Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2011-2017

RAPPORT Publicerad

Avtalsrörelsen 2017 innebar färre varsel om stridsåtgärder än i avtalsrörelsen 2016. Under 2017 lades 49 varsel i förbundsavtalstvister jämfört med 102 varsel 2016. Särskilt utsatta för varsel om stridsåtgärder var förbunden inom Almega.

2017 kom annars att präglas av varsel vid sidan av avtalsförhandlingarna. Hamnarbetarförbundet lade 53 varsel, dels i samband med konflikten i Göteborgs hamn, dels till stöd för utländska hamnarbetare.

Totalt lades 117 varsel om stridsåtgärder 2017, varav fem från arbetsgivare, samtliga som svarsåtgärder.

Till det globaliserade svenska näringslivets förutsättningar hör konfliktregler som har varit oförändrade i decennier. Det är välkommet att förändringar nu på allvar diskuteras. Det skulle stärka kollektivavtalsmodellen.

Författare