Koll på framtiden. Felicia Jonsson och Nik Erlandsson och går i åk 2 på SKF Tekniska Gymnasium.

Väl antagna på de treåriga programmen kan eleverna se fram mot 17 veckors praktik i allmänhet och 9 veckors utlandspraktik

Ljusa framtidsutsikter för teknikeleverna

NYHET Publicerad

YRKESUTBILDNING Alla får jobb. Det är en av orsakerna till att söktrycket till SKF Tekniska Gymnasium i höstas nådde all-time-high. Förhoppningsvis är det också en trend som gör att allt fler väljer tekniska utbildningar på gymnasiet.

– Helt rätt för framtidens behov och trots att tekniska gymnasier generellt har svårt att få sökande, så har vi nu flera sökande per plats på vår skola.

Det säger Gunilla Nilsson, vd för SKF Sverige AB om företagets eget tekniska gymnasium med anor sedan 1937 och ett av landets äldsta fristående gymnasier, eller yrkesskolor som det hette vid starten. Skolan är idag, liksom 1937, till 100 procent ägd av SKF.

– Faktum är att SKF idag har samma problematik som när skolan startade. Vi måste göra en egen insats för att få den kompetens som vi behöver, säger Camilla Alenäs, rektor för SKF Tekniska Gymnasium, SKF TG.

I Göteborg är skolan en av bara tre med industritekniska program, en lägesbild som återfinns i de flesta kommuner runt om i landet. Minskat antal elever som söker till de industritekniska programmen gör att utbildningarna helt enkelt försvinner på många orter.

– Och har programmet en gång lagts ner är det mycket svårt att starta det igen, om inte annat av ekonomiska orsaker, fortsätter Camilla Alenäs.

Den mörka bilden till trots, det finns ett ökat intresse för industritekniska utbildningar, det visar söktrycket hos SKF TG som i år nådde all time high. Men det bygger också på att skolan gjort mycket fotarbete för att övertyga studievägledare och inte minst föräldrar om de möjligheter och karriärvägar som de två utbildningsvägarna, industritekniska programmet och teknikprogrammet ger. Väl antagna på de treåriga programmen kan eleverna se fram mot 17 veckors praktik i allmänhet och 9 veckors utlandspraktik baserad på det faktum att SKF är ett globalt företag. De teoretiska momenten förankras hela tiden i det praktiska men har också sin egen tydliga plats och eleverna har möjlighet att ytterligare fördjupa sig teoretiskt om andan faller på.

– Ingen människa är antingen eller, man kan vara duktig på många saker och därför ska vi erbjuda friheten att välja. Att kunna bygga på de teoretiska momenten ger också den högskolebehörighet som många vill ha med sig. I sin tur gör det att vi håller den höga kvalitet som företagen frågar efter och eleverna är oerhört anställningsbara när de tar sin examen här.

Det märks i uppföljningarna över var eleverna tar vägen efter SFF TG. En del går vidare för att plugga på Chalmers medan många naturligtvis väljer SKF, andra går vidare till Volvo eller andra teknikföretag i regionen. Oavsett val kan eleverna vara säkra på att få jobb, bland annat tack vare de täta kontakterna mellan skolan och företagen i göteborgsregionen.

– Ibland känner jag mig mer som en arbetsförmedlare än rektor, säger Camilla Alenäs och pekar på ytterligare en betydelsefull del i utbildningen.

– Eleverna vistas dagligen i en arbetsmiljö, umgås med de som redan arbetar här, äter i personalmatsalen, har sommarjobb garanterat och tjänar pengar och får tidigt en egen ekonomi. Det ger en personlig utveckling och ett vuxenblivande som också är värdefull i arbetslivet.

Den svacka i efterfrågan på platserna på skolan som uppstod 2011 när uppdelningen mellan yrkesinriktade och högskoleförberedande utbildningar infördes, har nu till stora delar övervunnits. Det innebär dock inte att det utåtriktade arbetet minskar. Camilla Alenäs menar att vid sidan av grundskoleeleverna finns ytterligare en grupp att vända sig till.

– De som vaknar lite sent, som ägnat sig åt att fundera på vad de vill göra i livet. Dem tror jag att vi kan fånga upp nu när det finns eftergymnasial yrkesutbildning som ger en tydlig karriärväg framåt.

– Över huvud taget ska vi vara inspiratörer för de möjligheter som teknikutbildningarna ger. Vi ska sprida goda exempel och sådana har vi gott om.

www.gymnasiekvalitet.se

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bra att näringslivets behov av kompetens ska styra

UTBILDNING Arbetsmarknadens behov ska i högre grad styra gymnasieskolans olika program i framtiden, enligt en utredning. Svenskt Näringsliv välkomnar den övergripande inriktningen.
NYHET Publicerad:

Likvärdighetsutredning missar målet

KOMMENTAR Utredningen om en mer likvärdig skola föreslår ett förändrat skolval. "Svenskt Näringsliv anser att utredningen landar i ett antal mycket problematiska förslag", skriver Magnus Wallerå, chef för utbildning, forskning & innovation.
NYHET Publicerad:

