Robin Teigland
Foto: Stina Stjernkvist/TT

Robin Teigland, professor på Chalmers, talade om hur teknikutvecklingen påverkar framtidens företagande och arbete. Här med sin robotkompis Sparky som också deltog på konferensen "På banan eller i båset 2030 – vad utmanar den svenska arbetsmarknaden?".

Nätverk och flexibilitet vinner på utmanad arbetsmarknad

NYHET Publicerad

SOMMARLÄSNING Artificiell intelligens, 3D-skrivare och blockkedjor skapar nya företag och nya arbetsformer. I framtiden består företag av löst sammansatta nätverk, som saknar fysiska kontor. Samtidigt har medarbetare flera jobb och de väljer var de vill arbeta

Panelen

Anders Ferbe, David Morgenstern och Siri Steijer i panelen.

Foto: Stina Stjernkvist/TT
Jan-Olof Jacke

Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, i samtal med moderatorn Staffan Dopping.

Foto: Stina Stjernkvist/TT
Ola Wong

Ola Wong berättade om Kinas strategi Made in China 2025.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

”På banan eller i båset 2030 – vad utmanar den svenska arbetsmarknaden?” var titeln på konferensen om hur digitalisering och teknikutveckling påverkar framtidens arbetsmarknad, som lockade över 200 personer. 

En av talarna Robin Teigland, professor på Chalmers, gav en bild av nya typer av företag och arbetsformer som skapas med hjälp av ny teknik. Till exempel blir det allt vanligare med företag som helt saknar fysiskt kontor. 

– Men var jobbar alla då? Jo, där de vill jobba. Hemma, på café eller i ett kontorskollektiv. Eller de kanske jobbar på Bali någon vecka och kombinerar det med att surfa. Det intressanta är att de själva väljer var de vill arbeta. Man tar med sig sitt jobb.  

Hon tror också att fler i framtiden kommer att ha flera olika jobb samtidigt.  

– Du måste inte välja det ena eller det andra – det finns flera möjligheter. Du kan vara både bonde och jobba på ett försäkringsbolag.  

Förutom en traditionell del med fast anställda består allt fler företag också av ett externt löst sammansatt nätverk med personer som hjälper till på olika sätt, till exempel med att utveckla och testa produkter.  

– Vi är vana vid centraliserade hierarkiska organisationer men med internet och alla nya teknologier ser vi helt nya sätt att jobba. Och vi har bara sett början, med blockkedjor, artificiell intelligens och 3d-skrivare till exempel. 

Ola Wong, journalist och Kinakännare, fick många i publiken att haja till över Kinas strategier för att bli världsledande inom tio högteknologiska områden senast 2025. Som ett första steg. 

– Kina har gjort ett stort språng den här gången och är det land som producerar mest vetenskap inom naturvetenskap och teknologi.  

USA är nu det enda landet som lägger mer pengar än Kina på forskning. Varje år examineras åtta miljoner kineser från universitetet och den största ökningen har skett inom ingenjörsutbildningar. 

– Slutsatsen är att Kina är och kommer att vara en avgörande kraft för utvecklingen inom den kunskapsbaserade ekonomin, säger Ola Wong.  

Under en avslutande paneldebatt diskuterades olika strategier för svensk arbetsmarknad.    

Siri Steijer, programansvarig arbetsmarknad på tankesmedjan Timbro, betonade kompetensperspektivet som grundläggande för svensk konkurrenskraft, och att alla måste känna motivation och incitament att försörja sig.  

– I Kina har den kollektivistiska synen och plikten mot det egna landet fungerat bra. Men i ett fritt samhälle måste människor inse att det är deras eget ansvar att ha rätt kompetens så att de kan ha ett jobb.   

Carina Lindfelt, avdelningschef på Svenskt Näringsliv, konstaterade att ”det behövs förändring nu” och ställde sig frågan om politiken är tillräckligt snabbfotad för att hantera dem.  

Anders Ferbe tidigare förbundsordförande för IF Metall, höll med henne om att det är bekymrande att svenska politiker ”inte riktigt orkar ta tag i viktiga samhällsfrågor”, och påpekade att fack och arbetsgivare behöver samverka för att möta förändringarna på arbetsmarknaden. 

– Den svenska partsmodellen är oerhört stabil men också väldigt skör och därför gäller det att ha båda perspektiven. När organisationsgraden och så småningom även kollektivavtalstäckningen minskar ramlar allt fler utanför den trygghet som kollektivavtalen ger.  

När det gäller kompetensutveckling är det för hans del inte synonymt med kurser och utbildningar som det är för många andra. Det livslånga lärandet måste bli praktik, slog han fast. 

– Ger du människor tillräckligt med möjligheter att utbilda sig utifrån de egna förutsättningarna finns motivationen. Drivkraften att lära mer finns i alla, framför allt när vi ser vad det ska användas till.  

David Morgenstern, som arbetar med lärande- och ledarutvecklingsfrågor på betaltjänstföretaget Klarna, bekräftade att jakten på kompetens är extremt central för ett företag som Klarna, både när det gäller vidareutveckling av medarbetare och rekrytering externt.  

Den svenska arbetsmarknaden är redan idag till stor del globaliserad, konstaterade han. Klarna har idag över 80 nationaliteter bland sina medarbetare.  

– Vi är ett exceptionellt internationellt företag. Idag dammsuger svenska företag andra länder i Europa och världen där vi hittar de bästa ingenjörerna. En majoritet av de vi anställer för att jobba i Sverige kommer idag inte från Sverige.  

Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd konstaterade att hela arbetsgivarsfären har ett ansvar att försöka förstå hur arbetsmarknaden kommer att förändras. 

– Utifrån det kan vi bygga ett hypoteser kring hur arbetsmarknaden kan utvecklas. Flera av dem är sannolikt fel men med några gemensamma scenarier kan vi ändå planera för en annorlunda framtid. Det gör oss bättre rustade för vad som än kommer.  

Även han lyfte fram kompetensförsörjningen som en framträdande fråga. När det gäller kvalitet i skolan och på högre utbildningar men också i yrkeslivet.  

– Det är ingen tvekan om att vi behöver mycket mer flexibla inlärningssystem som följer oss genom livet. Här måste hitta en modell som tydligare definierar vad som är näringslivets, det offentligas respektive individens ansvar.  

Seminariet genomfördes inom ramen för Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM.

Läs mer om FrAM här

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring nyckel till kompetensbristen

UTBILDNING Svenska företag har ett stort behov av arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensförsörjningen, och att den möjligheten kvarstår även framöver är avgörande för många företags fortsatta överlevnad. Det säger Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så sätter Kina press på konkurrenterna

GLOBAL KONKURRENS Kinas plan är att senast år 2049 vara globalt ledande militärt, ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt. Metodiskt och målinriktat jobbar Kina på för att komma ikapp USA och Europa inom ett efter ett av framtidens stora teknikområden – och ta täten, enligt journalisten och Kinakännaren Ola Wong.
NYHET Publicerad:

Varför är unga allt mer frånvarande från jobbet?

SJUKFRÅNVARO Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, speciellt bland unga. Forskare pekar på brister inom vården och samhällets höga krav på ungas prestationer.
NYHET Publicerad:

Nätverk och flexibilitet vinner på utmanad arbetsmarknad

SOMMARLÄSNING Artificiell intelligens, 3D-skrivare och blockkedjor skapar nya företag och nya arbetsformer. I framtiden består företag av löst sammansatta nätverk, som saknar fysiska kontor. Samtidigt har medarbetare flera jobb och de väljer var de vill arbeta.
NYHET Publicerad:

Sverige långt framme i AI-utvecklingen

ARBETSMARKNAD AI ändrar förutsättningarna. En ny arbetsmarknad, nya utbildningssystem följer i spåren. Det gäller att hänga med för att inte tappa konkurrenskraft, menar Calle Håkansson, analytiker på Utrikespolitiska institutet.
NYHET Publicerad:

Medlemsras när unga vänder facket ryggen

KOLLEKTIVAVTAL Sedan 2006 har den fackliga organisationsgraden sjunkit från 77 procent till 67 procent. Lyckas facken inte vända utvecklingen kan siffran vara nere i 63 procent om fem år. ”Vissa fackförbund borde vara väldigt oroliga”, säger German Bender på Arena Idé som står bakom rapporten.
NYHET Publicerad:

Europas storföretag enade för ett sunt företagsklimat

INDUSTRI Ledare för Europas industriella storföretag ger sin syn på framtiden i en ny rapport. Prioriterade frågor är ungas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, omskolningen av arbetskraften, övergången till en koldioxidneutral ekonomi och en långsiktig strategi för europeisk industri.
NYHET Publicerad:

”Omge dig av intelligenta människor så utvecklas du snabbare”

KOMPETENS Företaget Klarna växer så att det knakar, och det i en bransch som utvecklas i en mycket snabb takt. Det ställer höga krav på kompetensutveckling av medarbetarna, vilket Klarna har tagit fasta på. Medarbetarnas eget ansvar är en av nycklarna, enligt Klarnas David Morgenstern.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Ha koll på att världskartan ritas om – och om igen

GÄSTKRÖNIKA Globaliseringen gör länder mer beroende av varandra, på gott och ont. För att göra sig redo för framtidens arbetsmarknad är det viktigt att lyfta blicken och förstå de stora dragen, bland annat de stora geopolitiska förändringar som sker i världen, skriver Janerik Larsson.