Europas storföretag enade för ett sunt företagsklimat

NYHET Publicerad

INDUSTRI Ledare för Europas industriella storföretag ger sin syn på framtiden i en ny rapport. Prioriterade frågor är ungas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, omskolningen av arbetskraften, övergången till en koldioxidneutral ekonomi och en långsiktig strategi för europeisk industri.

Bert D’Hooge, Policy Director, ERT

Bert D’Hooge, Policy Director på ERT.

”Europa måste vidta brådskande åtgärder för att hantera detta århundrades utmaningar, vilket framför allt innebär att hantera klimatförändringar och förbereda medborgarna för en omfattande teknisk utveckling.” Så inleder European Round Table of Industrialists, ERT, beskrivningen av sin nylanserade rapport med titeln Strengthening Europe's place in the world.

ERT är en medlemsorganisation för industriledare från storföretag inom den industriella och teknologiska sektorn runtom i Europa. Ledarna träffas ungefär två gånger per år för att diskutera för industrin aktuella frågor och försöka enas om budskap som kan förmedlas till omvärlden och inte minst till politikerna.

Rapporten från ERT är just ett sådant försök att få politiker att förstå industrins behov och syn på framtidens utveckling. Bert D’Hooge, Policy Director på ERT, utvecklar.

Rapporten är sprungen ur våra medlemmars stora intresse för Europas plats i världen och de styrkor och möjligheter som de ser. När vi tittar på världen idag ser vi många olika pågående trender: en ökande global handel, klimatförändringar, digitalisering, för att nämna några, vilka alla behöver svar på en europeisk nivå. Samtidigt ser vi att Europa är delat och att euroskepticism ökar. Företagsledarnas mål är att flytta fokus för diskussionen till det faktum att människor i alla europeiska länder faktiskt står inför liknande utmaningar. Svaret på dessa utmaningar är inte att stänga in sig själv bakom nationsgränser, utan snarare mer öppenhet och ett starkt EU.

Rapporten har fått mycket uppmärksamhet i nyhetsmedia runtom i Europa. Det som gör den unik, menar Bert D’Hooge, är att den inte bara är en kravlista till politikerna utan även innehåller ett antal skarpa förslag på lösningar som ERT:s medlemmar vill vara med och bidra med.

­– Industrin har en oerhört viktig roll att spela i Europas utveckling. En central fråga för oss är den om Europas unika värderingar där man främjar dialog framför konfrontation. Vi vill vara en del av den utvecklingen och göra affärer med europeiska värderingar som grund. Ett konkret exempel på hur vi redan arbetar med värderingar är den försäkran som våra medlemmar skrev under i slutet av förra året om att arbeta med inkludering, mångfald och jämställdhet. Det gör vi bland annat genom arbetsgrupper där experter delar med sig av de bästa sätten att skapa en inkluderande företagskultur, såsom att erbjuda betald föräldraledighet eller försäkra sig om en rimlig social standard bland medarbetarna. Fler företagsledare måste helt enkelt få kännedom om dessa frågor och verktyg för att kunna jobba med dem.

Kompetensutveckling

Rapporten handlar också om vilka kompetenser som kommer att behövas framöver och hur man bör se till att de finns tillgängliga på arbetsmarknaden. Ett av förslagen handlar om att hjälpa unga människor in på arbetsmarknaden, bland annat genom att företag erbjuder praktikplatser och lärlingsutbildningar. Ungdomsarbetslösheten har visserligen minskat de senaste åren men är fortfarande en utmaning där företagen har en viktig roll att spela, enligt rapporten. En annan central fråga som engagerar företagen är omskolning av arbetskraften för att säkra framtidens behov av medarbetare. Bert D’Hooge berättar att detta är en het potatis bland företagen, och att ERT därför har plattformar för att utbyta idéer kring hur man omskolar på bästa sätt. Det handlar om ett livslångt lärande som bland annat måste kunna svara upp mot den alltmer digitaliserade ekonomin.

Grön ekonomi

Övergången till en koldioxidneutral ekonomi är något som berör företag i allra högsta grad och som tas upp i rapporten. Bert D’Hooge förklarar:

–  Det finns enorma möjligheter för företag i den gröna ekonomin. Vi ser just nu många nya företag som bidrar med nya lösningar på det här området. Samtidigt som ERT självfallet ser positivt på denna utveckling och stödjer Parisavtalet anser vi att det måste finnas ett globalt ansvar för dessa frågor eftersom det är en konkurrensfråga. Å ena sidan handlar det om att övertala företag att göra en grön omställning, å andra sidan måste vi säkerställa att vi har en europeisk produktionsbas. Om stålproduktionen försvinner utanför Europas gränser produceras utsläppen någon annanstans och problemet kvarstår och blir svårt för oss att gör något åt. Därför måste kostnaden för omställningen fördelas. Det måste helt enkelt finnas en balans.

Andra förslag i rapporten handlar om att stärka den inre marknaden, utveckla en långsiktig strategi för europeisk industri, säkerställa att alla kan ta del av digitaliseringen, respektera WTO:s principer och säkra en effektiv övergång till förnyelsebar energi.

– Samtidigt som vi i och med rapporten målar en bild av vad Europa står för hoppas vi kunna tydliggöra vilka politiska prioriteringar vi önskar se för framtidens Europa och vilken enorm kraft och potential det finns i våra företag, avslutar Bert D’Hooge.

Här finns ERT:s rapport att läsa:

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring nyckel till kompetensbristen

UTBILDNING Svenska företag har ett stort behov av arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensförsörjningen, och att den möjligheten kvarstår även framöver är avgörande för många företags fortsatta överlevnad. Det säger Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så sätter Kina press på konkurrenterna

GLOBAL KONKURRENS Kinas plan är att senast år 2049 vara globalt ledande militärt, ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt. Metodiskt och målinriktat jobbar Kina på för att komma ikapp USA och Europa inom ett efter ett av framtidens stora teknikområden – och ta täten, enligt journalisten och Kinakännaren Ola Wong.
NYHET Publicerad:

Varför är unga allt mer frånvarande från jobbet?

SJUKFRÅNVARO Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, speciellt bland unga. Forskare pekar på brister inom vården och samhällets höga krav på ungas prestationer.
NYHET Publicerad:

Nätverk och flexibilitet vinner på utmanad arbetsmarknad

SOMMARLÄSNING Artificiell intelligens, 3D-skrivare och blockkedjor skapar nya företag och nya arbetsformer. I framtiden består företag av löst sammansatta nätverk, som saknar fysiska kontor. Samtidigt har medarbetare flera jobb och de väljer var de vill arbeta.
NYHET Publicerad:

Sverige långt framme i AI-utvecklingen

ARBETSMARKNAD AI ändrar förutsättningarna. En ny arbetsmarknad, nya utbildningssystem följer i spåren. Det gäller att hänga med för att inte tappa konkurrenskraft, menar Calle Håkansson, analytiker på Utrikespolitiska institutet.
NYHET Publicerad:

Medlemsras när unga vänder facket ryggen

KOLLEKTIVAVTAL Sedan 2006 har den fackliga organisationsgraden sjunkit från 77 procent till 67 procent. Lyckas facken inte vända utvecklingen kan siffran vara nere i 63 procent om fem år. ”Vissa fackförbund borde vara väldigt oroliga”, säger German Bender på Arena Idé som står bakom rapporten.
NYHET Publicerad:

Europas storföretag enade för ett sunt företagsklimat

INDUSTRI Ledare för Europas industriella storföretag ger sin syn på framtiden i en ny rapport. Prioriterade frågor är ungas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, omskolningen av arbetskraften, övergången till en koldioxidneutral ekonomi och en långsiktig strategi för europeisk industri.
NYHET Publicerad:

”Omge dig av intelligenta människor så utvecklas du snabbare”

KOMPETENS Företaget Klarna växer så att det knakar, och det i en bransch som utvecklas i en mycket snabb takt. Det ställer höga krav på kompetensutveckling av medarbetarna, vilket Klarna har tagit fasta på. Medarbetarnas eget ansvar är en av nycklarna, enligt Klarnas David Morgenstern.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Ha koll på att världskartan ritas om – och om igen

GÄSTKRÖNIKA Globaliseringen gör länder mer beroende av varandra, på gott och ont. För att göra sig redo för framtidens arbetsmarknad är det viktigt att lyfta blicken och förstå de stora dragen, bland annat de stora geopolitiska förändringar som sker i världen, skriver Janerik Larsson.