Reformera den svenska momsbasen - Dags att ifrågasätta undantagen

RAPPORT Publicerad
Reformera_den_svenska_momsbasen_Webb.pdf

EU inget momshinder – ny rapport föreslår momsreform

I den politiska debatten hörs med jämna mellanrum att det inte går att ändra på momsreglerna på ett visst eller annat sätt på grund av EU-rätten. I denna rapport från Svenskt Näringsliv framgår emellertid att det redan idag finns ett stort handlingsutrymme.

Rapporten fokuserar på de undantag från moms som finns idag. Rapporten beskriver de snedvridande och direkt skadliga effekter som följer av undantagen, hur dold moms uppstår och varför momsfritt inte är fritt från moms. Därutöver går rapporten igenom flera av de idag undantagna områdena, det framgår att det finns goda möjligheter för den svenska lagstiftaren att minska antalet momsundantag utan att blanda in EU. Rapporten innehåller också beräkningar av de offentligfinansiella effekter som kan följa av en basbreddning.

Författare