Kilometerskatten långt ifrån avgjord

NYHET Publicerad

SKATTER I helgen gav regeringen besked om att man inte går vidare med utredningens förslag om kilometerskatt. Trots det blev Transportföretagens onsdagsseminarium fullsatt. Skatten är långt ifrån skrotad, blev slutsatsen.

Vilhelm Andersson, utredare
Foto: Nicklas Mattsson

Vilhelm Andersson, utredare i Vägslitageskattekommittén, presenterade sitt förslag.

I helgen meddelade regeringen att man inte tänkte gå vidare med utredningen om kilometerskatt. Förslaget kommer att slå mot svenska transportföretag och saknar en geografisk differentiering, vilket kommer att slå mot landsbygden, ansågs det. Förslaget har kallats kilometerskatt, slitageavgift och lastbilsskatt.

– Kärt barn har många namn, men uppenbarligen även mer oönskade barn, kommenterade dagens värd, Mattias Dahl, vd för Transportföretagen. Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen, drog slutsatsen att utredningen inte är förkastad, vilket vissa verkat tro:

– Det förslag som regeringen lär presentera kommer nog baseras på utredningens slutsatser, till stor del.

Vilhelm Andersson, utredare i Vägslitageskattekommittén, lämnade sin utredning om vägslitageskatt (2017:11) till regeringen 28 februari. Det var en diger lunta om cirka 1000 sidor, med en grundlig genomgång av ett flertal parametrar inklusive flera utblickar mot omvärldens motsvarande system, inte minst Tysklands. Han inledde sitt föredrag med orden:

– Det är ju strålande, med tanke på vilket mottagande utredningen fick, att ni tagit er hit för att lyssna på mig.

Förslaget kan sammanfattas som att alla lastbilar över 12 ton, med vissa undantag, ska beskattas och alla allmänna vägar omfattas. Kostnaden skulle bli 0,38-1,69 kronor per kilometer, beroende på ett flertal variabler. För att systemet ska fungera måste åkerier, även utländska som vill köra i Sverige, registrera sig och sedan rapportera varje månad. Även ett system för ”ruttbiljetter” för enstaka körningar föreslås.

För att systemet ska fungera behövs ett utbyggt kontrollsystem, med kameror och poliskontroller.

– Vi föreslår bland annat att 100 nya poliser ska anställas som enbart ska arbeta med detta, sa Vilhelm Andersson.

Samtidigt är det just kontrollsystemet flera kritiker vänt sig emot, det kommer att kosta en hel del och i slutändan blir intäkten till statskassan relativt liten. Vilhelm Andersson försvarade sig med att systemet är billigare än det tyska och att utredningen ”hållit sig i skinnet” för att göra det så enkelt och billigt som möjligt.

– Vi har försökt att i så stor utsträckning som möjligt använda befintliga system, teknik som redan finns i bilar och hos åkerier.

När han fick den väntade frågan om hur han som utredare förstått skälen till att regeringens beslut, lät Vilhelm Andersson förstå att han var lite konfunderad:

– Som jag förstått det finns en skiljaktig mening från samtliga tre departement som varit med i utredningen. Det är ju dessa tre departement som skrivit direktiven. Då hade de ju kunnat skriva direktiven annorlunda.  Det jag förstått är att regeringen vill se på alternativ till avläsningssystem, för att undvika att åkerierna behöver rapportera varje månad. Orsaken till att vi i utredningen inte valt den vägen utan ett system med kontroller, är att det är mycket dyrt att starta och att driva ett helautomatiskt avläsningssystem.

En av frågorna som inte riktigt lösts av utredningen, är hur indrivningen av skatt från utländska bolag ska gå till.

Jan-Eric Nilsson
Foto: Nicklas Mattsson

Jan-Eric Nilsson, nationalekonom och forskare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Jan-Eric Nilsson, nationalekonom och forskare på VTI,  Statens väg- och transportforskningsinstitut, ansåg att utredningen missat ett par saker. Hans ingångsvärde är att man ska ta betalt för de samhällsekonomiska kostnaderna som trafiken ger upphov till, så kallad marginalkostnadsprissättning.

– Det finns flera komponenter som gör förslag om kilometerskatt osäkra, som till exempel hur man kontrollerar axelvikt i realtid eller om ett registrerat fordon har släp eller ej. Förslaget om kontrollsystem är mycket genomtänkt i utredningen, men man måste även se till är att dessa system säkras mot manipulation, ansåg Jan-Eric Nilsson.

En panel av företagsrepresentanter fick frågan om det finns några förutsättningar som skulle kunna göra dem positiva till en kilometerskatt:

– Om det finns några lättnader som gör att branschen får något tillbaka och inte bara tappar i konkurrenskraft kan det finnas utrymme för en kilometerskatt. Annars är det inget vi kan stå bakom, sa Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

– Hela det gröna näringslivet är beroende av transporter. Landsbygdsfrågorna och transportfrågorna är intimt förknippade och vi kan inte se några som helst bra anledningar till att införa kilometerskatt. Vi är helt emot, sa Jonas Carlberg, chef för LRF Mjölk.

