Hamn.jpg
Foto: Stephan Savoia

Företagen förbereder sig inför hamnstrejk

NYHET Publicerad

KONFLIKT Natten till den 6 mars kommer Hamnarbetarförbundet av allt att döma att gå ut i full strejk. Nästan alla svenska hamnar kommer att beröras av strejken, vilket i sin tur påverkar det svenska näringslivet.

Tarik Belqaid, pressekreterare, Coop

Tarik Belqaid, pressekreterare, Coop

Stefan Elfström, Volvo Cars

Stefan Elfström, talesperson för Volvo Cars

Uddeholms kommunikationschef Robert Gustafsson

Robert Gustafsson, kommunikationschef på stålföretaget Uddeholm

Lars Appelqvist, VD på Löfbergs.

Lars Appelqvist, VD på Löfbergs.

Tarik Belqaid är pressekreterare på dagligvarukedjan Coop. Han berättar att en stor del av deras varor kommer in till Sverige via Helsingborgs hamn, en av de mest drabbade hamnarna. Därför ser Coop nu över hur företaget kan använda sig av andra transportmedel i Sverige, men också hur hamnar utomlands kan komma till nytta.

– Vi kollar på hur man kan få båtarna att stanna vid andra länder. Men det kräver arbete att göra om rutter, säger Tarik Belqaid.

Inga bananer

Livsmedel förväntas vara bland det som drabbas tidigast i samband med hamnstrejken. Flera medier rapporterar att bananer kan bli den vara som påverkas först. Tarik Belqaid bekräftar att just frukter – som transporteras via hamnar – är i farozonen.

– Varor som kan påverkas är oliver, olivolja, tomater, bönor och viss frukt och grönt, säger han.

Tarik Belqaid säger att det är svårt att förbereda sig inför strejken – det beror också på hur stor den blir, poängterar han. Coop är inte påverkat just i dag, men företaget kommer att analysera läget ”dag för dag” framöver och anpassa sig utifrån det.

– Det handlar om att säkerställa varuflödet, säger han.

Verksamheten stannar

Volvo Cars riskerar också att drabbas hårt av hamnstrejken. Till TT säger bolagets vd Håkan Samuelsson att om det blir en strejk ”stannar verksamheten i princip” då ungefär två tredjedelar av de Volvobilar som tillverkas i Sverige transporteras ut via Göteborgs hamn.

Stefan Elfström, talesperson för Volvo Cars, är mer reserverad men påpekar också att det är ett ”oroligt läge” och inte bara för Volvo Cars utan för industrin i stort.

– Det är bekymmersamt. Vi hoppas på en konstruktiv lösning mellan parterna, säger han.

Om en strejk bryter ut kommer importen av produktionsmaterial till Volvobilar samt exporten av färdiga bilar att påverkas.

– Vi får kika och fundera på olika scenarier nu. Läget är oroande men vi vill inte spekulera i vad som ska komma. Vi får vänta och se.

Svårare att lita på svenska hamnar

Robert Gustafsson, kommunikationschef på stålföretaget Uddeholm, berättar att inom EU görs alla företagets transporter redan i dag via lastbilar men att transporter till USA och Asien kommer att påverkas i stor omfattning i samband med en hamnstrejk.

– Till Kina skulle vi kunna använda oss av mer tågtransporter. Men då vi är extremt beroende av att kunna transportera via hamnar för att nå till USA och Asien så kommer vi att söka oss till andra hamnar där det fungerar, utanför Sverige, säger han och fortsätter:

– Vi måste fortsätta att leverera. Våra kunder bryr sig inte om den här hamnstrejken – på samma sätt som en tågstrejk i Tyskland inte spelar någon roll för svenska kunder så accepterar inte våra kinesiska kunder att våra transporter inte kommer fram i tid på grund av en hamnstrejk.

För Uddeholms del uppstår framför allt två problem om en hamnstrejk bryter ut. Dels påverkar den direkt då det blir svårare för dem att leverera varor till sina kunder.

– Sedan handlar det även om förtroende. Vi får det svårare att lita på att det fungerar i svenska hamnar. Vi är beroende av att våra transportvägar fungerar och vi hoppas verkligen att en lösning kan nås innan en full strejk bryter ut, säger han.

Vill skynda på lagändring

Även på Löfbergs i Karlstad pågår förberedelserna. I normalläget transporteras kaffe från 20 ursprungsländer till större europeiska hamnar i bland annat Hamburg och Rotterdam, till Göteborgs hamn för att sedan föras med tåg direkt från hamnen raka vägen in i kafferosteriet i Karlstad. Men det kommer sannolikt inte att fungera om strejken bryter ut.

– I och med den kommande strejken kan vi tvingas hitta nya vägar. Vi kan tvingas frakta via lastbil från Hamburg, vilket ger väldigt negativa effekter. Förutom att det tar tid, ger merarbete och blir dyrare kommer det att leda till mycket mer utsläpp, säger Lars Appelqvist, vd på Löfbergs.

Han betonar även hur viktigt det är att lagförslaget att förändra konfliktreglerna och förhindra stridsåtgärder inom områden som tidigare omfattas av kollektivavtal, blir verklighet så snart som möjligt.

– Vi ser med stor oro på hur konflikten utvecklas. Den skadar både oss och många av landets företag. Vi vill köra våra transporter via båt men om vi inte kan lita på att det fungerar i de svenska hamnarna kan det bli besvärligt, säger Lars Appelqvist.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om utökad fredsplikt

ARBETSRÄTTEN Stridsåtgärder mot företag som omfattas av kollektivavtal blir endast tillåtna under vissa förutsättningar. Det röstade riksdagen ja till på tisdagen. Arbetsgivare med kollektivavtal får nu ett bättre skydd, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Pilotstrejken äntligen över

ARBETSMARKNAD SAS-strejken är över. Det påstås att avtalet är på det så kallade märket. "Jag kan konstatera att märket för 2019 är på 2,3 procent. För 2020 och 2021 finns ännu inget märke", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Välkommet att Lagrådet får yttra sig om konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Regeringen lägger fram ett lagförslag för att begränsa strejkrätten mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund. "Det är ett välkommet besked från regeringen", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jacke: Det är utmärkt att parterna enats

HAMNSTREJKEN Den aviserade hamnstrejken är avblåst. "Jag hoppas att överenskommelsen är början till en mer konstruktiv anda", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Företagen förbereder sig inför hamnstrejk

KONFLIKT Natten till den 6 mars kommer Hamnarbetarförbundet av allt att döma att gå ut i full strejk. Nästan alla svenska hamnar kommer att beröras av strejken, vilket i sin tur påverkar det svenska näringslivet.
NYHET Publicerad:

Hela näringslivet enat i hamnkonflikten

HAMNKONFLIKTEN Hamnarbetarförbundet har i dag varslat om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Hela näringslivet står enat i sitt stöd för Sveriges Hamnar i konflikten med Hamnarbetarförbundet, betonar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Enat näringsliv stödjer ansvarsfull lockout

HAMNKONFLIKTEN "Hamnarbetarförbundets agerande drabbar hela Sverige. Det skadar näringslivet och vår handel med andra länder. Nu måste detta få ett slut", säger Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd.
NYHET Publicerad:

Här är facken som varslar mest

KONFLIKTREGLER Fackförbund utan kollektivavtal varslar mest om konfliktåtgärder. Av 19 varsel från fackliga parter under fjolåret stod Syndikalisterna för 14, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om ändrade konfliktregler

STREJKRÄTT Svenskt Näringsliv ställer sig bakom förslaget att skynda på lagen om ändrade konfliktregler. "Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet nobbade bud – nu bryter konflikten ut

HAMNKONFLIKTEN Sveriges Hamnar accepterade det bud som parterna i hamnkonflikten fick av medlarna på tisdagen. Men Hamnarbetarförbundet ratar budet. Det innebär att konflikten kommer att bryta ut på onsdag morgon.
NYHET Publicerad:

Förändringen av strejkrätten – nu tas nästa steg

KONFLIKTREGLER Nu går utredningen om parternas gemensamma lagförslag som rör konfliktreglerna på remiss. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. Beskedet välkomnas från såväl fack som arbetsgivare – men regeringen får kritik för sin ändrade tidsplan.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om strejkrätten

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknadens parter har tagit sitt ansvar och är överens om strejkrätten. ”Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället”, säger vice vd Peter Jeppsson i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Sargat näringsliv räds fortsatt hamnkonflikt

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg vållar svenska företag stor skada. Omdirigering av containrar till lastbil och båt kostar stora summor. ”Det här måste få ett stopp nu", sa Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel" under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Hamnkonfliktens bokslut: 4,5 miljarder

ARBETSMARKNAD Konflikten i Göteborgs hamn kostade näringslivet 4,5 miljarder kronor under förra året. Det visar en ny rapport. Konflikten är ett hot mot hela infrastrukturen i Sverige, vad gäller import och export, konstaterar vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

KOMMENTAR Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.
NYHET Publicerad:

Framgångsrik modell med skavanker

ARBETSMARKNAD I morgon, lördagen den 17 mars, är det Kollektivavtalets dag. Fack och arbetsgivare är överens om att den svenska arbetsmarknadsmodellen och en hög anslutning till kollektivavtal är viktigt för arbetsmarknaden. Men vad behöver förändras? Företrädare för arbetsgivarsidan väger för- och nackdelar.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Läckt utredningsförslag löser inte hamnkonflikt

KONFLIKTREGLER Regeringen utreder strejkrätten på grund av den långvariga konflikten i Göteborgs containerhamn. Enligt ett läckt dokument som Ekot rapporterar om, och som Arbetsmarknadsnytt har tagit del av, så ska ett fackförbund som inte har kollektivavtal kunna fortsätta vidta stridsåtgärder i frågor som inte omfattas av kollektivavtal.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna vann i domstol mot Hamnarbetarförbundet

HAMNKONFLIKTEN APM Terminals hade rätt när de drog in de fackliga förmånerna för ordföranden i Hamn4an. Det konstaterar Arbetsdomstolen. Nu ska Hamnarbetarförbundet betala arbetsgivarnas rättegångskostnader på 618 000 kronor.
NYHET Publicerad:

2017 mer bråkigt än strejksiffrorna visar

ARBETSMARKNAD Medlingsinstitutet hävdar att 2017 var ett unikt fredligt år på arbetsmarknaden, men det är inte helt sant. Det menar vice vd Peter Jeppsson, som förklarar att den viktigaste faktorn är varsel, inte antal strejkdagar. "Även om en strejk aldrig bryter ut är affären förlorad", säger han.