Rätt program ökar chanserna att klara av gymnasieskolan

KOMMENTAR 25 procent av gymnasieeleverna, som går det avslutande året på högskoleförberedande program, studerar inte vidare, enligt nya siffror från SCB. Bättre går det för dem som går ett yrkesprogram. Chanserna att klara av gymnasieskolan ökar om eleverna väljer rätt program, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ökad kvalitet i skolan viktigare än kösystem

DEBATT Företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill avskaffa kötid som urvalskriterium för fristående skolor för att motverka segregation. Fel fokus, anser Svenskt Näringsliv som hellre ser åtgärder som ökar kvalitén i skolan.    
NYHET Publicerad:

Skolinspektionen ska visa musklerna

UTBILDNING Skolinspektionen ska vara vass och tydlig så att den kan göra skarpa ingripanden. Utvecklingen är positiv, men den kan bli bättre. Det skriver Svenskt Näringslivs utbildningsexperter Karin Rebas och Johan Olsson som lyfter fem reformområden.
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

DN Debatt. ”Gymnasiets yrkesprogram leder snabbast till jobb”

DEBATT Ny statistik visar att det är stor skillnad mellan olika gymnasieprogram i hur lång tid det tar för eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi öka medvetenheten om hur programmen står sig på arbetsmarknaden, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson, Svenskt näringsliv, på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildningar ger välbetalda jobb

UTBILDNING Studenter från yrkesutbildningar har en gynnsam löneutveckling, visar siffror från SCB som Ekonomifakta har sammanställt.
NYHET Publicerad:

PISA-resultaten ett glädjebesked – men orosmoln finns kvar

KOMMENTAR Det finns anledning att glädjas åt den senaste PISA-undersökningen, men inte skäl att slå sig till ro. Utmaningarna är fortfarande avsevärda. Svenskt Näringsliv vill se en rad reformer för att ytterligare stärka resultaten i skolan, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så blir studie- och yrkesvägledningen bättre

KOMMENTAR Skolans studie- och yrkesvägledning måste bli bättre på att mäta och följa upp verksamheten. Skolexperterna Karin Rebas och Johan Olsson föreslår ett SYV-index med parametrar som till exempel måluppfyllelse i grundskolan, studieavbrott i gymnasiet och övergång till jobb.
NYHET Publicerad:

Så blir studievägledningen effektivare

UTBILDNING Studievägledningen i den svenska skolan måste bli bättre, anser flera instanser. Större möjligheter att mäta och följa upp verksamheten samt en övergripande strategi på området är centralt, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagen måste få större inflytande över yrkesutbildningar  

DEBATT Företag efterfrågar kompetens från gymnasial yrkesutbildning, men vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Kompetenskrisen kräver att staten och privata företag tar ett större ansvar för utformningen av yrkesutbildningarna, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Skolans styrdokument bör ha kunskapen i fokus

KOMMENTAR Sverige satsar stora belopp på skolan, förväntningarna på goda resultat är höga. När skolans styrdokument nu ska förändras är det viktigt med en konstruktiv debatt där det kastas ljus på flera perspektiv och att det finns en samsyn när beslut ska tas, skriver Johan Olsson och Karin Rebas.
NYHET Publicerad:

Sambanden mellan skolval och flyttlass borde diskuteras mer

KOMMENTAR Sambanden mellan skolvalet och flyttbenägenheten borde få en större plats i diskussionen om det svenska skolsystemet, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så får Sveriges elever en bättre skolgång

UTBILDNING Allt fler elever går ut skolan utan godkänt i alla ämnen. För att vända trenden har Svenskt Näringsliv tagit fram fem konkreta förslag. ”Ju bättre prestationer på nationella prov, desto högre blir tillväxten”, sa rapportförfattaren Anders Morin vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Samordnade antagningar bra för svensk skola

UTBILDNING En ny rapport ger ytterligare bränsle till debatten om det fria skolvalet. Bland annat föreslås att antagningarna samordnas, vilket ger skolor en tydligare bild av vilka och hur många elever som börjar vid terminstarten.
NYHET Publicerad:

Svenska elever underpresterar – här är lösningarna

DEBATT Sverige hade kunnat ha betydligt högre tillväxt om landets elever presterat bättre på internationella prov. Att öka den lärarledda undervisningen och andelen friskoleelever skulle höja tillväxten betydligt, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Gymnasierapporten 2019 - attityder, antal och etablering

RAPPORT I en ny rapport redovisar Svenskt Näringsliv statistik och data från Statistiska centralbyrån, Skolverket och Ungdomsbarometern. För att öka förståelsen om gymnasieskolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går i den.
NYHET Publicerad:

Så vänder svensk skola den negativa utvecklingen

KOMMENTAR Det krävs omfattande reformer om Sverige ska lyckas vända den negativa utvecklingen i skolan, hävdar OECD i en färsk analys. Kompetent personal, fokus på kunskap och tydlig redovisning för hur skolan presterar är några förslag från Karin Rebas, utbildningsexpert, och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik