Redo för jobbet? Skolans roll för företagens kompetensförsörjning

RAPPORT Publicerad
Redo för jobbet?

Endast 12 procent av företagen anser att skolan lyckas förbereda eleverna för yrkeslivet. Det visar en undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Undersökningen visar också att företagen är oroliga över arbetsklimatet i skolan. Svenska skolpolitiker måste ta företagens oro på allvar. Möjligheten att rekrytera kompetenta medarbetare är avgörande för företagsklimatet och i förlängningen för tillväxt och sysselsättning. Rapporten visar att det finns ett starkt stöd från näringslivet för ytterligare kvalitetshöjande reformer och för bättre studiero.

Författare