vi bör hålla extra koll på, hävdar Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.
NYHET Publicerad:

Grundskolan orsak till yrkesgymnasiets misslyckande

UTBILDNING Trots goda möjligheter till anställning är behovet av kompetens skriande i de flesta branscher. Nyckeln finns i en effektivisering av yrkesgymnasiet, men först måste man ta tag i grundskolan, enligt professor Inger Enkvist.
NYHET Publicerad:

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.
NYHET Publicerad:

”Sverige kan bara konkurrera med kvalitet”

ARBETSMARKNAD En fortsatt framskjuten global position kräver satsningar på forskning och utbildning samt teknikutveckling. Det hävdar UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman. ”Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har”, säger han.
NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.