Kilometerskattedebatt
Foto: Nicklas Mattsson

Företagens företrädare gav sin syn på kilometerskatten, fr v: Mattias Dahl, Transportföretagen, Jonas Carlberg, LRF Mjölk och Karolina Boholm, Skogsindustrierna.

– Vår största kritik är att utredningens förslag gör att landsbygden subventionerar städerna. Vårt land är stort och att beskatta vår nackdel är en dålig idé, sa Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Dagen avslutades med en politisk debatt. Patrik Lundqvist, (S), ledamot i Skatteutskottet förklarade att en av de viktigaste anledningarna till att regeringen i helgen gav utredningens förslag tummen ned, berodde på att man ser att förslaget slår fel.

– Tanken är att svenska transportföretags problem med osund konkurrens ska åtgärdas samtidigt som kostnaden för slitaget på våra vägar fördelas bättre.

Karin Svensson-Smith, (MP), ordförande i Trafikutskottet, ansåg att de som nu tror att kilometerskattens införande försenas, tror fel.

– Jag ser det precis tvärtom. Om regeringen inte skickar ut förslaget på remiss kan förändringar som skapar ett logiskt och transparent system göras och införandet kan komma lika snabbt.

Politikerdebatt om kilometerskatt
Foto: Nicklas Mattsson

Karin Svensson-Smith (MP, Patrik Lundqvist (S), Anders Åkessson (C) och Jessica Rosencrantz (M) debatterade hur och om kilometerskatt kan införas.

Anders Åkesson, (C), ledamot i Trafikutskottet, var kritisk:

– Att klippa en utredning vid hälsenen några dagar före dess överlämnande, är ett slöseri med resurser, speciellt som utredningen visat på flera av de nackdelar som vi motståndare mot kilometerskatten påpekat.

Moderaternas Jessica Rosencrantz, ledamot i Trafikutskottet ville lyfta blicken från detaljer:

– Den transportpolitiska debatten glömmer bort att vi är ett glest befolkat land med stora avstånd. Istället borde vi säga att vi verkligen behöver alla transportslag. Dessa skatter som diskuteras, inklusive flygskatten, ser ut att vara fiskala åtgärder för att öka skatteintäkterna. Men systemen är dyra och slår fel.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fortsatt dubbla signaler om viljan att utveckla flyget

KOMMENTAR Det är positivt att regeringen ger besked om Arlandas framtida utveckling. Men det är samtidigt obegripligt att man står fast vid att införa en verkningslös och innovationshämmande flygskatt. Det sänder dubbla signaler och skapar förvirring, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Nya 3:12-regler hotar entreprenörsviljan

ENTREPRENÖRSKATT Förslagen till nya 3:12-regler slår hårt mot företag i hela landet, men Stockholm får bära den tyngsta bördan. Kritiska företagare menar att förslagen dödar entreprenörsviljan. ”Det måste finnas incitament för att våga ta den risk det innebär att starta ett företag”, säger Charlotta Holmquist, medgrundare Manetos.
NYHET Publicerad:

”Vårbudgeten är skadlig för företagen”

VÅRBUDGETEN Trots att flera förslag redan har kritiserats, väljer regeringen att gå vidare med flygskatten och ändrade regler för entreprenörsskatten i vårbudgeten. Dessutom står dörren till en kilometerskatt fortfarande öppen. ”Regeringen borde fokusera på att stärka företagen, istället för att sänka oss”, säger Maud Spencer, vd Svalson och medlem i SME-kommittén.
NYHET Publicerad:

”Det finns ingen gräddfil i vården”

SKATT Regeringen planerar att förmånsbeskatta privata vårdförsäkringar. Det slår i första hand mot småföretagare och människor med lägre inkomster. Det vittnar både sjukvårdsföretagare och försäkringsbolag om. ”Det finns ingen gräddfil i vården, bara ett desperat behov av specialistvård”, säger en läkare.
NYHET Publicerad:

Flygskatt ett slag i luften

KOMMENTAR En nationell flygskatt har ingen positiv effekt på miljön. Dessutom verkar regeringen inte ta kritiken mot förslaget på allvar. Det vore ärligare att säga att skatten ska användas för att fylla på statskassan. Det skriver miljöexpert Maria Sunér Fleming och skattechef Johan Fall.  
NYHET Publicerad:

Massiv kritik mot förslaget om flygskatt

SKATTEKRITIK En skatt på avstånd som bromsar utvecklingen i Sverige. Dessutom en skatt som helt missar målet att vara en klimatnytta. Det är några av argumenten i skörden av remissvar där majoriteten är skarpt kritiska. ”Lyssna på kritiken och skrota skatten”, säger flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Kilometerskatten långt ifrån avgjord

SKATTER I helgen gav regeringen besked om att man inte går vidare med utredningens förslag om kilometerskatt. Trots det blev Transportföretagens onsdagsseminarium fullsatt. Skatten är långt ifrån skrotad, blev slutsatsen.
NYHET Publicerad:

Företagen jublar när kilometerskatten skrotas

KILOMETERSKATTEN Regeringen väljer att skrota kilometerskatten tre dagar innan utredningen skulle ha presenterats. Företagare, branschorganisationer och politiker jublar över beslutet. ”Hoppas nu att utredningen hamnar där den hör hemma: i ett arkiv som ingen har nyckel till”, säger Pelle Sallin, företagare.
NYHET Publicerad:

Arla sänker utsläppen med 60 procent på vägarna

TV Arla ligger i täten i arbetet med att minska klimatpåverkan för transporter. Under drygt tio år har företaget minskat CO2-utsläppen med 60 procent och har målsättningen att minska med ytterligare 25 procent till år 2020.
NYHET Publicerad:

Sparbankerna hotas av en finansskatt

FINANSSKATT Sparbankerna varnar för att finansskatten kommer att slå hårt mot landsbygden. Både service och skatteunderlag är hotade när lokala kontor i landsbygdskommunerna kan tvingas stänga.  
NYHET Publicerad:

Regeringen backar efter företagarkritik

FINANSSKATTEN Regeringen ser över förslaget om en ny finansskatt efter kritik från flera remissinstanser. Svenskt Näringsliv anser att det är bra att regeringen hörsammar den massiva kritik som förslaget har fått. "Men det vore bättre med ett klart besked att förslaget dras tillbaka", säger skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Flygskatten hinder för mer miljövänligt flyg

FLYGSKATT Flygskatten ska minska flygets miljöpåverkan, det är tanken. Men i en hårt konkurrensutsatt bransch riskerar den att få motsatt effekt. Flygbolagen har helt enkelt inte råd att själva driva på den teknikutveckling som i många fall har gett bättre resultat än regeringen egna miljömål.
NYHET Publicerad:

Försämra inte entreprenörsskatten

KOMMENTAR I Svenskt Näringslivs remissvar om de förslag till skärpt entreprenörsbeskattning riktas kritik mot en ökad skattebelastning om närmare 5 miljarder kronor. Mest allvarligt är de negativa signaler till företagande som förslaget innebär och att detta i förlängningen riskerar hålla tillbaka utvecklingen för investeringarna och jobben, skriver Johan Fall chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

Nu slår nya pensionsskatten till

SKATTER Försäkringsbranschen och dess kunder skulle drabbas hårt om regeringens nya finansskatt blir verklighet. Om förslaget går igenom blir försäkringsavgifterna högre och pensionerna lägre. Det är snarare en pensionsskatt, menar flera aktörer i försäkringsbranschen.
NYHET Publicerad:

Höjd farledsavgift stoppar miljövänliga sjötransporter

TV Minskat antal sjötransporter och sämre konkurrenskraft för svenska hamnar. Den höjda farledsavgiften ger negativa effekter för både miljön och näringslivet i norra Sverige. "Vi omvärderar hela vår investering i en ny produktionsanläggning", meddelar ett byggföretag i Piteå.
NYHET Publicerad:

Kilometerskatt slår hårt mot Polarbröd

KILOMETERSKATT Regeringens motivering till varför en kilometerskatt behövs håller inte. Den kommer snarare stjälpa än hjälpa det utvecklingsarbete kring fossilfritt bränsle som redan pågår. Det säger Polarbröds logistikchef Johan Granberg. ”Baserat på regeringens motivering så missar de målet fullständigt”.
NYHET Publicerad:

Ny blogg sprider ljus över skattefrågorna

NY BLOGG Engagemang bland företagare, många politiska förslag och en händelserik omvärld gör att skatterna väntas diskuteras flitigt under 2017. Därför startas bloggen "Fokus på skatterna". "Vi ser att skattefrågorna hamnar högt på agendan framöver och bloggen ska fungera som en kanal för att nå ut med information, analyser och kommentarer," säger Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

Finansskatt slår hårt mot Stockholm

SKATT Nya siffror från Stockholms Handelskammare visar att den föreslagna finansskatten riskerar leda till att närmare 10 000 finansjobb går förlorade. "Dessutom är tajmingen sällsynt dålig eftersom vi faktiskt har möjlighet att locka till oss finansinstitut från London i och med brexit", säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.
NYHET Publicerad:

Finansskatten hotar tusentals jobb

SKATT En ny finansskatt skulle hota tusentals jobb och svenska företags konkurrenskraft. Johan Hansing är chefekonom på Svenska Bankföreningen, och han hoppas att regeringen lystrar till kritiken. "Oavsett vad man tycker om behovet och lämpligheten att beskatta finanssektorn så är min slutsats att utredningens förslag är ett särskilt dåligt sätt att göra det på".
NYHET Publicerad:

Det behövs många skattereformer

KOMMENTAR Skattediskussionen behöver bli mer konkret. Genom att åtgärda skadliga skatter kan tillväxten främjas och skattebaserna växa i en god spiral. Skatterna behöver användas som konkurrensmedel, skriver skattechef Johan Fall.