Robin Teigland
Foto: Stina Stjernkvist/TT

Robin Teigland, professor på Chalmers, talade om hur teknikutvecklingen påverkar framtidens företagande och arbete. Här med sin robotkompis Sparky som också deltog på konferensen "På banan eller i båset 2030 – vad utmanar den svenska arbetsmarknaden?".

Nätverk och flexibilitet vinner på utmanad arbetsmarknad

NYHET Publicerad

SOMMARLÄSNING Artificiell intelligens, 3D-skrivare och blockkedjor skapar nya företag och nya arbetsformer. I framtiden består företag av löst sammansatta nätverk, som saknar fysiska kontor. Samtidigt har medarbetare flera jobb och de väljer var de vill arbeta

Panelen

Anders Ferbe, David Morgenstern och Siri Steijer i panelen.

Foto: Stina Stjernkvist/TT
Jan-Olof Jacke

Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, i samtal med moderatorn Staffan Dopping.

Foto: Stina Stjernkvist/TT
Ola Wong

Ola Wong berättade om Kinas strategi Made in China 2025.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

”På banan eller i båset 2030 – vad utmanar den svenska arbetsmarknaden?” var titeln på konferensen om hur digitalisering och teknikutveckling påverkar framtidens arbetsmarknad, som lockade över 200 personer. 

En av talarna Robin Teigland, professor på Chalmers, gav en bild av nya typer av företag och arbetsformer som skapas med hjälp av ny teknik. Till exempel blir det allt vanligare med företag som helt saknar fysiskt kontor. 

– Men var jobbar alla då? Jo, där de vill jobba. Hemma, på café eller i ett kontorskollektiv. Eller de kanske jobbar på Bali någon vecka och kombinerar det med att surfa. Det intressanta är att de själva väljer var de vill arbeta. Man tar med sig sitt jobb.  

Hon tror också att fler i framtiden kommer att ha flera olika jobb samtidigt.  

– Du måste inte välja det ena eller det andra – det finns flera möjligheter. Du kan vara både bonde och jobba på ett försäkringsbolag.  

Förutom en traditionell del med fast anställda består allt fler företag också av ett externt löst sammansatt nätverk med personer som hjälper till på olika sätt, till exempel med att utveckla och testa produkter.  

– Vi är vana vid centraliserade hierarkiska organisationer men med internet och alla nya teknologier ser vi helt nya sätt att jobba. Och vi har bara sett början, med blockkedjor, artificiell intelligens och 3d-skrivare till exempel. 

Ola Wong, journalist och Kinakännare, fick många i publiken att haja till över Kinas strategier för att bli världsledande inom tio högteknologiska områden senast 2025. Som ett första steg. 

– Kina har gjort ett stort språng den här gången och är det land som producerar mest vetenskap inom naturvetenskap och teknologi.  

USA är nu det enda landet som lägger mer pengar än Kina på forskning. Varje år examineras åtta miljoner kineser från universitetet och den största ökningen har skett inom ingenjörsutbildningar. 

– Slutsatsen är att Kina är och kommer att vara en avgörande kraft för utvecklingen inom den kunskapsbaserade ekonomin, säger Ola Wong.  

Under en avslutande paneldebatt diskuterades olika strategier för svensk arbetsmarknad.    

Siri Steijer, programansvarig arbetsmarknad på tankesmedjan Timbro, betonade kompetensperspektivet som grundläggande för svensk konkurrenskraft, och att alla måste känna motivation och incitament att försörja sig.  

– I Kina har den kollektivistiska synen och plikten mot det egna landet fungerat bra. Men i ett fritt samhälle måste människor inse att det är deras eget ansvar att ha rätt kompetens så att de kan ha ett jobb.   

Carina Lindfelt, avdelningschef på Svenskt Näringsliv, konstaterade att ”det behövs förändring nu” och ställde sig frågan om politiken är tillräckligt snabbfotad för att hantera dem.  

Anders Ferbe tidigare förbundsordförande för IF Metall, höll med henne om att det är bekymrande att svenska politiker ”inte riktigt orkar ta tag i viktiga samhällsfrågor”, och påpekade att fack och arbetsgivare behöver samverka för att möta förändringarna på arbetsmarknaden. 

– Den svenska partsmodellen är oerhört stabil men också väldigt skör och därför gäller det att ha båda perspektiven. När organisationsgraden och så småningom även kollektivavtalstäckningen minskar ramlar allt fler utanför den trygghet som kollektivavtalen ger.  

När det gäller kompetensutveckling är det för hans del inte synonymt med kurser och utbildningar som det är för många andra. Det livslånga lärandet måste bli praktik, slog han fast. 

– Ger du människor tillräckligt med möjligheter att utbilda sig utifrån de egna förutsättningarna finns motivationen. Drivkraften att lära mer finns i alla, framför allt när vi ser vad det ska användas till.  

David Morgenstern, som arbetar med lärande- och ledarutvecklingsfrågor på betaltjänstföretaget Klarna, bekräftade att jakten på kompetens är extremt central för ett företag som Klarna, både när det gäller vidareutveckling av medarbetare och rekrytering externt.  

Den svenska arbetsmarknaden är redan idag till stor del globaliserad, konstaterade han. Klarna har idag över 80 nationaliteter bland sina medarbetare.  

– Vi är ett exceptionellt internationellt företag. Idag dammsuger svenska företag andra länder i Europa och världen där vi hittar de bästa ingenjörerna. En majoritet av de vi anställer för att jobba i Sverige kommer idag inte från Sverige.  

Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd konstaterade att hela arbetsgivarsfären har ett ansvar att försöka förstå hur arbetsmarknaden kommer att förändras. 

– Utifrån det kan vi bygga ett hypoteser kring hur arbetsmarknaden kan utvecklas. Flera av dem är sannolikt fel men med några gemensamma scenarier kan vi ändå planera för en annorlunda framtid. Det gör oss bättre rustade för vad som än kommer.  

Även han lyfte fram kompetensförsörjningen som en framträdande fråga. När det gäller kvalitet i skolan och på högre utbildningar men också i yrkeslivet.  

– Det är ingen tvekan om att vi behöver mycket mer flexibla inlärningssystem som följer oss genom livet. Här måste hitta en modell som tydligare definierar vad som är näringslivets, det offentligas respektive individens ansvar.  

Seminariet genomfördes inom ramen för Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM.

Läs mer om FrAM här

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Så blir företagen fortsatt attraktiva

INTERNATIONELLA AFFÄRER Handel, investeringar och innovation genomgår dramatiska förändringar världen över. Svenska företag bör ta tag i taktpinnen för att inte tappa konkurrenskraft. ”Det går så fort och staten vet inte vad den ska göra. På nationell nivå är det offentliga dåligt koordinerat”, säger konsulten Mikael Román.
NYHET Publicerad:

Så är arbetsplatsen som passar alla

ARBETSMILJÖ Nyanländ eller funktionsnedsättning spelar ingen roll. Här är projektet som skapar arbetsplatser med bra villkor för alla, samtidigt som företagen är framgångsrika.
NYHET Publicerad:

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

FREDAGSKRÖNIKA Trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden? I dagens fredagskrönika skriver Christina Riksén om hur vi förbereder oss för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

UD: Ha koll på Kina för att förstå framtidens arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Blicka utanför landets gränser för att förstå hur framtidens arbetsmarknad utvecklas. Kina är ett av de länder som vi bör hålla extra koll på, hävdar Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.
NYHET Publicerad:

Grundskolan orsak till yrkesgymnasiets misslyckande

UTBILDNING Trots goda möjligheter till anställning är behovet av kompetens skriande i de flesta branscher. Nyckeln finns i en effektivisering av yrkesgymnasiet, men först måste man ta tag i grundskolan, enligt professor Inger Enkvist.
NYHET Publicerad:

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.
NYHET Publicerad:

”Sverige kan bara konkurrera med kvalitet”

ARBETSMARKNAD En fortsatt framskjuten global position kräver satsningar på forskning och utbildning samt teknikutveckling. Det hävdar UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman. ”Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har”, säger han.
NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.