NYHET15 februari 2022

Slå inte undan valfriheten

Skoldebatten borde handla om kvalitet och hur vi säkerställer alla elevers rätt till bra utbildning. I stället går drevet ensidigt mot driftsform.

”Kvalitetsbrister i skolan finns i såväl privat som offentlig regi, men alltför mycket av skoldebatten handlar om annat, som betyg, klädkoder eller vinster.” Det skriver Carola Netterlid i en kommentar. 

Regeringen vill möjliggöra för landets kommuner att sänka ersättningen till friskolor. Det meddelande skolministern Lina Axelsson Kihlblom och statsminister Magdalena Andersson på en presskonferens nyligen. Att skolpengen fördelas på ett rättvist sätt är viktigt för att skolsystemet ska fungera så bra som möjligt.

Mycket tyder på att friskolorna redan idag missgynnas ekonomiskt genom att inte ersättas fullt ut för de administrativa kostnader som det innebär att driva skola. Regeringen pekar å andra sidan på att den kommunala skolan har vissa uppdrag som friskolorna inte har. Av just den anledningen genomför Riksrevisionen just nu en heltäckande granskning av skolpengen. Den som söker efter en rättvisare modell borde rimligen invänta denna granskning.

Regeringen gör i stället tvärtom och genomför en ensidig sänkning av deras ersättning. I praktiken riskerar många friskolor att stänga, och den valfrihet som många tar för givet skulle minska avsevärt.

Kvalitetsbrister i skolan finns i såväl privat som offentlig regi, men alltför mycket av skoldebatten handlar om annat, som betyg, klädkoder eller vinster. I stället för att slå undan benen för en stor del av landets skolor borde fokus ligga på reformer som säkerställer och uppmuntrar hög kvalité och ett systematiskt arbete med att förbättra själva utbildningen.

Några av landets bästa skolor är friskolor. Att försämra deras förutsättningar kommer knappast göra skolresultaten bättre.

ValfrihetFriskolorUtbildningKonkurrens
Skriven avCarola Netterlid
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist