Framtidens gymnasieskola: ”Kan lära av näringslivets effektivitet”

NYHET Publicerad

UTBILDNING Gymnasiekommissionen har presenterat sin slutrapport om hur svensk gymnasieskola bör se ut år 2030. Syftet är att motverka Sveriges allt mer ökande kompetensbrist. Under ett seminarium nyligen låg fokus på att individualisera lärandet och nyttja digitala verktyg på nya sätt, men även på hur näringslivet kan inspirera en omstrukturering av skolornas ledning.

Helena Stjernholm.jpg

Helena Stjernholm, vd på Industrivärden, vill se en bredare gymnasieskola med större individfokus, för att motverka den stora mängd elever som aldrig slutför sin gymnasieutbildning.

Christer Fuglesang.jpg

Christer Fuglesang, professor i rymdfart på KTH, menar att gymnasieskolan har mycket att vinna på att lära av näringslivet.

Håkan Buskhe.jpg

Håkan Buskhe, vd på Saab och ordförande i Gymnasiekommissionen, presenterade kommissionens mål och åtgärder.

Jan-Olof Jacke

Gymnasieskolan spelar en nyckelroll för en fungerande kompetensförsörjning, konstaterade vd Jan-Olof Jacke.

Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, inledde seminariet genom att diskutera kompetensbristen i näringslivet och gymnasieskolans nyckelroll i att utbilda framtida kompetens. I Svenskt Näringslivs senaste rekryteringenkät anger sju av tio företag att de har svårigheter att rekrytera kompetens, något som kan motarbetas genom en förändring av gymnasieskolan.

– En väl fungerande kompetensförsörjning är en förutsättning för vår konkurrenskraft, och i det spelar gymnasieskolan en absolut nyckelroll. Både som en brygga till vidare studier eller, som vi har ett stort behov av, att gymnasiekompetensen går direkt in i näringslivet, sa Jan-Olof Jacke.

Gymnasiekommissionens huvudmål är att Sverige ska vara bland de tre främsta länderna i OECD:s kunskapsmätningar, att kunskapsförmedlingen ska hålla samma kvalitet över hela landet och att andelen gymnasieungdomar som läser yrkesförberedande program ska öka för att bättre spegla arbetsmarknadens behov.

För att uppnå målen föreslår kommissionen tio åtgärder som bland annat innefattar att förändra betygssystemet och att skriva kontrakt mellan elev och skola. Dessutom vill kommissionen att statusen på läraryrket ska ökas och att lärarrollen ska omvärderas för att fler ska kunna bli lärare.

– Det måste finnas andra vägar fram för att lösa lärarbristen, sa Håkan Buskhe, vd på Saab och ordförande i Gymnasiekommissionen, som presenterade kommissionens mål och åtgärder.

Hur gymnasieskolan kan lära av näringslivet är också ett stort fokus i rapporten. Christer Fuglesang, professor i rymdfart på KTH och ledamot i kommissionen, menar att gymnasieskolan har mycket att vinna på att lära av näringslivet.

– Skolan kan framförallt lära sig hur man driver saker och ting effektivt. Ett av våra förslag är att ge rektorn en slags vd-roll och därmed kunna agera med större frihet. Det är verkligen en erfarenhet från näringslivet, som hela tiden tvingas jobba effektivt, som måste föras över på gymnasiet. På så vis kan vi skapa bättre och mer effektiv gymnasieskola, sa Fuglesang.

Helena Stjernholm, vd på Industrivärden och ledamot i kommissionen, vill se en bredare gymnasieskola med större individfokus, för att bättre kunna motverka den stora mängd elever som aldrig slutför sin gymnasieutbildning.

– Vi måste skapa en bredd och som kan inkludera både de som har det lite tuffare och de som är ambitiösa med högre krav inför vidareutbildning. Både ska kunna studera i sin egen takt och möta sina egna mål. Därför behöver vi en gymnasieskola som kan hantera en väldigt stor bredd.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bra att näringslivets behov av kompetens ska styra

UTBILDNING Arbetsmarknadens behov ska i högre grad styra gymnasieskolans olika program i framtiden, enligt en utredning. Svenskt Näringsliv välkomnar den övergripande inriktningen.
NYHET Publicerad:

Likvärdighetsutredning missar målet

KOMMENTAR Utredningen om en mer likvärdig skola föreslår ett förändrat skolval. "Svenskt Näringsliv anser att utredningen landar i ett antal mycket problematiska förslag", skriver Magnus Wallerå, chef för utbildning, forskning & innovation.
NYHET Publicerad:

Rätt program ökar chanserna att klara av gymnasieskolan

KOMMENTAR 25 procent av gymnasieeleverna, som går det avslutande året på högskoleförberedande program, studerar inte vidare, enligt nya siffror från SCB. Bättre går det för dem som går ett yrkesprogram. Chanserna att klara av gymnasieskolan ökar om eleverna väljer rätt program, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ökad kvalitet i skolan viktigare än kösystem

DEBATT Företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill avskaffa kötid som urvalskriterium för fristående skolor för att motverka segregation. Fel fokus, anser Svenskt Näringsliv som hellre ser åtgärder som ökar kvalitén i skolan.    
NYHET Publicerad:

Skolinspektionen ska visa musklerna

UTBILDNING Skolinspektionen ska vara vass och tydlig så att den kan göra skarpa ingripanden. Utvecklingen är positiv, men den kan bli bättre. Det skriver Svenskt Näringslivs utbildningsexperter Karin Rebas och Johan Olsson som lyfter fem reformområden.
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

DN Debatt. ”Gymnasiets yrkesprogram leder snabbast till jobb”

DEBATT Ny statistik visar att det är stor skillnad mellan olika gymnasieprogram i hur lång tid det tar för eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi öka medvetenheten om hur programmen står sig på arbetsmarknaden, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson, Svenskt näringsliv, på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildningar ger välbetalda jobb

UTBILDNING Studenter från yrkesutbildningar har en gynnsam löneutveckling, visar siffror från SCB som Ekonomifakta har sammanställt.
NYHET Publicerad:

PISA-resultaten ett glädjebesked – men orosmoln finns kvar

KOMMENTAR Det finns anledning att glädjas åt den senaste PISA-undersökningen, men inte skäl att slå sig till ro. Utmaningarna är fortfarande avsevärda. Svenskt Näringsliv vill se en rad reformer för att ytterligare stärka resultaten i skolan, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så blir studie- och yrkesvägledningen bättre

KOMMENTAR Skolans studie- och yrkesvägledning måste bli bättre på att mäta och följa upp verksamheten. Skolexperterna Karin Rebas och Johan Olsson föreslår ett SYV-index med parametrar som till exempel måluppfyllelse i grundskolan, studieavbrott i gymnasiet och övergång till jobb.
NYHET Publicerad:

Så blir studievägledningen effektivare

UTBILDNING Studievägledningen i den svenska skolan måste bli bättre, anser flera instanser. Större möjligheter att mäta och följa upp verksamheten samt en övergripande strategi på området är centralt, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagen måste få större inflytande över yrkesutbildningar  

DEBATT Företag efterfrågar kompetens från gymnasial yrkesutbildning, men vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Kompetenskrisen kräver att staten och privata företag tar ett större ansvar för utformningen av yrkesutbildningarna, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Skolans styrdokument bör ha kunskapen i fokus

KOMMENTAR Sverige satsar stora belopp på skolan, förväntningarna på goda resultat är höga. När skolans styrdokument nu ska förändras är det viktigt med en konstruktiv debatt där det kastas ljus på flera perspektiv och att det finns en samsyn när beslut ska tas, skriver Johan Olsson och Karin Rebas.
NYHET Publicerad:

Sambanden mellan skolval och flyttlass borde diskuteras mer

KOMMENTAR Sambanden mellan skolvalet och flyttbenägenheten borde få en större plats i diskussionen om det svenska skolsystemet, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så får Sveriges elever en bättre skolgång

UTBILDNING Allt fler elever går ut skolan utan godkänt i alla ämnen. För att vända trenden har Svenskt Näringsliv tagit fram fem konkreta förslag. ”Ju bättre prestationer på nationella prov, desto högre blir tillväxten”, sa rapportförfattaren Anders Morin vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Samordnade antagningar bra för svensk skola

UTBILDNING En ny rapport ger ytterligare bränsle till debatten om det fria skolvalet. Bland annat föreslås att antagningarna samordnas, vilket ger skolor en tydligare bild av vilka och hur många elever som börjar vid terminstarten.
NYHET Publicerad:

Svenska elever underpresterar – här är lösningarna

DEBATT Sverige hade kunnat ha betydligt högre tillväxt om landets elever presterat bättre på internationella prov. Att öka den lärarledda undervisningen och andelen friskoleelever skulle höja tillväxten betydligt, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Gymnasierapporten 2019 - attityder, antal och etablering

RAPPORT I en ny rapport redovisar Svenskt Näringsliv statistik och data från Statistiska centralbyrån, Skolverket och Ungdomsbarometern. För att öka förståelsen om gymnasieskolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går i den.
NYHET Publicerad:

Så vänder svensk skola den negativa utvecklingen

KOMMENTAR Det krävs omfattande reformer om Sverige ska lyckas vända den negativa utvecklingen i skolan, hävdar OECD i en färsk analys. Kompetent personal, fokus på kunskap och tydlig redovisning för hur skolan presterar är några förslag från Karin Rebas, utbildningsexpert, och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik