Vanligt med konfliktvarsel mot företag med kollektivavtal

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD En tredjedel av Medlingsinstitutets alla medlingsärenden gäller arbetsgivare som redan har tecknat kollektivavtal. En majoritet av dessa medlingar gäller fackliga organisationer som står utanför den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det står klart efter att Medlingsinstitutet presenterat en kartläggning av stridsåtgärder riktade mot företag med kollektivavtal på svensk arbetsmarknad, på uppdrag av regeringen.

Göteborgs hamn
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Mot bakgrund av hamnkonflikten har Medlingsinstitutet, på uppdrag av regeringen, kartlagt förekomsten av situationer där en facklig organisation vidtar stridsåtgärder mot en arbetsgivare som är bunden av ett tillämpligt kollektivavtal med ett annat fack.

Medlingsinstitutet (MI) har på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat förekomsten av konflikter på arbetsmarknaden i situationer där en facklig organisation vidtar stridsåtgärder mot en arbetsgivare som är bunden av ett tillämpligt kollektivavtal med ett annat fack.

Uppdraget har sin upprinnelse i situationen i containerterminalen i Göteborgs hamn där omfattande varsel och stridsåtgärder från en avdelning inom Hamnarbetarförbundet riktats mot APM Terminals, det bolag som driver verksamheten i containerhamnen. Genom sitt medlemskap i arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar är bolaget bundet av Hamn- och Stuveriavtalet med Transportarbetareförbundet, medan varken Hamnarbetarförbundet eller dess avdelning är bundet av något kollektivavtal.

Medlingsinstitutets kartläggning visar att 420 lokala och särskilda medlingsärenden, eller en tredjedel av de 1 160 ärenden som MI har hanterat under perioden 2000–2017, har rört arbetsgivare som redan tecknat kollektivavtal och därmed betalat för arbetsfred. Totalt har de varsel och stridsåtgärder som berört dessa medlingsärenden resulterat i cirka 4 800 förlorade arbetsdagar.

– Bland alla de här ärendena så finns det konflikter som är relativt små till sina konsekvenser och konflikter som är stora, sade Per Ewaldsson, chefsjurist på MI, till Sveriges Radio 29/9.

Kartläggningen visar även att en majoritet av dessa ärenden gäller medlingar med fackförbund som inte tecknar kollektivavtal och därmed står utanför den svenska arbetsmarknadsmodellen. Syndikalisterna står för hela 75 procent och Hamnarbetarförbundet för sju procent av de totalt 420 medlingsärenden som ingår i den typ av stridsåtgärder som är i fokus för kartläggningen. De fackförbund som normalt tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna, alltså majoriteten av alla fackförbund, står tillsammans för endast tio procent av dessa medlingsärenden. Resterande kommer från andra fackförbund utanför den svenska arbetsmarknadsmodellen.  

De vanligaste orsakerna till konflikterna som ligger bakom dessa medlingar uppges vara en blandning av intresse- och rättstvister. Det kan handla om lönefrågor, men också om missnöje med arbetsgivarbeslut. 

Många av ärendena är, som nämnts ovan, mindre till omfattningen och berör en enskild arbetsplats. MI poängterar dock att det finns fall där konsekvenserna och skadeverkningarna är betydande:

– Man hittar definitivt enskilda konflikter där problemen är mycket, mycket stora. Konflikten i Göteborgs hamn är ett bra exempel på det, sade Per Ewaldsson till Sveriges Radio 29/9.

Regeringen har också tillsatt en utredning om rätten att vidta stridsåtgärder som ska vara klar senast den 31 maj 2018. Flera av Allianspartierna, bland andra Moderaterna, anser emellertid att processen går för långsamt och vill i stället att frågan ska snabbutredas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om utökad fredsplikt

ARBETSRÄTTEN Stridsåtgärder mot företag som omfattas av kollektivavtal blir endast tillåtna under vissa förutsättningar. Det röstade riksdagen ja till på tisdagen. Arbetsgivare med kollektivavtal får nu ett bättre skydd, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Pilotstrejken äntligen över

ARBETSMARKNAD SAS-strejken är över. Det påstås att avtalet är på det så kallade märket. "Jag kan konstatera att märket för 2019 är på 2,3 procent. För 2020 och 2021 finns ännu inget märke", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Välkommet att Lagrådet får yttra sig om konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Regeringen lägger fram ett lagförslag för att begränsa strejkrätten mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund. "Det är ett välkommet besked från regeringen", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jacke: Det är utmärkt att parterna enats

