Kilometerskatten långt ifrån avgjord

NYHET Publicerad

SKATTER I helgen gav regeringen besked om att man inte går vidare med utredningens förslag om kilometerskatt. Trots det blev Transportföretagens onsdagsseminarium fullsatt. Skatten är långt ifrån skrotad, blev slutsatsen.

Vilhelm Andersson, utredare
Foto: Nicklas Mattsson

Vilhelm Andersson, utredare i Vägslitageskattekommittén, presenterade sitt förslag.

I helgen meddelade regeringen att man inte tänkte gå vidare med utredningen om kilometerskatt. Förslaget kommer att slå mot svenska transportföretag och saknar en geografisk differentiering, vilket kommer att slå mot landsbygden, ansågs det. Förslaget har kallats kilometerskatt, slitageavgift och lastbilsskatt.

– Kärt barn har många namn, men uppenbarligen även mer oönskade barn, kommenterade dagens värd, Mattias Dahl, vd för Transportföretagen. Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen, drog slutsatsen att utredningen inte är förkastad, vilket vissa verkat tro:

– Det förslag som regeringen lär presentera kommer nog baseras på utredningens slutsatser, till stor del.

Vilhelm Andersson, utredare i Vägslitageskattekommittén, lämnade sin utredning om vägslitageskatt (2017:11) till regeringen 28 februari. Det var en diger lunta om cirka 1000 sidor, med en grundlig genomgång av ett flertal parametrar inklusive flera utblickar mot omvärldens motsvarande system, inte minst Tysklands. Han inledde sitt föredrag med orden:

– Det är ju strålande, med tanke på vilket mottagande utredningen fick, att ni tagit er hit för att lyssna på mig.

Förslaget kan sammanfattas som att alla lastbilar över 12 ton, med vissa undantag, ska beskattas och alla allmänna vägar omfattas. Kostnaden skulle bli 0,38-1,69 kronor per kilometer, beroende på ett flertal variabler. För att systemet ska fungera måste åkerier, även utländska som vill köra i Sverige, registrera sig och sedan rapportera varje månad. Även ett system för ”ruttbiljetter” för enstaka körningar föreslås.

För att systemet ska fungera behövs ett utbyggt kontrollsystem, med kameror och poliskontroller.

– Vi föreslår bland annat att 100 nya poliser ska anställas som enbart ska arbeta med detta, sa Vilhelm Andersson.

Samtidigt är det just kontrollsystemet flera kritiker vänt sig emot, det kommer att kosta en hel del och i slutändan blir intäkten till statskassan relativt liten. Vilhelm Andersson försvarade sig med att systemet är billigare än det tyska och att utredningen ”hållit sig i skinnet” för att göra det så enkelt och billigt som möjligt.

– Vi har försökt att i så stor utsträckning som möjligt använda befintliga system, teknik som redan finns i bilar och hos åkerier.

När han fick den väntade frågan om hur han som utredare förstått skälen till att regeringens beslut, lät Vilhelm Andersson förstå att han var lite konfunderad:

– Som jag förstått det finns en skiljaktig mening från samtliga tre departement som varit med i utredningen. Det är ju dessa tre departement som skrivit direktiven. Då hade de ju kunnat skriva direktiven annorlunda.  Det jag förstått är att regeringen vill se på alternativ till avläsningssystem, för att undvika att åkerierna behöver rapportera varje månad. Orsaken till att vi i utredningen inte valt den vägen utan ett system med kontroller, är att det är mycket dyrt att starta och att driva ett helautomatiskt avläsningssystem.

En av frågorna som inte riktigt lösts av utredningen, är hur indrivningen av skatt från utländska bolag ska gå till.

Jan-Eric Nilsson
Foto: Nicklas Mattsson

Jan-Eric Nilsson, nationalekonom och forskare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Jan-Eric Nilsson, nationalekonom och forskare på VTI,  Statens väg- och transportforskningsinstitut, ansåg att utredningen missat ett par saker. Hans ingångsvärde är att man ska ta betalt för de samhällsekonomiska kostnaderna som trafiken ger upphov till, så kallad marginalkostnadsprissättning.

– Det finns flera komponenter som gör förslag om kilometerskatt osäkra, som till exempel hur man kontrollerar axelvikt i realtid eller om ett registrerat fordon har släp eller ej. Förslaget om kontrollsystem är mycket genomtänkt i utredningen, men man måste även se till är att dessa system säkras mot manipulation, ansåg Jan-Eric Nilsson.

En panel av företagsrepresentanter fick frågan om det finns några förutsättningar som skulle kunna göra dem positiva till en kilometerskatt:

– Om det finns några lättnader som gör att branschen får något tillbaka och inte bara tappar i konkurrenskraft kan det finnas utrymme för en kilometerskatt. Annars är det inget vi kan stå bakom, sa Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

– Hela det gröna näringslivet är beroende av transporter. Landsbygdsfrågorna och transportfrågorna är intimt förknippade och vi kan inte se några som helst bra anledningar till att införa kilometerskatt. Vi är helt emot, sa Jonas Carlberg, chef för LRF Mjölk.

Kilometerskattedebatt
Foto: Nicklas Mattsson

Företagens företrädare gav sin syn på kilometerskatten, fr v: Mattias Dahl, Transportföretagen, Jonas Carlberg, LRF Mjölk och Karolina Boholm, Skogsindustrierna.

– Vår största kritik är att utredningens förslag gör att landsbygden subventionerar städerna. Vårt land är stort och att beskatta vår nackdel är en dålig idé, sa Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Dagen avslutades med en politisk debatt. Patrik Lundqvist, (S), ledamot i Skatteutskottet förklarade att en av de viktigaste anledningarna till att regeringen i helgen gav utredningens förslag tummen ned, berodde på att man ser att förslaget slår fel.

– Tanken är att svenska transportföretags problem med osund konkurrens ska åtgärdas samtidigt som kostnaden för slitaget på våra vägar fördelas bättre.

Karin Svensson-Smith, (MP), ordförande i Trafikutskottet, ansåg att de som nu tror att kilometerskattens införande försenas, tror fel.

– Jag ser det precis tvärtom. Om regeringen inte skickar ut förslaget på remiss kan förändringar som skapar ett logiskt och transparent system göras och införandet kan komma lika snabbt.

Politikerdebatt om kilometerskatt
Foto: Nicklas Mattsson

Karin Svensson-Smith (MP, Patrik Lundqvist (S), Anders Åkessson (C) och Jessica Rosencrantz (M) debatterade hur och om kilometerskatt kan införas.

Anders Åkesson, (C), ledamot i Trafikutskottet, var kritisk:

– Att klippa en utredning vid hälsenen några dagar före dess överlämnande, är ett slöseri med resurser, speciellt som utredningen visat på flera av de nackdelar som vi motståndare mot kilometerskatten påpekat.

Moderaternas Jessica Rosencrantz, ledamot i Trafikutskottet ville lyfta blicken från detaljer:

– Den transportpolitiska debatten glömmer bort att vi är ett glest befolkat land med stora avstånd. Istället borde vi säga att vi verkligen behöver alla transportslag. Dessa skatter som diskuteras, inklusive flygskatten, ser ut att vara fiskala åtgärder för att öka skatteintäkterna. Men systemen är dyra och slår fel.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

LIVE: Väl fungerande infrastruktur och transporter

LIVE Livesändning av seminariet "Väl fungerande infrastruktur och transporter" sändes mellan 14:00 och 16:00 30 januari. Se hela seminariet här.
NYHET Publicerad:

Reformer ska rädda svensk infrastruktur

RAPPORT Den svenska infrastrukturen är eftersatt. Sårbarheten inom transportsystemet ökar ytterligare om inte grundläggande reformer genomförs. I rapporten ”Bana ny väg för Sveriges infrastruktur” föreslås framkomliga lösningar.
NYHET Publicerad:

Infrastrukturkris kräver nya lösningar

DEBATT Svensk infrastruktur blottlägger stora brister. Botemedlet är mer pengar till nyinvesteringar, drift och underhåll. Dessutom krävs högre produktivitet, kostnadseffektivitet och fokus på rätt saker, skriver Caroline af Ugglas, vice vd och Mårten Bergman, infrastrukturexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd drivmedelsskatt pressar glesbygdsföretag

INFRASTRUKTUR Höjd skatt på drivmedel går stick i stäv med regeringens ambition att hela landet ska leva, anser Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Hundratals arbetstimmar förlorade i bilköer

TV Stockholms trafiksituation hindrar effektiviteten hos företagen på grund av bilköer, och bidrar till längre arbetsdagar. ”Det är dags att färdigställa Förbifart Stockholm nu”, säger Robin Seger, vd Cremab.
NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Kostsamma symbolprojekt löser inte infrastrukturskuld

KOMMENTAR Sverigeförhandlingen har lämnat förslag till utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Nu finns två tydliga alternativ som politiken ska ta ställning till. Järnvägen behöver moderniseras men vi måste börja i rätt ände. Sverige har redan problem med ett underfinansierat och sårbart befintligt infrastruktursystem. Att ta igen den uppbyggda infrastrukturskulden måste prioriteras i första hand, skriver Mårten Bergman.    
NYHET Publicerad:

Transportplan når inte hela vägen fram

KOMMENTAR Den nya nationella transportplanen innehåller utökade satsningar och har fokus på näringslivet. Men det räcker inte hela vägen. Det krävs ett fortsatt långsiktigt och målmedvetet arbete för att komma till rätta med infrastrukturskulden, enligt Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Ny transportplan väcker förhoppningar men mycket återstår

KOMMENTAR Det krävs långsiktighet för att betala av infrastrukturskulden. Regeringens 622 miljarder är bra, men inte tillräckligt, menar Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

”Märkligt att lansera en verkningslös flygskatt”

KOMMENTAR En flygskatt får inte någon effekt på klimatet. Den blir däremot en skadlig skatt på mobilitet i ett land med långa avstånd, skriver Maria Sunér Fleming och Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Flygbransch ser hellre miljövänligt bränsle än flygskatt

SKATT Flygskatten ger inte några tydliga miljöeffekter. Det menar till och med miljöorganisationerna. Ändå tänker regeringen gå vidare med förslaget. Om den ändå införs, varför inte göra som i Norge och använda skatteintäkterna till att öka tillgången på miljövänligt flygbränsle, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Glada miner efter utebliven skattehöjning

SKATTER Beskedet att regeringen backar från skatteförslaget om nya regler för delägare i fåmansbolag får många småföretagare att pusta ut och känna glädje. ”Fantastiskt roligt och skönt", säger företagaren Charlotta Holmquist.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Skadliga skatteförslag skrotas

KOMMENTAR För näringslivet behövs åtgärder som stärker konkurrenskraften istället för de skadliga skattehöjningar som regeringen nu har stoppat i malpåse.
NYHET Publicerad:

Fem myter om flygskatten

INFRASTRUKTUR Flyget bär inte sina kostnader och är den största miljöboven i landet. Dessutom är Sverige det enda land i Europa som inte har flygskatt. Myterna om flyget är många. När debatten om en kommande flygskatt blir allt hetare är det dags att slå hål på dem, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Flygskatt kan slå ut tiotusentals jobb

SKATT Underlaget är otillräckligt, miljöeffekterna minimala och nästa alla remissinstanser är emot. Trots det går regeringen vidare med förslaget om flygskatt. Men om den införs kommer den att kosta minst 30 000 jobb, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – ett handelshinder

KOMMENTAR Första juli börjar en ny kemikalieskatt att gälla. Den ska redovisas och betalas inom fem dagar. Näringslivet protesterar. I kölvattnet följer administrativt krångel, konkurrensnackdelar och inga positiva miljöeffekter, skriver skatteexpert Torbjörn Spector.
NYHET Publicerad:

Oklarhet kring nya regler för bolagsskatt

SKATT Regeringens förslag till ny bolagsbeskattning skapar frågetecken. Richard Hellenius, skatteexpert, vill se fler detaljer, som måste analyseras noga, innan det går att uttala sig fullt ut om förslagen.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.