SL-kortet skjuter privata företag i sank

NYHET Publicerad

KONKURRENS Stockholms landstings försök att låta SL-kortet gälla på Waxholmsbolagets skärgårdsbåtar slår mot den privata skärgårdstrafiken. ”Blir det här permanent kommer vi bli tvungna att lägga ned”, säger Ronny Jansson, vd på Roslagens sjötrafik, till Entreprenör.

Försöket med att låta SL-kortet även gälla på Waxholmsbolagets båtar drevs igenom i höstas. Den första omgången sträckte sig mellan januari och april och lockade 60 000 personer ut i skärgården, enligt Stockholms landsting.

Enligt förslagets upphovsman, landstingsrådet Gustav Hemming (C), är syftet att locka ut människor i skärgården även under lågsäsongen.

Men privata företag som Strömma och Roslagens sjötrafik är oroliga för att initiativet kommer att slå hårt mot deras verksamhet.

– Vi har senarelagt årets trafikstart för Cinderellabåtarna på grund av det här och har dragit ned på antalet turer, säger Peter Henricson, chef Strömma Sverige.

Läs mer på entreprenor.se.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

SL-kortet skjuter privata företag i sank

KONKURRENS Stockholms landstings försök att låta SL-kortet gälla på Waxholmsbolagets skärgårdsbåtar slår mot den privata skärgårdstrafiken. ”Blir det här permanent kommer vi bli tvungna att lägga ned”, säger Ronny Jansson, vd på Roslagens sjötrafik, till Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Företagen oförberedda på ökade elpriser

UNDERSÖKNING Fyra av tio företag har ingen möjlighet att kompensera sig för högre elpriser och många saknar en plan för att hantera ett längre elavbrott. Det framgår av en enkät bland 2 800 företag. "Det borde vara oroväckande för våra politiker att så många som 14 procent pekar på att de skulle minska antalet anställda för att kompensera för ökade elkostnader", säger Maria Sunér Fleming, energiexpert.
NYHET Publicerad:

Sunér Fleming: Dags att ta politiskt ansvar i energipolitiken

KOMMENTAR Den senaste veckans energipolitiska diskussion visar med all tydlighet att Sverige är på väg in i ett akut läge vad gäller elförsörjningen. Att Vattenfall nu tydliggör att de har svårt att ekonomiskt motivera nödvändiga investeringar i sina kärnkraftreaktorer är dock ingen överraskning, utan bara en konsekvens av den situation som råder på elmarknaden. Det skriver Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Högre elpriser när Ringhals stängs oroar Stora Enso Hylte

ENERGI Kenneth Ohlsson, vd för Stora Enso i Hyltebruk, oroas av de verkningar som stängningen i förtid av Ringhals 1 och 2 kan få. Högre priser och små möjligheter att hinna med investeringar på kort tid pressar företaget. Därför efterlyser han långsiktighet och stabila lösningar när det gäller energiförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Exportföretag beroende av konkurrenskraftig el

ENERGI Svenska industriföretag kommer inte att behöva mindre el i framtiden, trots energieffektiviseringar och modernare tekniker. ”En konkurrenskraftig energiförsörjning är helt avgörande för industrins möjligheter att skapa välstånd”, sade Maria Sunér Fleming, energi- och klimatexpert, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Företagare kritisk till höga elpriser

ENERGI Skillnaderna i elpris drabbar företagare i södra Sverige hårt. Ulf Helgeson i Landskrona är en av många företagare som är kritisk till utvecklingen. "Vi har förlorat nästan fyra miljoner kronor jämfört med om vi hade haft verksamheten i Stockholmsregionen istället", säger han.
NYHET Publicerad:

Ökade elkostnader slår mot Halmstadföretag

ENERGI Uppdelningen i olika elprisområden slår hårt mot Halmstads Varmförzinkning. Eftersom företaget finns i det dyraste området får man punga ut med 360 000 kronor mer om året än konkurrenten i norr.
NYHET Publicerad:

