Rapport4 september 2020

Svenskt Näringslivs agenda för en öppen och hållbar världshandel

Sverige är helt beroende av handel med omvärlden. Vårt välstånd kräver export av såväl varor som tjänster. 1,3 miljoner jobb i Sverige understöds av exporten. Men vi är lika beroende av importen. Öppenhet för utländska investeringar, in i och ut ur landet, är också av avgörande betydelse. För att handeln ska kunna bedrivas krävs också personrörlighet och fria flöden av kapital och data.

När EU tar fram en handelsstrategi för åren som kommer, bidrar Svenskt Näringsliv med den agenda för öppen och hållbar världshandel som näringslivet och företagen behöver. Låt oss inte glömma att det är företagen som producerar och handlar, inte länder. Därför är transparanta och förutsägbara handelsregelverk som skapar förutsättningar för företagen den naturliga grunden för all handelspolitik. Tyvärr är inte alltid verkligheten sådan, och det har blivit allt tydligare att näringslivets röst efterfrågas och behövs. Den här agendan, som finns på såväl svenska som engelska, är ett sätt att höja rösten och visa hur en framåtblickande strategi för framtidens handel måste utformas.

Även om Sverige är mer handelsberoende än många andra länder ligger det i hela världens intresse att underlätta handelsflödena. Handelspolitikens uppgift bör därför primärt vara öppna och fria världsmarknader där företag utan onödiga hinder kan sälja, köpa och investera över gränserna. Företagen behöver med andra ord marknadstillträde för att kunna agera på internationella marknader och bidra till ekonomisk utveckling.

Men handelspolitiken är i omvandling. Den breddas till allt fler områden, vilket beror på att handel idag är så mycket mer än varor lastade på ett skepp. Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen skapar exempelvis nya handelsmöjligheter. Men omvandlingen beror också på nya utmaningar för såväl näringslivet som hela samhället.

Säkerhetsfrågor och geopolitik har blivit allt mer sammanflätade med handelsfrågor. Ibland på ett förstärkande sätt, men alltför ofta drabbas företagen av kortsiktiga beslut tagna i hettan av handelskonflikter. Klimatet, och hela hållbarhetsagendan, påverkar också handeln och handelspolitiken i allt högre grad. Här kan och bör handel vara en del av lösningen, inte problemet. Svenska företag kan och vill vara i framkanten men det kräver att handelspolitiken inte hindrar dem. Tvärtom ska handelspolitiken skapa förutsättningar för företagen. Den här agendan visar riktningen för hur det kan bli möjligt.

Skriven avHenrik Isakson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist