Kilometerskatten långt ifrån avgjord

NYHET Publicerad

SKATTER I helgen gav regeringen besked om att man inte går vidare med utredningens förslag om kilometerskatt. Trots det blev Transportföretagens onsdagsseminarium fullsatt. Skatten är långt ifrån skrotad, blev slutsatsen.

Vilhelm Andersson, utredare
Foto: Nicklas Mattsson

Vilhelm Andersson, utredare i Vägslitageskattekommittén, presenterade sitt förslag.

I helgen meddelade regeringen att man inte tänkte gå vidare med utredningen om kilometerskatt. Förslaget kommer att slå mot svenska transportföretag och saknar en geografisk differentiering, vilket kommer att slå mot landsbygden, ansågs det. Förslaget har kallats kilometerskatt, slitageavgift och lastbilsskatt.

– Kärt barn har många namn, men uppenbarligen även mer oönskade barn, kommenterade dagens värd, Mattias Dahl, vd för Transportföretagen. Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen, drog slutsatsen att utredningen inte är förkastad, vilket vissa verkat tro:

– Det förslag som regeringen lär presentera kommer nog baseras på utredningens slutsatser, till stor del.

Vilhelm Andersson, utredare i Vägslitageskattekommittén, lämnade sin utredning om vägslitageskatt (2017:11) till regeringen 28 februari. Det var en diger lunta om cirka 1000 sidor, med en grundlig genomgång av ett flertal parametrar inklusive flera utblickar mot omvärldens motsvarande system, inte minst Tysklands. Han inledde sitt föredrag med orden:

– Det är ju strålande, med tanke på vilket mottagande utredningen fick, att ni tagit er hit för att lyssna på mig.

Förslaget kan sammanfattas som att alla lastbilar över 12 ton, med vissa undantag, ska beskattas och alla allmänna vägar omfattas. Kostnaden skulle bli 0,38-1,69 kronor per kilometer, beroende på ett flertal variabler. För att systemet ska fungera måste åkerier, även utländska som vill köra i Sverige, registrera sig och sedan rapportera varje månad. Även ett system för ”ruttbiljetter” för enstaka körningar föreslås.

För att systemet ska fungera behövs ett utbyggt kontrollsystem, med kameror och poliskontroller.

– Vi föreslår bland annat att 100 nya poliser ska anställas som enbart ska arbeta med detta, sa Vilhelm Andersson.

Samtidigt är det just kontrollsystemet flera kritiker vänt sig emot, det kommer att kosta en hel del och i slutändan blir intäkten till statskassan relativt liten. Vilhelm Andersson försvarade sig med att systemet är billigare än det tyska och att utredningen ”hållit sig i skinnet” för att göra det så enkelt och billigt som möjligt.

– Vi har försökt att i så stor utsträckning som möjligt använda befintliga system, teknik som redan finns i bilar och hos åkerier.

När han fick den väntade frågan om hur han som utredare förstått skälen till att regeringens beslut, lät Vilhelm Andersson förstå att han var lite konfunderad:

– Som jag förstått det finns en skiljaktig mening från samtliga tre departement som varit med i utredningen. Det är ju dessa tre departement som skrivit direktiven. Då hade de ju kunnat skriva direktiven annorlunda.  Det jag förstått är att regeringen vill se på alternativ till avläsningssystem, för att undvika att åkerierna behöver rapportera varje månad. Orsaken till att vi i utredningen inte valt den vägen utan ett system med kontroller, är att det är mycket dyrt att starta och att driva ett helautomatiskt avläsningssystem.

En av frågorna som inte riktigt lösts av utredningen, är hur indrivningen av skatt från utländska bolag ska gå till.

SN_16056
Foto: Nicklas Mattsson

Jan-Eric Nilsson, nationalekonom och forskare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Jan-Eric Nilsson, nationalekonom och forskare på VTI,  Statens väg- och transportforskningsinstitut, ansåg att utredningen missat ett par saker. Hans ingångsvärde är att man ska ta betalt för de samhällsekonomiska kostnaderna som trafiken ger upphov till, så kallad marginalkostnadsprissättning.

– Det finns flera komponenter som gör förslag om kilometerskatt osäkra, som till exempel hur man kontrollerar axelvikt i realtid eller om ett registrerat fordon har släp eller ej. Förslaget om kontrollsystem är mycket genomtänkt i utredningen, men man måste även se till är att dessa system säkras mot manipulation, ansåg Jan-Eric Nilsson.

En panel av företagsrepresentanter fick frågan om det finns några förutsättningar som skulle kunna göra dem positiva till en kilometerskatt:

– Om det finns några lättnader som gör att branschen får något tillbaka och inte bara tappar i konkurrenskraft kan det finnas utrymme för en kilometerskatt. Annars är det inget vi kan stå bakom, sa Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

– Hela det gröna näringslivet är beroende av transporter. Landsbygdsfrågorna och transportfrågorna är intimt förknippade och vi kan inte se några som helst bra anledningar till att införa kilometerskatt. Vi är helt emot, sa Jonas Carlberg, chef för LRF Mjölk.

SN_16076
Foto: Nicklas Mattsson

Företagens företrädare gav sin syn på kilometerskatten, fr v: Mattias Dahl, Transportföretagen, Jonas Carlberg, LRF Mjölk och Karolina Boholm, Skogsindustrierna.

– Vår största kritik är att utredningens förslag gör att landsbygden subventionerar städerna. Vårt land är stort och att beskatta vår nackdel är en dålig idé, sa Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Dagen avslutades med en politisk debatt. Patrik Lundqvist, (S), ledamot i Skatteutskottet förklarade att en av de viktigaste anledningarna till att regeringen i helgen gav utredningens förslag tummen ned, berodde på att man ser att förslaget slår fel.

– Tanken är att svenska transportföretags problem med osund konkurrens ska åtgärdas samtidigt som kostnaden för slitaget på våra vägar fördelas bättre.

Karin Svensson-Smith, (MP), ordförande i Trafikutskottet, ansåg att de som nu tror att kilometerskattens införande försenas, tror fel.

– Jag ser det precis tvärtom. Om regeringen inte skickar ut förslaget på remiss kan förändringar som skapar ett logiskt och transparent system göras och införandet kan komma lika snabbt.

SN_16079
Foto: Nicklas Mattsson

Karin Svensson-Smith (MP, Patrik Lundqvist (S), Anders Åkessson (C) och Jessica Rosencrantz (M) debatterade hur och om kilometerskatt kan införas.

Anders Åkesson, (C), ledamot i Trafikutskottet, var kritisk:

– Att klippa en utredning vid hälsenen några dagar före dess överlämnande, är ett slöseri med resurser, speciellt som utredningen visat på flera av de nackdelar som vi motståndare mot kilometerskatten påpekat.

Moderaternas Jessica Rosencrantz, ledamot i Trafikutskottet ville lyfta blicken från detaljer:

– Den transportpolitiska debatten glömmer bort att vi är ett glest befolkat land med stora avstånd. Istället borde vi säga att vi verkligen behöver alla transportslag. Dessa skatter som diskuteras, inklusive flygskatten, ser ut att vara fiskala åtgärder för att öka skatteintäkterna. Men systemen är dyra och slår fel.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

På rätt väg för att stoppa smyghöjningarna

SKATTER Svenskt Näringsliv välkomnar ambitionen att ta bort överindexeringen av drivmedelsskatten. Riksdagens budgetbeslut innebär i ett första skede en frysning av skattehöjningarna. Nästa steg bör vara att avskaffa samtliga automatiska överindexeringar som infördes på punktskatteområdet under förra mandatperioden.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.