Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.

Digitaliseringen

En sak som skiljer denna strukturomvandling från tidigare är att tjänstesektorn automatiseras. Kvalificerade yrken, som advokater, redovisningskonsulter och läkare, försvinner inte, men arbetsinnehållet förändras, menar Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.

Mårten Blix, fil.dr i nationalekonomi, är forskare vid institutet för näringslivsforskning sedan 2015, där han bland annat tittar på frågor relaterade till digitalisering. På sin meritlista har han även uppdraget som sekreterare i Framtidskommissionen, som syftade till att identifiera viktiga samhällsutmaningar på längre sikt. Men denna bakgrund är Mårten Blix en auktoritet i frågan om digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.

Hur kommer digitaliseringen att förändra den svenska arbetsmarknaden?
– Förändringen är redan på väg och följer det mönster som finns i de flesta länder. Det innebär stora krav på anpassning och förstärkt kompetens. Mellanjobben, de jobb som de flesta i medelklassen har, håller på att blir färre eller drastiskt förändras, så antingen krävs det att som arbetstagare bli mer kvalificerad, eller riskera att halka efter och utföra enklare sysslor, säger Mårten Blix.

En sak som skiljer denna strukturomvandling från tidigare är att medan de tidigare handlade om automatisering på rullande band inom industrin så handlar det nu om arbetstillfällen inom tjänstesektorn som kommer att automatiseras. Detta gäller även kvalificerade yrken, såsom advokater, redovisningskonsulter och läkare. Arbetet försvinner visserligen inte, men innehåller kommer att förändras, menar han.

– Det är viktigt att man som arbetstagare följer med i den här utvecklingen, annars knuffas man nedåt i kedjan. För att möta dessa behov kommer det att krävas en blandning av utbildning och kompetensutveckling. Man måste helt enkelt kunna anpassa sig till den nya tekniken.

Mårten Blix menar att det är oerhört viktigt att den svenska skolan blir bättre. Den genomsnittliga nivån måste bli högre, och det måste finnas möjlighet till mer spetskompetens i vetenskapliga ämnen och matematik. Då är det särskilt oroväckande att Pisaresultaten har fallit, understryker han.

Samtidigt som skolan måste utvecklas för att kunna tillmötesgå högre krav från arbetsmarknaden behöver företagen arbeta mer med kompetensutveckling. Mårten Blix anser att staten och företagen måste dela kostnaden och risken det innebär att fortbilda en anställd, eftersom det alltid finns en risk att personen går vidare till ett annat företag. Han ser exempelvis gärna ett skatteavdrag för kompetensutveckling.

Anpassar sig svenska företag till de förändringar som digitaliseringen för med sig?
Företagen anpassar sig tyvärr inte i tillräckligt hög takt till den nya verkligheten. Paradigmskiftet är oundvikligt men det försvåras av att det går så långsamt för företagen att ställa om. Det innebär att ansvaret gradvis kommer att bli större för individen att tillgodose sin kompetensförsörjning. Ett exempel är cancerläkare, vilket är en viktig specialitet. Numera är dock artificiell intelligens (AI) på flera områden bättre eller snabbare än läkare på att ställa diagnos. På sikt ter det sig som ganska osannolikt att en människa kan göra bättre eller snabbare bedömningar än AI när testresultat ska jämföras med en enorm mängd data eller bilder, inte minst under stark tidspress. Det gäller för såväl läkare som andra specialistyrken.

Hur ser utvecklingen ut i resten av världen i jämförelse med Sverige?
– Vi har en bra bas i Sverige och en hög digital mognad. Enligt EU:s Digital Economy and Society Index ligger Sverige tvåa 2019. Konkurrensen kommer från USA och Asien, och då framför allt Kina och Sydkorea, och egentligen står sig hela Europa ganska dåligt i jämförelse med Asien när det kommer till digitalisering. Det är få europeiska företag som är särskilt framgångsrika överlag. Svenska företag har varit framgångsrika inom vissa nischer såsom spelutveckling.

Hur kan svenska företag bäst anpassa sig till digitaliseringen?
– De företag som håller på med teknik måste vara medvetna om att produkter och tjänster kan och kommer att användas för olika ändamål. Ta utvecklingen kring kärnteknologi, som är ett typiskt exempel på så kallad dual use, där forskning inom området kan ha en energitillämpning men även användas för andra ändamål, som att utveckla bomber. Samma sak gäller AI, där exempelvis ansiktsigenkänning har många användningsområden och där ett är att övervaka människor. Den frågan som väcks är om man inom Europa bör bygga upp institutioner som bevakar denna utveckling så att den är förenlig med åt vilket håll vi vill att samhällsutvecklingen ska gå, säger Mårten Blix.

De risker som digitaliseringen innebär för svenska företag skulle kunna hanteras genom att bolagsstyrelser ser till att skapa någon slags mekanism för att identifiera strategiska hot, både på kortare och längre sikt, anser han.

– I en snabbt föränderlig tid som denna har man som företag inget annat val än att tänka strategiskt, avslutar Mårten Blix.

Text: Karin Carlesten

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Så blir företagen fortsatt attraktiva

INTERNATIONELLA AFFÄRER Handel, investeringar och innovation genomgår dramatiska förändringar världen över. Svenska företag bör ta tag i taktpinnen för att inte tappa konkurrenskraft. ”Det går så fort och staten vet inte vad den ska göra. På nationell nivå är det offentliga dåligt koordinerat”, säger konsulten Mikael Román.
NYHET Publicerad:

Så är arbetsplatsen som passar alla

ARBETSMILJÖ Nyanländ eller funktionsnedsättning spelar ingen roll. Här är projektet som skapar arbetsplatser med bra villkor för alla, samtidigt som företagen är framgångsrika.
NYHET Publicerad:

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

FREDAGSKRÖNIKA Trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden? I dagens fredagskrönika skriver Christina Riksén om hur vi förbereder oss för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

UD: Ha koll på Kina för att förstå framtidens arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Blicka utanför landets gränser för att förstå hur framtidens arbetsmarknad utvecklas. Kina är ett av de länder som vi bör hålla extra koll på, hävdar Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.
NYHET Publicerad:

Grundskolan orsak till yrkesgymnasiets misslyckande

UTBILDNING Trots goda möjligheter till anställning är behovet av kompetens skriande i de flesta branscher. Nyckeln finns i en effektivisering av yrkesgymnasiet, men först måste man ta tag i grundskolan, enligt professor Inger Enkvist.
NYHET Publicerad:

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.
NYHET Publicerad:

”Sverige kan bara konkurrera med kvalitet”

ARBETSMARKNAD En fortsatt framskjuten global position kräver satsningar på forskning och utbildning samt teknikutveckling. Det hävdar UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman. ”Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har”, säger han.
NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.