NYHET26 april 2024

Även smarta upphandlingar finns - men borde bli fler

Varje år har de offentliga upphandlingarna i Sverige ett värde av cirka 900 miljarder kronor. Normen är att lägst pris vinner. Pris är förstås viktigt, men är det viktigare än en bra leverans? Kan det ibland vara för billigt för att vara sant? Karl Johan Börjeson, Protrain AB, har erfarenheter av båda former av upphandlingar; de som styrs av pris och de som styrs av innovationsgrad.

Karl Johan Börjeson, Protrain AB, är ledamot i SME-kommittén. Han vill se fler innovationsstyrda upphandlingar, där lösningarnas kvalitet är viktigare än själva priset. Foto: KJ Börjeson

Nyligen skrev företagarna Karl Johan Börjeson och Daniel Schönström, en debattartikel i Upphandling 24 om vikten av att låta upphandlingsinstrumentet erbjuda bättre lösningar istället för att stirra sig blinda på själva priset.


– Vi är många små och medelstora företag som är fulla av idéer, med en god och stark innovationsförmåga. Det är otroligt frustrerande att inte få visa det i offentliga upphandlingar, där det allt som oftast kokar ner till ett antal skallkrav att uppfylla och ett pris, säger KJ Börjeson.


Men det måste inte vara så. När Göteborgs Hamn handlade upp växlingstjänsterna för sin järnvägsverksamhet vägde leverantörens beskrivning av sin lösning tyngst, sammanvägt med priset, i kombination med ett antal grundläggande krav.


– Det är utvecklande för verksamheten med den här typen av upphandlingar. Dels är det i längden sannolikt att de nya lösningarna, som kanske både är smartare och mer hållbara, gynnar verksamheten i längden, även om de initialt kanske ligger något högre i pris. Dels ger den här modellen båda parter en bättre förståelse för anbudet och avtalet man ska teckna. Högst pris kan vara faktiskt bäst, för båda parter poängterar KJ Börjeson.

Offentlig upphandlingSME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist