NYHET13 november 2020

Svenskt Näringsliv deltar i utformningen av EU:s nya handelspolitik

Svenskt Näringsliv vill se en fortsatt öppen handel med omvärlden, vilket man framfört till EU-kommissionen.

EU-kommissionen har genomfört en översikt av unionens handelspolitik. Nytillträdde handelskommissionären Valdis Dombrovskis vill sätta sin prägel på prioriteringarna.Foto: Lukasz Kobus/TT

EU-kommissionen har just genomfört en så kallad trade policy review (TPR). Det är en översikt över unionens handelspolitik och något som sker med jämna mellanrum, denna gång för att den nytillträdde handelskommissionären Valdis Dombrovskis ska kunna sätta sin prägel på prioriteringarna när det gäller handelsfrågor. Som en del av översynen har kommissionen under hösten tagit emot synpunkter från intressenter och Svenskt Näringsliv lämnade idag in sina synpunkter på kommissionens enkät.

Våra svar på de frågor kommissionen ställer utgår ifrån den handelsagenda vi presenterade i oktober.

Kommissionens frågor handlar inte så mycket om hur vi kan öka handelsmöjligheterna med omvärlden utan istället om hur vi kan se till att handeln är rättvis och hållbar. Det finns mycket att göra på dessa områden, inte minst för att motverka snedvridande subventioner och kunna uppnå högt ställda klimatmål inom EU utan att det leder till att vi konkurreras ut. Men det betyder inte att hela agendan får förskjutas från en positiv handelsskapande inriktning till att enbart fokusera på defensiva verktyg. Vi saknar flera frågor om hur EU kan underlätta för handeln.

I våra svar slår vi tydligt fast vårt motstånd mot att företag ska tvingas flytta ”hem” sin produktion från utlandet. Vidare för vi fram flera förslag kring hur Världshandelsorganisationen (WTO) kan reformeras samt hur europeiska företag kan dra större nytta av de många frihandelsavtal unionen har. Vi diskuterar också handelsrelationen med viktiga länder såsom USA, Kina och Storbritannien med flera samt de allt mer viktiga frågorna kring digitalisering och dataflöden. 

Internationell handel
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist