Mottagnings- och integrationssystem för flyktingar i fem länder

RAPPORT Publicerad
Mottagnings- o integrationssystem

Rapporten ”Mottagnings- och integrationssystem för flyktingar i fem länder” sätter in det svenska mottagningssystemet i ett internationellt sammanhang och jämför det med system i fyra andra länder; Frankrike, Kanada, Storbritannien och USA. Rapporten beskriver hur mottagningsprocessen påverkar inträdet på arbetsmarknaden och integrationen i det nya landet. Rapporten visar att Sverige markant skiljer sig från de andra undersökta länderna genom att frivilliga krafter saknas i mottagning och - integrationsarbetet. Det är svenska förvaltningar och myndigheter som står för det hela. Integrationen sätts i dessa dagar på exceptionellt svåra prov genom den akuta situationen med ett mycket stort antal människor på flykt undan krig, våld och övergrepp. Hela samhället står inför betydande utmaningar som kräver ett brett spektrum av insatser. Det är viktigare än någonsin att bygga upp ett effektivare mottagningssystem, detta av både mänskliga och samhälleliga skäl.

Författare