Minsta företagen bör slippa moms

NYHET Publicerad

SKATTER Idag är företagare skyldiga att betala moms även om de omsätter småsummor. Det leder till en stor administrativ börda för de allra minsta företagen. Därför vill Svenskt Näringsliv införa en omsättningsgräns på 100 000 kronor.

Anna Sandberg Nilsson

Anna Sandberg Nilsson, momsexpert.

Foto: Christian Gustavsson

Enligt EU:s regler kan medlemsländerna momsbefria personer, företag, organisationer med flera som har en liten omsättning, en möjlighet som 25 av 28 medlemsstater utnyttjar.

– Svenskt Näringsliv föreslår i ett förslag till regeringen att en omsättningsgräns på 100 000 kronor införs. En sådan gräns är så pass låg att den inte leder till en allvarlig konkurrenssnedvridning samtidigt som den är tillräckligt hög för att innebära förenklingar för många små aktörer, säger Anna Sandberg Nilsson, momsexpert.

Momsen är mycket komplicerad och kostar mest att hantera för de allra minsta aktörerna. En omsättningsgräns innan moms behöver redovisas och betalas skulle innebära en enkel, tydlig och hanterbar gräns för små föreningar, nystartade företag, säsongsstyrd verksamhet och hobbyverksamheter.

Dessutom behövs en sådan gräns för privatpersoners mikroproduktion av förnybar energi som idag medför moms från första kronan. Antalet mikroproducenter kan förväntas uppgå till hundratusentals inom 10-15 år.

– En omsättningsgräns skulle också innebära en minskad administrativ hantering för Skatteverket, säger Anna Sandberg Nilsson.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Momsen handlar både om skattebas och om skattesatser

MOMS EU-kommissionen efterfrågar synpunkter på hur reglerna kring momsens skattesatser borde utformas. Därför släpper Svenskt Näringsliv en rapport som syftar till att ge en grund för fördjupad diskussion.
NYHET Publicerad:

Skatteverket måste skynda på besked om ändrad fastighetsmoms

SKATTER Skatteverket måste omgående lämna besked till företag, kommuner och landsting, skriver Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna och Sveriges Kommuner och Landsting i en gemensam skrivelse.
NYHET Publicerad:

Minsta företagen bör slippa moms

SKATTER Idag är företagare skyldiga att betala moms även om de omsätter småsummor. Det leder till en stor administrativ börda för de allra minsta företagen. Därför vill Svenskt Näringsliv införa en omsättningsgräns på 100 000 kronor.
NYHET Publicerad:

Nya momsregler ställer allt på ända

SKATTER Reglerna för fastighetsmoms ses över med utgångspunkt i ett nytt fastighetsbegrepp. Konsekvenserna oroar. ”Vi vågar inte ens tänka på alla de ställningstaganden och rättsliga prövningar som näringslivet anpassat sig till genom årtionden och som nu, helt eller delvis, blir obsoleta”, säger Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Skadligt skatteförslag aktualiseras åter

SKATTER Riksdagen har beslutat om ett hårt kritiserat förslag om att slopa möjligheten till gruppregistrering för moms. ”Gruppregistrering för moms infördes 1998 för att underlätta för svenska företag att möta hårdare internationell konkurrens”, säger Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Momsregel skapar orimliga konsekvenser

KOMMENTAR Det finns flera områden där dagens momsregler förhindrar företag att göra samhällsnytta. En av de problematiska reglerna är den om stadigvarande bostad, som bland annat försvårar byggande och renovering av äldre, vård, omsorgs- och flyktingboenden, skriver Anna Sandberg Nilsson, momsexpert.
NYHET Publicerad:

Skatteverket vägleder fel om momsen

MOMS 25 procent, 12 procent eller 6 procent. Det finns en uppsjö av momsskillnader som snurrar till det för företagare. Än värre blir det, då Skatteverket saknar enhetliga riktlinjer för hur en bedömning ska göras. Det visar en kartläggning som Svenskt Näringslivs skatteavdelning genomfört.