Mer växthusgaser i Norden med rödgrön politik

MILJÖ Elpriserna kommer att svänga mycket mer med de rödgrönas politik och utsläppen av växthusgaser från Norden riskerar bli väsentligt högre. Det krävs andra åtgärder för att Sverige ska bli ett föregångsland på energi- och klimatområdet.
NYHET Publicerad:

Framtidens elnät föder nya företag

ELNÄT Smarta elnät är framtidens melodi när kraftbolagen storsatsar på förnybar el. Här öppnas en rad affärsmöjligheter för både små och stora bolag. Det konstaterades när Sällskapet Politik och Näringsliv, SPN, höll seminarium om säker elproduktion i framtiden.
NYHET Publicerad:

Hur påverkar dagens energipolitiska beslut den svenska välfärden?

MISSA INTE Svenskt Näringsliv bjuder in till ett seminarium på Kulturhuset i Stockholm den 23 februari om framtida energival. Hur dagens energipolitiska beslut påverkar den svenska välfärden är en av frågorna som diskuteras.
NYHET Publicerad:

Höjd skatt på kärnkraft skapar oro för elförsörjningen

ENERGI Sverige har för liten elproduktion. Men inte bara vi. Ett normalår importerar hela Norden el utifrån, framförallt från Ryssland. Trots det vill regeringen höja skatten på kärnkraft med 25 procent. Det är ett förslag som motverkar nya investeringar och driver upp elpriserna, anser Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström.
NYHET Publicerad:

Skatt på kärnkraft hindrar nya investeringar

KOMMENTAR Sverige har för lite energiproduktion. Trots det vill regeringen höja skatten på kärnkraft med 25 procent. Det är ett förslag som kommer att motverka nya investeringar och driva upp elpriserna.
NYHET Publicerad:

Elpriserna ställer till det för basindustrin

DEBATT Svensk basindustri måste ha konkurrenskraftiga elpriser. Satsa på utbyggd vattenkraft och kärnkraft för att hålla nere elpriserna, uppmanar representanter för skogsindustrin och elkraftsbolagen.
NYHET Publicerad:

Förslag öppnar för gemensam nordisk elmarknad

ENERGI Elmarknadens aktörer i Sverige har enats om en gemensam väg för den fortsatta utvecklingen av elmarknaden. Det konstateras i en rapport som publiceras idag.
NYHET Publicerad:

Europa måste lösa energifrågorna

ENERGI Energifrågan är lika aktuell idag som när Romfördraget undertecknades för 50 år sedan. Det vittnade Europadagen om, ett arrangemang som handlade om EU:s framtid.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft hörnpelare för Europa

ENERGI Kärnkraften är en viktig grundbult i Europas mix av energislag. Fördelarna är låga driftskostnader och inget utsläpp av koldioxid.
NYHET Publicerad:

Vi behöver ett brett klimatmål

KOMMENTAR Om EU binder upp sig att minska utsläppen med 30 procent till 2020 kan det bli en överbudspolitik som står Europa dyrt. Istället för ett ensidigt mål måste klimatarbetet rikta in sig på en bred internationell arena.
NYHET Publicerad:

Elchock för småföretagen

ELMARKNADEN De höga elpriserna får småföretag att gå ned för räkning. I spåren följer konkurser, uppsägningar och investeringar som lägg på is. Men Per Eriksson, Kläppen Ski Resort i Sälen, tänker inte ge sig i första taget.
NYHET Publicerad:

Grön jul ger bättre ekonomi

ELMARKNADEN Den milda och regnrika hösten har fått elpriserna att dyka. Inför den stundande julhelgen ligger priset på runt 30 öre per kilowattimme.
NYHET Publicerad:

Naturgas kan minska oljeberoendet

ENERGI Ska Sverige minska oljeberoendet måste oljan ersättas med energikällor som släpper ut mindre växthusgaser. Naturgas är ett alternativ, men den svenska marknaden är outvecklad.