Forskningspolitikens glömda fråga: Sveriges akademiska ledarskap

RAPPORT Publicerad
2016-09-12_Naringslivets_forskningsberedning_TC_3_.pdf

Svenska universitet och högskolor lider av ett ledarskapsproblem. I rapporten (pressversion) lämnar Näringslivets forskningsberedning flera förslag på hur styrning och ledning av de högre lärosätena kan förbättras. Arbetet i Näringslivets forskningsberedning, som har letts av förre Astrachefen Håkan Mogren, har finansierats av Svenskt Näringsliv. Men forskningsberedningen har arbetat fristående och ledamöterna står själva för rapporten och dess innehåll.