Friskolor

Senaste artiklarna

NYHET — 6 november 2023

Varning för frikort till kommuner med nya skolpengen

Regeringens direktiv till utredningen om ett nytt ersättningssystem i den svenska skolan hade kunnat bli ett bra avstamp för ett bättre ersättningssystem. Men det finns stora risker med förslagen, menar Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor.
NYHET — 18 november 2022

Engelska skolan bidrar till attraktion och växtkraft

I veckan hölls en paneldebatt på Internationella Engelska Skolan (IES) i Östersund, med anledning av friskolereformens 30-årsjubileum. Här fick åhörarna både en dos historia och ett nutidsperspektiv. Panelen bestod av såväl lokalpolitiker som skolföreträdare, liksom en näringslivshistoriker.
RAPPORT — 18 oktober 2022

Vårda friskolereformen – konkreta förslag, i stället för slag i luften

NYHET — 17 maj 2022

Företagssafari – del 2 till Böle  

Om inledande ovilja till samarbete, hur skolpengen ska räcka till renoveringar och utbyggnader samt hur Böle byskola bidrar till minskade kostnader för kommunen. De frågorna stod högst på agendan vid företagssafarins besök hos Böle byskola.
NYHET — 5 april 2022

Undersökning: Skolorna sämre på landsbygden

Spelar skolan du går i roll för hur mycket du lär dig? Ja, visar en ny undersökning som Svenskt Näringsliv har låtit göra. ”En slumpmässig elev på en sämre skola hade kunnat mer om han eller hon hade gått på en bra skola”, säger Gustav Blix, policyexpert.
NYHET — 25 februari 2022

Friskolerektorn: Snälla, ta med oss i en dialog! 

Pascal Brisson har varit rektor på Engelska skolan i Sundsvall sedan 2008. Aldrig tidigare har han känt det politiska motståndet mot verksamheten så tydligt. ”Det är väldigt tråkigt. En konstruktiv dialog där vi hjälps åt att hitta lösningar vore mycket bättre”, säger han.
NYHET — 15 februari 2022

Slå inte undan valfriheten

”Skoldebatten borde handla om kvalitet och hur vi säkerställer alla elevers rätt till bra utbildning. I stället går drevet ensidigt mot driftsform.” Det skriver Carola Netterlid i en kommentar.
NYHET — 11 februari 2022

Stå upp för valfriheten

Skoldebatten borde handla om kvalitet och hur vi säkerställer alla elevers rätt till bra utbildning. I stället går drevet ensidigt mot driftsform.
RAPPORT — 29 oktober 2020

Friskolorna och skolkostnaderna

Utredningen ”En mer likvärdig skola” (SOU 2020:28) föreslog i april 2020 att kommuner ska göra ett avdrag i beräkningen av skolpengen till fristående grundskolor. Mot bakgrund av vikten av likvärdighet mellan skolformerna har Svenskt Näringsliv anlitat skolforskaren PhD Gabriel Heller-Sahlgren för att i rapportform göra en empirisk granskning av utredningens analyser och slutsatser
NYHET — 29 maj 2018

Förhastad slutsats om friskolornas betygssättning

De nationella proven speglar inte alla kunskaper som elever har i ett ämne. Därför kan inte proven ensamt vara rättesnöre för betygen, hävdar Anders Morin, välfärdspolitisk expert. Han anser att forskaren Jonas Vlachos drar förhastade slutsatser när han säger att friskolorna är för generösa i betygssättningen.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist