NYHET18 november 2022

Engelska skolan bidrar till attraktion och växtkraft

Friskolor och privata skolor har en lång tradition i Sverige – de har funnits i olika former i över hundra år. Idag spelar de en viktig roll för samhällsutvecklingen – bland annat som en attraktionskraft för orter som Östersund. Under valrörelsen blev debatten kring friskolorna tidvis hätsk, och nu efterlyser Friskolornas riksförbund mer samarbete och mindre polarisering.

Deltagare paneldebatten: Anna Sörelius Nordenborg, vd Internationella Engelska Skolan (IES), Anders Johnson, näringslivshistoriker och författare, Maria Göransdotter Hammar, ordförande skolsköterskornas riksförbund och Joel Nordkvist, gruppledare (M), Östersund. Moderator: Annika Renestam, friskolornas riksförbund

– Vi ser att många är trötta på polariseringen i skoldebatten. Det vore bättre om vi kunde komma samman och prata utveckling – både den kommunala skolan och friskolorna, säger Annika Renestam, Friskolornas riksförbund.

Torsdag den 17 november hölls en paneldebatt på Internationella Engelska Skolan (IES) i Östersund, med anledning av friskolereformens 30-årsjubileum. Här fick åhörarna både en dos historia och ett nutidsperspektiv. Panelen bestod av såväl lokalpolitiker som skolföreträdare, liksom en näringslivshistoriker.

Anna Sörelius Nordenborg
Foto: Engelska skolan

Just näringslivet efterfrågar ofta Engelska skolan vid nyetableringar, konstaterar Anna Sörelius Nordenborg, vd vid IES, och deltagare i paneldebatten.

– Engelska skolan är ofta uppskattad och efterfrågad av företag som attraherar arbetskraft från andra länder. Som exempel kan man se till vår etablering i Skellefteå, som var en ren konsekvens av att Northvolt öppnade batterifabrik där.

Hos IES sker hälften av undervisningen på svenska och hälften på engelska. Inriktningen för skolan är trygghet, studiero och höga akademiska förväntningar.

– Vi vet att IES i Östersund en väldigt uppskattad skola. Just fokus på trygghet och studiero är något som elever och föräldrar brukar uppskatta mycket i våra undersökningar, säger Anna Sörelius Nordenborg.

– Vi har också en tydlig strategi på vår skola, och det är att vi jobbar tillsammans, från lärare till elever. Vi lyssnar in synpunkter. Sedan vill jag också, med mitt finska ursprung, ta med Sisu, ”the finnish art of courage”, säger Mika Reunanen, rektor vid IES i Östersund.

Joel Nordkvist, gruppledare för Moderaterna i Östersund, och tidigare ordförande för utbildningsnämnden, deltog också i debatten. Han menar att skolan ofta varit en stridsfråga i staden, men att friskolorna fyller en viktig funktion.

– Alla elever kommer inte till sin rätt i den kommunala skolan – därför är den här typen av alternativ viktiga.
En enig panel efterlyste också ökad långsiktighet och bättre planering kring skolan från politiskt håll.

– Politiker har en tendens att vilja vara inne och peta i saker, trots att det inte alltid behövs. ”If it ain’t broken, don’t fix it”, avslutade Joel Nordkvist.

Fakta - friskolor i Sverige

  • Det finns 4059 fristående för- och grundskolor i Sverige.
  • Friskolor utgör 26 procent av de totalt 15 665 förskolorna och skolorna i landet
  • Närmare 400 000 svenska elever går i en friskola
  •  Friskolor finns i 192 svenska kommuner
Friskolor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist