Fem viktiga år – reformer för vårt framtida välstånd

RAPPORT Publicerad
Fem_viktiga_ar.pdf

Målet för Svenskt Näringsliv är att Sverige ska nå en av de fem högsta placeringarna i välståndsligan till år 2020. I den första delen av rapporten presenterar vi en prognos för Sveriges position i OECD:s välståndsliga. I den andra delen presenterar vi reformer som kan bidra till att höja BNP per capita och därmed välståndet.

Författare