Vanligt med konfliktvarsel mot företag med kollektivavtal

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD En tredjedel av Medlingsinstitutets alla medlingsärenden gäller arbetsgivare som redan har tecknat kollektivavtal. En majoritet av dessa medlingar gäller fackliga organisationer som står utanför den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det står klart efter att Medlingsinstitutet presenterat en kartläggning av stridsåtgärder riktade mot företag med kollektivavtal på svensk arbetsmarknad, på uppdrag av regeringen.

Göteborgs hamn
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Mot bakgrund av hamnkonflikten har Medlingsinstitutet, på uppdrag av regeringen, kartlagt förekomsten av situationer där en facklig organisation vidtar stridsåtgärder mot en arbetsgivare som är bunden av ett tillämpligt kollektivavtal med ett annat fack.

Medlingsinstitutet (MI) har på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat förekomsten av konflikter på arbetsmarknaden i situationer där en facklig organisation vidtar stridsåtgärder mot en arbetsgivare som är bunden av ett tillämpligt kollektivavtal med ett annat fack.

Uppdraget har sin upprinnelse i situationen i containerterminalen i Göteborgs hamn där omfattande varsel och stridsåtgärder från en avdelning inom Hamnarbetarförbundet riktats mot APM Terminals, det bolag som driver verksamheten i containerhamnen. Genom sitt medlemskap i arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar är bolaget bundet av Hamn- och Stuveriavtalet med Transportarbetareförbundet, medan varken Hamnarbetarförbundet eller dess avdelning är bundet av något kollektivavtal.

Medlingsinstitutets kartläggning visar att 420 lokala och särskilda medlingsärenden, eller en tredjedel av de 1 160 ärenden som MI har hanterat under perioden 2000–2017, har rört arbetsgivare som redan tecknat kollektivavtal och därmed betalat för arbetsfred. Totalt har de varsel och stridsåtgärder som berört dessa medlingsärenden resulterat i cirka 4 800 förlorade arbetsdagar.

– Bland alla de här ärendena så finns det konflikter som är relativt små till sina konsekvenser och konflikter som är stora, sade Per Ewaldsson, chefsjurist på MI, till Sveriges Radio 29/9.

Kartläggningen visar även att en majoritet av dessa ärenden gäller medlingar med fackförbund som inte tecknar kollektivavtal och därmed står utanför den svenska arbetsmarknadsmodellen. Syndikalisterna står för hela 75 procent och Hamnarbetarförbundet för sju procent av de totalt 420 medlingsärenden som ingår i den typ av stridsåtgärder som är i fokus för kartläggningen. De fackförbund som normalt tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna, alltså majoriteten av alla fackförbund, står tillsammans för endast tio procent av dessa medlingsärenden. Resterande kommer från andra fackförbund utanför den svenska arbetsmarknadsmodellen.  

De vanligaste orsakerna till konflikterna som ligger bakom dessa medlingar uppges vara en blandning av intresse- och rättstvister. Det kan handla om lönefrågor, men också om missnöje med arbetsgivarbeslut. 

Många av ärendena är, som nämnts ovan, mindre till omfattningen och berör en enskild arbetsplats. MI poängterar dock att det finns fall där konsekvenserna och skadeverkningarna är betydande:

– Man hittar definitivt enskilda konflikter där problemen är mycket, mycket stora. Konflikten i Göteborgs hamn är ett bra exempel på det, sade Per Ewaldsson till Sveriges Radio 29/9.

Regeringen har också tillsatt en utredning om rätten att vidta stridsåtgärder som ska vara klar senast den 31 maj 2018. Flera av Allianspartierna, bland andra Moderaterna, anser emellertid att processen går för långsamt och vill i stället att frågan ska snabbutredas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet stod för flest varsel

GÖTEBORGS HAMN Hamnarbetarförbundet stod för klart flest varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad under 2017, enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

2017 – konfliktfyllt år trots få konfliktdagar

KONFLIKTREGLERNA Avtalsrörelseåret 2017 kom att präglas av många varsel om stridsåtgärder vid sidan av avtalsförhandlingarna. Hamnarbetarförbundet varslade frekvent, dels i konflikten i Göteborgs hamn, dels till stöd för utländska hamnarbetare. "Det är välkommet att förändringar av reglerna på detta område nu på allvar diskuteras", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Almega drabbat av flest stridsåtgärder

ARBETSMARKNAD Almega är den arbetsgivarorganisation som drabbades av flest varsel i förbundsavtalstvister 2017. Stefan Koskinen, förbundsdirektör och arbetsgivarpolitiskt ansvarig inom Almega, menar att samtliga varsel handlade om att utmana det lönenormerande märket.
NYHET Publicerad:

Statssekreteraren: ”Hamnarbetarna har förstått att vi menar allvar”

ARBETSMARKNAD Statssekreterare Irene Wennemo är tydlig med att konflikten i Göteborgs hamn måste få ett slut. ”Det finns ju ingen annan än hamnarbetarna som tycker att den här situationen är lyckad”, sa hon vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Weihe: Dags att sluta hymla om Hamnarbetarförbundet

HAMNKONFLIKTEN Det är dags att beskriva vad hamnkonflikten i Göteborg faktiskt handlar om, enligt Anders Weihe, vd för TEKO. Hamnarbetarförbundet har inga fackliga syften och vill inte teckna kollektivavtal utan vill alltid kunna gå i strejk i vilken fråga som helst, säger han till Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Ny universitetsstudie om hamnkonflikten

GRANSKNING Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ska göra en opartisk studie av hamnkonfliktens effekter. Resultaten presenteras under 2019.
NYHET Publicerad:

Regeringen hänvisar till stridsåtgärdsutredningen

KONFLIKT Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson håller med om att hamnkonflikten i Göteborg inte är ett isolerat problem till Västsverige, och att den hotar jobb och konkurrenskraft. Men när det gäller att få ny lagstiftning på plats hänvisar hon till den pågående stridsåtgärdsutredningen.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet varslar mest

KONFLIKT Hamnarbetarförbundet stod för flest varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad under 2017, visar en kartläggning av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Många konfliktvarsel under 2017

KONFLIKT Årets avtalsrörelse innebar många fackliga varsel om stridsåtgärder. Det vanligaste syftet var att driva igenom låglönesatsningar enligt LO:s insamlingsmodell, vilka skulle leda till högre löneökningar än inom den lönenormerande industrin. Ofta kom varslen i ett tidigt skede. "Våra tillåtande konfliktregler försämrar kvaliteten i förhandlingarna och i avtalsinnehållet", konstaterar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Byggnads döms betala skadestånd för olaglig blockad

DOM Tingsrätten dömer fackförbundet Byggnads att betala skadestånd till entreprenören Henrik Gustavsson efter att ha utsatt hans företag för en olaglig blockad.
NYHET Publicerad:

Konflikten i hamnen långt ifrån över

HAMNKONFLIKTEN Konflikten i containerterminalen i Göteborgs hamn är inte över. Trots att inga formella stridsåtgärder pågår är läget inte lugnt. Enligt Transportföretagens vd Mattias Dahl försvårar Hamnarbetarförbundet verksamheten i hamnen, skriver Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Allianspartierna vill förändra konfliktreglerna

KONFLIKTREGLER Inför en proportionalitetsprincip och begränsa möjligheten till sympatiåtgärder. Efter höstens partistämmor och motionsperiod står det klart att samtliga allianspartier förespråkar förändrade konfliktregler inför valåret 2018. 
NYHET Publicerad:

Riksdagsledamöter vill se förändrade konfliktregler

ARBETSMARKNAD Förhindra stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan tecknat kollektivavtal, inför en proportionalitetsprincip och förbjud stridsåtgärder riktade mot företag med under tio anställda. Under den allmänna motionstiden ställde flera enskilda riksdagsledamöter krav på förändrade konfliktregler.
NYHET Publicerad:

Vanligt med konfliktvarsel mot företag med kollektivavtal

ARBETSMARKNAD En tredjedel av Medlingsinstitutets alla medlingsärenden gäller arbetsgivare som redan har tecknat kollektivavtal. En majoritet av dessa medlingar gäller fackliga organisationer som står utanför den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det står klart efter att Medlingsinstitutet presenterat en kartläggning av stridsåtgärder riktade mot företag med kollektivavtal på svensk arbetsmarknad, på uppdrag av regeringen.
NYHET Publicerad:

Hamnkonflikten slår mot klädjättarna

HAMNKONFLIKTEN Nu väljer även klädföretagen Lindex, H&M och Kappahl att berätta om hur de drabbas av konflikterna i Göteborgs hamn. "Vi behöver stabilitet och pålitlighet."
NYHET Publicerad:

”Hamnarnas problem är Sveriges problem”

KONFLIKT ”Sverige är under press”, sa APM Terminals vd Henrik Kristensen vid ett möte med företagare i Göteborgs hamn. Hamnarbetarförbundets ständiga konflikter skapar problem för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Medlarna ger upp – ser ingen lösning på hamnkonflikten

MEDLING Hamnarbetarförbundets ovilja att finna en lösning på hamnkonflikten är skälet till varför medlarna begärde att entledigas från sitt uppdrag i början av juli 2017. Den grundläggande orsaken är att Hamnarbetarförbundet vägrar följa spelreglerna i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det står klart efter att medlarrapporten om hamnkonflikten publicerats av Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

Hamnkonflikten – 140 anställda får lämna APM Terminals

HAMNKONFLIKTEN Strax före midsommar lade containerhamnsföretaget APM Terminals ett varsel som omfattade 160 medarbetare. Den 15 augusti stod det klart att företaget tvingas att säga upp 140 anställda.
NYHET Publicerad:

Moderaterna vill förändra konfliktreglerna

KONFLIKTREGLERNA Moderaterna är på väg att ändra partiets tidigare hållning om konfliktreglerna på arbetsmarknaden. Partistyrelsen föreslår för stämman i oktober införandet av en proportionalitetsprincip vid sympatiåtgärder. Om förslaget antas av stämman är därmed samtliga borgerliga riksdagspartier för förändrade konfliktregler.
NYHET Publicerad:

Middag med chefen annars strejkar hamnarbetarna

HAMNKONFLIKTEN En tredjedel av medarbetarna tvingas sluta och fler kan det bli. Och när som helst kan nya konfliktåtgärder bryta ut. Ett av Hamn4ans krav handlar om middag med chefen.