Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2011-2016

RAPPORT Publicerad
FINAL_Varsel_om_stridsatgarder_2011-2016_webb.pdf

Svensk arbetsmarknad har relativt få förlorade arbetsdagar till följd av konflikt, men det bör inte tolkas som att arbetsmarknaden är fredlig.

Under 2016 lades 102 varsel om stridsåtgärder i förbundsförhandlingar. 55 var fackliga varsel om sympatiåtgärder. Arbetsgivarna svarade för tio varsel, uteslutande som svar på fackliga varsel.

Hot om konflikter kan leda till avtal som sänker svensk konkurrenskraft. Företagens konkurrenssituation tillåter sällan att verksamheten står still till följd av strejk. Avtalen blir därför inte balanserade.

Varsel kan orsaka skador redan under varseltiden. Företag som har varslats om strejk förlorar snart kunder.

Författare