Skolan förbereder inte elever för yrkeslivet

NYHET Publicerad

ALMEDALEN Svenska företagare tycker inte att skolan lyckas förbereda eleverna för yrkeslivet. Bara 12 procent av företagarna tycker att skolan gör ett bra jobb medan 45 procent tycker att det finns brister. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv som presenterades i Almedalen.

Seminarium kompetensförsörjning
Foto: SÖREN ANDERSSON

Ibrahim Bylan (S), utrikespolitisk talesperson, Bertil Östberg (fp), statssekreterare, Peter Jeppsson, vd för Transportgruppen, Karin Thapper, chef för kompetensförsörjning på Livsmedelsföretagen debatterade i Almedalen.

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög jämfört med många andra Europeiska länder. Ungefär 500 000 ungdomar står utan jobb. Samtidigt uppger hälften av de svenska företagen att de har svårt att hitta rätt kompetens och att vart femte rekryteringsförsök misslyckas.

– Det här är naturligtvis ett stort samhällsproblem. Det hindrar företagen från att expandera och ofta får de även tacka nej till orders eller till och med dra ned på produktion, sa Johan Olsson, utbildningsexpert på Svenskt Näringsliv, på seminariet ”Redo för jobb” som gick av stapeln i Almedalen.

På seminariet presenterades en ny rapport som handlar om företagens syn på skolan. Den visar att endast 12 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag tycker att skolan gör ett bra jobb med att förbereda eleverna för sitt framtida yrkesliv. 45 procent tycker inte att eleverna för den förberedelse som behövs.

Av undersökningen framgår att företagen värderar social kompetens högt. Det handlar bland annat om förmågan att ge ett respektfullt bemötande till kollegor och kunder, uthållighet i arbetet, att vara ordningsam och passa tider. Men tyvärr anser två av fem företag att skolan inte alls eller väldigt lite lyckas rusta eleverna med dessa kompetenser. För att komma till rätta med problemen föreslår Svenskt Näringsliv ett antal åtgärder:

  • Förbättra arbetsron i skolan.
  • Högre lön för de mest yrkesskickliga lärarna.
  • Mer samverkan med näringslivet.
  • Elever måste kunna jämföra sina utbildningar.
  • Valfrihet är inte problemet.

I den efterföljande debatten konstaterade både politiker och företrädare för arbetsgivarna att det är viktigt att utbildningssystemet bättre matchar företagens behov. Diskussionen kom mycket att handla om yrkesutbildning, både på gymnasial och eftergymnasial nivå.

– Ett stort problem är att antalet sökande till yrkesutbildningar sjunker. Det beror bland annat på att regeringen beskrivit yrkesprogrammen som utbildningar för elever som är skoltrötta. Det är en dålig attityd. Jag tycker tvärtom att vi ska ställa höga krav på yrkeseleverna så att vi verkligen får de allra bästa sökande, sa Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Ibrahim Bylan.

Han fick genast mothugg av Bertil Östberg (fp), statssekreterare på utbildningsdepartementet.

– Att söktrycket till yrkesprogrammen sjunker är ett problem men det har mer med konjunkturen att göra än något annat, sa han.

Karin Thapper, chef för utbildning och kompetensförsörjning på Livsmedelföretagen, efterlyste mer yrekesutbildning på komvux.

– Att en 15-åring inte vet att han eller hon vill bli exempelvis bagare är väl inte så konstigt. Därför väljer många 15-åringar ofta men bredare utbildning som ekonomi- eller samhällsprogrammet. Men när samma 15-åring blivit 19, 20 eller 21 år, mognat, och insett att han eller hon faktiskt vill bli bagare så finns inte utbildning för dem. Det måste finnas yrkesvux även för ungdomar som vill hitta en väg in i ett yrke och inte bara för dem som misslyckats i skolan, sa hon.

Enligt Bertil Östberg har regeringen redan tillsatt en utredning om yrkesvux och han framhöll att satsningar är på gång. Han underströk och att han gärna ser att näringslivet och olika branscher är med och utformar utbildningen.

Peter Jeppsson, vd för arbetsgivarorganisationen Transportgruppen, höjde dock ett varande finger för att allt mer utbildningsinsatser skjuts över på företagen.

– Det har hänt att utbildningar som är dyra har lagts med även fast branschen efterfrågar kompetensen. Så får det inte vara. Kommuner och andra utbildningsanornare för inte lägga ned efterfrågade utbildningar på grund av att de är dyra, sa han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fundera igenom gymnasievalet noga

DEBATT Jämför utbildningar på olika skolor, våga utmana din tonåring är några tips till föräldrar inför gymnasievalet.
NYHET Publicerad:

Tvångsplacering löser inte segregationen

KOMMENTAR Minskad valfrihet motverkar inte skolsegregation. Det finns alternativ som gör den vanliga skolan attraktiv för fler. Bygg ut skolor som fungerar väl, skapa en kultur där alla elever lär sig mer och se till att skolor med störst behov kan rekrytera skickliga skolledare och lärare, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Utbildningar bör spegla arbetsmarknadens behov

KOMMENTAR Lärosäten bör belönas om de lyckas med att skapa utbildningar, som snabbt ger nyexaminerade ett arbete som passar deras utbildning, skriver högskoleexpert Fredrik Sand.
NYHET Publicerad:

Svenska universitet borde kunna bättre

KOMMENTAR Svenska universitet halkar ner på en internationell lista över världens främsta lärosäten. "Sverige borde kunna bättre och klättra rejält i rankningarna”, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Utländska toppstudenter ratar Sverige

ARBETSMARKNAD En av tio studenter, utanför EU/ESS, går över till den svenska arbetsmarknaden efter studierna. Ett tungt ansvar vilar på Migrationsverket, anser Fredrik Voltaire, näringslivsexpert.
NYHET Publicerad:

Bra skola kräver rätt fokus

KOMMENTAR Utbildningspolitiken är en viktig samhällsfråga. Nästa regering behöver bland annat fokusera på kvalitet och studiero, värna friskolereformen och stärka samarbetet med företag inom hela utbildningssystemet, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Intyg på godkänd kompetens öppnar för fler jobb

KOMMENTAR Det råder kompetensbrist i de flesta branscher. Att få alla kvalifikationer kartlagda, värderade och godkända är avgörande för att öka rörligheten på arbetsmarknaden och öka matchningen, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Företagens behov bör spilla över på Komvux

KOMMENTAR Komvuxutredningen har lämnat sitt slutbetänkande. Bra att utredningen ser behovet av att förändra urvalsreglerna, så att fler personer snabbare kan komma i jobb, skriver Helen Rönnholm, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Lärosätenas ställning lyfter utbildningen

KOMMENTAR Chalmers tekniska högskola är landets mest prestigefyllda lärosäte. Samtidigt tappar Karolinska Institutet i anseende, visar en ny ranking. ”Denna och liknande undersökningar bidrar till att höja kvalitén på svensk utbildning och hjälper studenter välja rätt”, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Internationalisering – krävande strategi för regering och universitet

KOMMENTAR Regeringen har tagit initiativ till en ny strategi för internationalisering för högre utbildning och forskning i Sverige. Det är välkommet. Men tyvärr saknas viktiga frågor i strategin, exempelvis uppehållstillstånd, bostadsbristen och samarbetet med näringslivet. Universitet, högskolor och myndigheter har mycket att leva upp till, men regeringen måste också leverera, skriver Fredrik Sand högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Utbildningsplikten är feltänkt

KOMMENTAR Regeringens reform för att öka utbildningsnivån bland nyanlända – den så kallade utbildningsplikten – går trögare än tänkt. Hittills i år har 5 500 personer bedömts omfattas av utbildningsplikt. Av dem har endast 90 personer påbörjat studier. Det är svårt att inte se det som ett fiasko, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Reformerad vuxenutbildning ger nyanlända hopp

KOMMENTAR Komvux på basnivå är en skolform med brister. Om inget görs, riskerar nyanlända att förlänga tiden i utanförskap. En väl fungerande utbildning kan vara inkörsporten till det svenska samhället, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation och Karin Rebas skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Framfusiga politiker utmanar svenska modellen

ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknadsmodellen ifrågasätts, modellen hotas av politiken. Parter från såväl arbetsmarknad som politik diskuterade frågan på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Vinst leder inte till betygsinflation

KOMMENTAR Forskarna Henrik Jordahl och Gabriel Heller-Sahlgren slår fast att det inte finns något samband mellan betygsinflation och lönsamhet i friskolor som bedriver grundskoleverksamhet, konstaterar Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.