Inget utrymme för höjda lönekostnader

NYHET Publicerad

KONKURRENSKRAFT Fortsatt låg produktivitet ger inget utrymme att höja lönekostnaderna i Sverige. Det skulle äventyra den redan sköra konkurrenskraften vi har mot omvärlden, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. "Vi måste bevara den konkurrenskraft vi redan har", säger Lars Jagrén, en av rapportens författare.

jagrén

Lars Jagrén, senior advisor, samhällsekonomi på Svenskt Näringsliv.

Peter Jeppsson, vice vd

Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv.

Foto: Henrik Montgomery/TT
Katarina Lundahl.

Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen.

Foto: Pressbild

Svenska löner bör inte höjas mer än de i våra konkurrentländer. På det sättet undviker vi en försvagning i de svenska företagens lönsamhet och i förlängningen lägre investeringar, lägre produktion och sysselsättning i hela näringslivet. Det menar Svenskt Näringslivs Lars Jagrén, delförfattare till studien ”Lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft”.

– Sverige har till skillnad från andra länder som USA, Tyskland och Japan inte sett en höjning av vinstandelen de senaste årtionden. Därför finns det inget argument som tillåter en svensk lönekostnadsökning. Vi måste bevara den konkurrenskraft vi redan har, säger Lars Jagrén.

Med vinstandelen menar han den andel av Sveriges samlade produktion (BNP) som går till avkastning till ägarna och kapitalkostnader. Den andra delen utgörs av löneandelen, alltså arbetstagarnas löner och sociala avgifter.

– Att siffrorna visar en relativt låg vinstandel i Sverige är också intressant eftersom det motbevisar debatten om att svenska företag gör övervinster i välfärdssektorn, hävdar Lars Jagrén.

En anledning till den låga vinstandelen är att lönekostnaderna har ökat medan produktiviteten i Sverige har sackat efter sedan finanskrisen 2007, enligt rapporten.

Det kan förklaras av att tjänstesektorn har tagit större plats i Sverige samtidigt som den har haft svårare att stå emot konkurrens från andra länder, bedömer Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen. Hon var en av de inbjudna att kommentera rapporten när den presenterades.

– Den svenska industrin har varit konkurrensutsatt i årtionden, till och med århundranden och har därför haft en vana att anpassa sig. Men den erfarenheten saknas i tjänstesektorn, inte minst i detaljhandeln som går igenom jättestora teknikförändringar och som snabbt förändrar konkurrensbilden, säger hon.

Katarina Lundahls bild stämmer överens med detaljhandelns egen syn på lönsamhetens utveckling de senaste 15 åren. Branschen hör till de mest pessimistiska i tjänstesektorn tillsammans med researrangörs- och cateringbranscherna.

– Tjänstesektorn har generellt mindre kapital och mer löner och med digitaliseringen blir det enklare att handla på nätet och jämföra priser, säger Lars Jagrén.

Bättre lönsamhet finns däremot inom basindustrin, däribland sågverk, massaindustri och stål- och metallverk. Men det beror mycket på den svaga kronan.

– Generellt sett ser industrin ganska stark ut just nu, men det är också en sektor som svänger mer. Vad händer om konjunkturen mattas av och kronan stärks?, säger Lars Jagrén.

Den tekniska utvecklingen och den svaga kronan ger bilden av en skör svensk konkurrenskraft i internationell jämförelse. Det skapar en komplex situation inför nästa avtalsrörelse, bedömer Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

– Rapporten visar att lönekostnaderna har ökat mer i Sverige än i omvärlden och att vi har tappat marknadsandelar internationellt där fler branscher är internationellt konkurrensutsatta. Vi befinner oss till och med i en situation där delar av näringslivet har svårt att möta en ökad efterfrågan för att de har så svårt att få tag på rätt kompentens att de måste tacka nej till nya uppdrag, säger Peter Jeppsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.
NYHET Publicerad:

Mer krävs för att undvika massarbetslöshet

KONJUNKTUR Coronakrisen slår hårt mot näringslivet med ett dramatiskt fall i efterfrågan och stora problem med utrikeshandeln. Svenskt Näringslivs nya konjunkturrapport visar på vikten av effektiva krisåtgärder.
NYHET Publicerad:

Oron för coronviruset ökar – understryker behov av handling

DEBATT Den negativa påverkan av coronaviruset ökar i näringslivet. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort bland medlemsföretagen. "Vi är redo att presentera fler konstruktiva förslag för att lindra krisens skadeverkningar", skriver vd Jan-Olof Jacke i en debattartikel i DI, och framhåller vikten av att regeringen handlar snabbt.
NYHET Publicerad:

Långsam ökning av ojämlikheten

KOMMENTAR Inkomstskillnaderna i Sverige fortsätter att öka de kommande 15 åren. Den bedömningen gör Långtidsutredningen. ”Utvecklingen på arbetsmarknaden är central för utvecklingen av inkomstskillnaderna. Därför är det viktigt med en ekonomisk politik som stimulerar jobbskapande”, skriver biträdande chefekonom Jonas Frycklund i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Dyster konjunktursignal

SAMHÄLLSEKONOMI Svensk konjunktur håller på att mattas av. I år väntas tillväxten bli 1,1 procent, följt av 1,0 procent 2020 och 1,3 procent 2021. Samtidigt väntas arbetslösheten stiga till 7,3 procent 2021. Det visar Svenskt Näringslivs nya konjunkturprognos.
NYHET Publicerad:

Pengarna ska inte lovas bort i förtid

FINANSPOLITISKA RAMVERKET Finansministern vill slopa överskottsmålet. Men med krav på friår och familjeveckor, som leder till lägre tillväxt, och ett handelskrig som tilltar så kommer vi att vara tacksamma att det finns statliga medel att ta till, skriver biträdande chefekonom Jonas Frycklund.
NYHET Publicerad:

Deppigt värre i företagarleden

EKONOMI En oväntat snabb försvagning av konjunkturen. Det är företaqens beskrivning av det ekonomiska läget, enligt en undersökning som görs varje kvartal av Svenskt Näringsliv. Den negativa trenden håller i sig ett tag framöver, enligt ekonom Lars Jagrén.
NYHET Publicerad:

Finansministern har rätt om finanspolitiken

DEBATT Det är först när en lågkonjunktur blir värre än vanligt som det blir befogat att använda riktade finanspolitiska åtgärder. Just nu gör finansministern rätt som argumenterar för en neutral finanspolitik, skriver Bettina Kashefi och Jonas Frycklund.
NYHET Publicerad:

"Sverige behöver en politik för nya jobb i fler och växande företag"

EKONOMI "Den stora klyftan i Sverige finns mellan de som har jobb och de som inte har. För att minska den behövs en politik som leder till nya jobb i fler och växande företag." Det säger chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till regeringens syn på det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Världens första digitala centralbanksvaluta ett vågspel

KONTANTLÖST SAMHÄLLE Riksbanken planerar att införa en e-krona. Nationalekonomen Anders Bornefalk anser att det är ett vågspel med bland annat en ökad risk för politisk styrning av utlåningen. ”Att införa en digital centralbanksvaluta är inte bara onödigt, utan också riskfyllt.”
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Svag produktivitetsutveckling i en vikande konjunktur

KONJUNKTUR Produktivitetsutvecklingen fortsätter att vika nedåt samtidigt som tillväxten bromsar. Svensk ekonomi följer det internationella mönstret med försvagad konjunktur och sjunkande produktivitetstillväxt. Det visar konjunkturrapporten från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ineffektiva klimatåtgärder i vårbudgeten

KONJUNKTUR Regeringens vårbudget har inslag som går i fel riktning. Tuffare beskattning av svenska klimatvänliga gruvor och elektronikvaror ger negativa effekter, konstaterar chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Hoppfulla medlemsföretag trots dystra konjunktursignaler 

FÖRETAGARPANELEN Medlemsföretagen ser positivt på det kommande halvåret. Regelbördan är fortfarande ett rött skynke för sex av tio företag, visar en färsk enkät.
NYHET Publicerad:

Sveriges tillväxt mattas av

KONJUNKTUR Högkonjunkturen går mot sitt slut. En osäker internationell utveckling, en långsam ränteuppgång och minskad efterfrågan på nyproduktion av bostäder gör att svensk tillväxt bromsar in och landar på 2,4 procent i år och 1,8 procent nästa år, enligt Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport. ”Huvudscenariot är en ganska normal konjunkturavmattning”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Inget utrymme för höjda lönekostnader

KONKURRENSKRAFT Fortsatt låg produktivitet ger inget utrymme att höja lönekostnaderna i Sverige. Det skulle äventyra den redan sköra konkurrenskraften vi har mot omvärlden, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. "Vi måste bevara den konkurrenskraft vi redan har", säger Lars Jagrén, en av rapportens författare.
NYHET Publicerad:

Svensk konkurrenskraft måste stärkas

SAMHÄLLSEKONOMI På kort sikt ser det bra ut. Men i ett längre perspektiv tornar problemen upp sig. En ny regering bör därför fokusera på frågor som bygger svenskt välstånd, skriver elva ekonomer inom Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ta chansen och släpp loss Riksbanken från inflationsmålsbojan

DEBATT Det är dags att byta ut inflationsmålet mot en penningpolitisk regim som inte riskerar att förstärka ekonomiska störningar, skriver Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Ekonomerna varnar: Snart kommer krisen

SAMHÄLLSEKONOMI Varningsklockorna bör tas på allvar. Tillväxten bromsar in, världshandeln kärvar och industriproduktionen minskar. Dessutom kommer Sveriges strukturella problem upp till ytan vid en ekonomisk nedgång, hävdar flera ekonomer.  
NYHET Publicerad:

Lönebildningen fortsatt central för konkurrenskraften

KOMMENTAR De senaste åren har det svenska näringslivets konkurrenskraft räddats av en fallande krona. Löneökningarna har däremot varit högre än produktivitetsutvecklingen och bidragit till att urholka svensk konkurrenskraft. Det är allvarligt i en värld av hårdnande internationell konkurrens, skriver Peter Jeppsson, vice vd och Bo Enegren, ekonom.