Rapport18 oktober 2022

Vårda friskolereformen – konkreta förslag, i stället för slag i luften

Friskolesystemet har funnits sedan 1990-talet. Friskolesystemet och friskolorna ger ett omistligt bidrag till den svenska skolan, genom att skapa valfrihet och ge utrymme för olika pedagogiska alternativ och innovationer. Friskolorna har även bidragit till att förbättra kunskapsresultaten.

Betydande förändringar har genomförts sedan friskolesystemet infördes, både av själva friskolesystemet och skolsystemet som helhet. Dessutom har friskolesektorn expanderat under de tre decennier som systemet varit på plats. Detta, tillsammans med att brister finns i de regler som styr eller påverkar friskolesystemet, gör att en översyn av delar av friskolesystemet är motiverad.

Vi presenterar, i denna rapport, förslag på reformer som vi bedömer kommer att göra att friskolesystemet fungerar bättre. Dessa reformer är:

  • Rättvist ersättningssystem för fristående skolor
  • Möjliggör upphandling av skolverksamhet
  • Träffsäker ägar- och ledningsprövning
  • Rättvisare antagningssystem
  • Värdesäkring av betyg
  • Tydligare regler om dokumentation och offentlighet

Dessutom behandlar vi ett förslag som inte bör genomföras, nämligen förbud mot vinstutdelning.

Skriven avMikael Sandström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist