Företagare på frihandelsoffensiv

NYHET Publicerad

INTERNATIONELL HANDEL Brexit blev ett bryskt uppvaknande för Europa. När det dessutom finns tecken på att EU slarvar bort den inre marknaden reagerar många småföretagare starkt. ”Protektionismen skrämmer oss småföretagare. Vi vill bevara det öppna samhället”, säger Uniguides vd Anna-Lena Bohm.

Anna-Lena Bohm

Anna-Lena Bohm är vd för Uniguide.

Kristina von Sydow

Kristina Lindahl von Sydow är vice vd på Livsmedelsföretagen.

Foto: Erik Schuss Photography
Stefan Back, Transportföretagen

Stefan Back är ansvarig för hållbar logistik på Transportföretagen.

Sara Lowemark

Sara Lowemark är internationell samordnare på Svenskt Näringsliv.

Under ett seminarium i Riksdagen arrangerat av Sällskapet Politik & Näringsliv diskuterades Brexit och den inre marknaden. På plats fanns företagare och företagarföreträdare som tecknade en dyster bild av utvecklingen på den inre marknaden.

Uniguides vd Anna-Lena Bohm berättade att den inre marknaden är långt ifrån fullständig, särskilt inte den digitala inre marknaden.

– Småföretagen säljer till privatpersoner på nätet till hela världen, men inte inom EU. Det handlar om regler som stoppar, sade hon.

Ett konkret exempel på regler som försvårar för små och medelstora företag är bestämmelserna som rör fakturering.

– Fakturorna måste följa bestämmelserna i det enskilda landet. Hur ska jag veta hur en faktura ska vara utformad i till exempel Grekland? Det försvårar, sade Anna-Lena Bohm.

Länder som förespråkar frihandel, till exempel Sverige, hamnar allt som oftast på kollissionskurs med länder som verkar för ökad protektionism, till exempel Frankrike. Därför kan det förvåna att det bland småföretagarna i Europa, oavsett nationalitet, finns en samstämmighet om vikten av en väl fungerande digital inre marknad, enligt Bohm.

Hon är själv djupt engagerad i frågorna som vice ordförande för SME-gruppen inom den europeiska samarbetsorganisationen Businesseurope.

– När jag började fanns det en viss skepticism bland de sydeuropeiska representanterna, men nu är vi fullständigt eniga om vikten av att förbättra den digitala inre marknaden, sade hon.

Ett annat konkret exempel på hur protektionismen smyger sin in i regelverken är ursprungsmärkningen av livsmedel, vilket Kristina Lindahl von Sydow, vice vd på Livsmedelsföretagen, berättade om under seminariet. I det här fallet handlar det om att enskilda medlemsländer inför regler som skapar hinder för livsmedelsföretag från andra länder.

Även inom transportsektorn finns stora utmaningar. Stefan Back, ansvarig för hållbar logistik på Transportföretagen, beskrev transporter över gränserna som en administrativ mardröm.

– Det är svårt att veta vad som gäller. Det är bland annat ett stort problem att myndigheterna inte samarbetar över gränserna, sade han.

Enligt Sara Lowemark, internationell samordnare på Svenskt Näringsliv, ligger ett stort ansvar på de svenska politikerna att verka för att den inre marknaden fungerar samt ökad frihandel.

– Sverige har ett stort förtroendekapital i Bryssel. Vi måste driva på det som leder till ökad tillväxt och välstånd, sade hon.

För Anna-Lena Bohm och andra småföretagare hägrar en europeisk marknad med 700 miljoner konsumenter.

– Det måste vara lika enkelt att sälja sina tjänster och varor till Spanien eller Grekland som till Helsingborg. Så ser det inte ut idag. Risken finns att vi hamnar på efterkälken, sade hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nya handelshinder gör krisen värre

KOMMENTAR (Uppdaterad 19 mars) Även i kristider är det viktigt med samarbete och frihandel. Kortsiktiga protektionistiska åtgärder gör skada, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

EU-debatt: ”Första prioritet är frihandeln”

EU-VALET EU måste fortsätta att stå upp för frihandel och inte falla i fällan att sluta sig, trots hot om amerikanska tullar och konkurrens från Kina. ”De senaste två åren har EU slutit två viktiga handelsavtal, ett med Japan och ett med Kanada. Det hade aldrig ett enskilt land klarat”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Stora förväntningar på japansk jättemarknad

HANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Japan har börjat gälla. Förväntningarna är stora på den nya jättemarknaden. ”Avtalet är inte endast viktigt av ekonomiska skäl men har också ett stort symboliskt värde i tider som domineras av populistiska och protektionistiska krafter”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Brexit: Företagen uppmanas öka sina förberedelser

KOMMENTAR Brexitförhandlingarna kärvar. Svenska företag känner oro. Gör en grundlig riskanalys och en handlingsplan om effekterna kring tull, tillstånd och logistik, uppmanar Jens Hedström, chef för Brysselkontoret.
NYHET Publicerad:

”Välkommet med förhandlingar istället för hot om tullar”

FRIHANDEL USA vill inleda förhandlingar med EU om ett handelsavtal. "Ett glädjande besked. De verkligt stora vinsterna kommer om vi får till stånd närmare samarbeten kring olika regleringsfrågor", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nya Naftaavtalet bra för världshandeln

FRIHANDEL Det nya Nafta-avtalet mellan USA, Kanada och Mexiko kan på sikt bidra till reformer av Världshandelsorganisationen, WTO. Det menar Niklas Bergström, handelsansvarig.
NYHET Publicerad:

Tunga WTO-medlemmar struntar i spelregler

KOMMENTAR Handelskriget mellan USA och en rad av dess närmaste handelspartners bottnar främst i att vissa större medlemmar i WTO inte håller sig till organisationens spelregler, skriver Niklas Bergström, ansvarig för handelsfrågor.
NYHET Publicerad:

Nya USA-tullar hotar svensk industri

INTERNATIONELL HANDEL Djupt olyckligt. Tullarna slår både direkt och indirekt mot svensk industri, kommenterar vd Carola Lemne beskedet att president Trump beslutat att permanenta stål- och aluminiumtullarna.
NYHET Publicerad:

”Frihandelsavtalet öppnar för nya affärer i Japan”

EXPORT En rekordstor näringslivsdelegation, under ledning av ordförande Fredrik Persson, besöker i veckan Japan. 50 svenska storföretag och 23 startupföretag deltar på resan, som förhoppningsvis ska leda till nya affärer och ökad export till Japan.
NYHET Publicerad:

Cybersäkerhet får inte maskera protektionism

KOMMENTAR EU-kommissionen vill ge it-säkerhetsmyndigheten, Enisa, mer resurser. Ett steg i rätt riktning, men det får inte begränsa de europeiska företagens konkurrenskraft, skriver jurist Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Lemne djupt oroad av Trumps ståltullar

FRIHANDEL "Det är med stor oro jag har tagit del av den amerikanska administrationens avsikter att införa strafftullar på utländskt stål och aluminium" säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Globaliseringen kan göra alla till vinnare

FRI HANDEL Globaliseringens fördelar har kommit i skymundan i en allt mer frihandelsfientlig diskussion. En nysläppt rapport, som förklarar frihandelns positiva effekter för länder, företag, konsumenter och medborgare, söker råda bot på alla myter och missuppfattningar.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtalet CETA: I dag kör vi igång!

KOMMENTAR Idag träder frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada i kraft. Det kommer bland annat att leda till kostnadsminskningar på 590 miljoner euro för europeiska företag, utöver minskade av regelkrångel och onödig byråkrati, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal med Kanada godkänt

KOMMENTAR En majoritet av EU-parlamentets ledamöter röstade ja till ett frihandelsavtal med Kanada. För Sverige och det svenska näringslivet är det en mycket glädjande nyhet, skriver handelsexpert Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Ett förslag för ökad protektionism

KOMMENTAR Regeringen vill riva upp Lex Laval. Det ger svenska fackförbund ökade möjligheter att vidta stridsåtgärder mot företag som jobbar tillfälligt i Sverige. Förslaget strider mot EU-rätten. Rättsläget har inte förändrats, anser arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 
NYHET Publicerad:

Företagare på frihandelsoffensiv

INTERNATIONELL HANDEL Brexit blev ett bryskt uppvaknande för Europa. När det dessutom finns tecken på att EU slarvar bort den inre marknaden reagerar många småföretagare starkt. ”Protektionismen skrämmer oss småföretagare. Vi vill bevara det öppna samhället”, säger Uniguides vd Anna-Lena Bohm.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen vill se nya regler för antidumpningsåtgärder

INTERNATIONELL HANDEL EU-kommissionen har föreslagit en ny metod för att beräkna om, och hur mycket, en importerad vara är dumpad. Frågan är teknisk, men i praktiken mycket viktig, både för importörer inom EU och exportörer i tredje land, skriver handelsexperten Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Oro över amerikansk utveckling

POLITIK Sedan det står klart att Donald Trump vunnit presidentvalet i USA är oron stor för ökad protektionism. "Med Donald Trump som president ökar risken för att USA väljer en isolationistisk linje. Det vore allvarligt för ett litet och exportberoende land som Sverige", säger Carola Lemne, vd.