Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2011-2018

RAPPORT Publicerad
190212_FINAL_Varselrapport2018_webb.pdf

Svenskt Näringsliv granskar i denna årligen utkommande rapport varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad. Eftersom 2018 var ett stillsamt år när det gäller avtalsförhandlingar lades inga varsel i förbundsförhandlingar. I övriga tvister - tvister som kan drabba arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal - lades 19 fackliga varsel. 

Under perioden 2011 (då granskningen började) till 2018 förekom drygt 550 varsel om stridsåtgärder. 

Författare