HAMNSTREJKEN Den aviserade hamnstrejken är avblåst. "Jag hoppas att överenskommelsen är början till en mer konstruktiv anda", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Företagen förbereder sig inför hamnstrejk

KONFLIKT Natten till den 6 mars kommer Hamnarbetarförbundet av allt att döma att gå ut i full strejk. Nästan alla svenska hamnar kommer att beröras av strejken, vilket i sin tur påverkar det svenska näringslivet.
NYHET Publicerad:

Hela näringslivet enat i hamnkonflikten

HAMNKONFLIKTEN Hamnarbetarförbundet har i dag varslat om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Hela näringslivet står enat i sitt stöd för Sveriges Hamnar i konflikten med Hamnarbetarförbundet, betonar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Enat näringsliv stödjer ansvarsfull lockout

HAMNKONFLIKTEN "Hamnarbetarförbundets agerande drabbar hela Sverige. Det skadar näringslivet och vår handel med andra länder. Nu måste detta få ett slut", säger Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd.
NYHET Publicerad:

Här är facken som varslar mest

KONFLIKTREGLER Fackförbund utan kollektivavtal varslar mest om konfliktåtgärder. Av 19 varsel från fackliga parter under fjolåret stod Syndikalisterna för 14, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om ändrade konfliktregler

STREJKRÄTT Svenskt Näringsliv ställer sig bakom förslaget att skynda på lagen om ändrade konfliktregler. "Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet nobbade bud – nu bryter konflikten ut

HAMNKONFLIKTEN Sveriges Hamnar accepterade det bud som parterna i hamnkonflikten fick av medlarna på tisdagen. Men Hamnarbetarförbundet ratar budet. Det innebär att konflikten kommer att bryta ut på onsdag morgon.
NYHET Publicerad:

Förändringen av strejkrätten – nu tas nästa steg

KONFLIKTREGLER Nu går utredningen om parternas gemensamma lagförslag som rör konfliktreglerna på remiss. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. Beskedet välkomnas från såväl fack som arbetsgivare – men regeringen får kritik för sin ändrade tidsplan.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om strejkrätten

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknadens parter har tagit sitt ansvar och är överens om strejkrätten. ”Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället”, säger vice vd Peter Jeppsson i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Sargat näringsliv räds fortsatt hamnkonflikt

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg vållar svenska företag stor skada. Omdirigering av containrar till lastbil och båt kostar stora summor. ”Det här måste få ett stopp nu", sa Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel" under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Hamnkonfliktens bokslut: 4,5 miljarder

ARBETSMARKNAD Konflikten i Göteborgs hamn kostade näringslivet 4,5 miljarder kronor under förra året. Det visar en ny rapport. Konflikten är ett hot mot hela infrastrukturen i Sverige, vad gäller import och export, konstaterar vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

KOMMENTAR Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.
NYHET Publicerad:

Framgångsrik modell med skavanker

ARBETSMARKNAD I morgon, lördagen den 17 mars, är det Kollektivavtalets dag. Fack och arbetsgivare är överens om att den svenska arbetsmarknadsmodellen och en hög anslutning till kollektivavtal är viktigt för arbetsmarknaden. Men vad behöver förändras? Företrädare för arbetsgivarsidan väger för- och nackdelar.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Läckt utredningsförslag löser inte hamnkonflikt

KONFLIKTREGLER Regeringen utreder strejkrätten på grund av den långvariga konflikten i Göteborgs containerhamn. Enligt ett läckt dokument som Ekot rapporterar om, och som Arbetsmarknadsnytt har tagit del av, så ska ett fackförbund som inte har kollektivavtal kunna fortsätta vidta stridsåtgärder i frågor som inte omfattas av kollektivavtal.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna vann i domstol mot Hamnarbetarförbundet

HAMNKONFLIKTEN APM Terminals hade rätt när de drog in de fackliga förmånerna för ordföranden i Hamn4an. Det konstaterar Arbetsdomstolen. Nu ska Hamnarbetarförbundet betala arbetsgivarnas rättegångskostnader på 618 000 kronor.
NYHET Publicerad:

2017 mer bråkigt än strejksiffrorna visar

ARBETSMARKNAD Medlingsinstitutet hävdar att 2017 var ett unikt fredligt år på arbetsmarknaden, men det är inte helt sant. Det menar vice vd Peter Jeppsson, som förklarar att den viktigaste faktorn är varsel, inte antal strejkdagar. "Även om en strejk aldrig bryter ut är affären förlorad", säger han.