Anställningsskyddet behöver förändras

NYHET Publicerad

LAS Företag drar sig för att anställa på grund av gällande LAS-regler. Unga och oerfarna utestängs från arbetsmarknaden, antalet fast jobb minskar. Lagstiftningen behöver reformeras på ett genomgripande sätt, skriver Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.

Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe
Foto: Henrik Montgomery/TT

Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe.

Lagen om anställningsskydd (LAS) utformades 1974 för att lösa de problem som ansågs finnas på 1960-talets arbetsmarknad och med de värderingar som gällde på 1970-talet. Både arbetsmarknaden och värderingarna har förändrats.

Idag tror få att alla som driver företag är ondskan och illviljans lekmannapredikanter eller att socialism, kollektivt ägande och den allomfattande staten är lyckoriket på jorden. Istället för ett anställningsskydd som bygger på politiska värderingar och ideologiska utopier bör vi göra en ansats att skapa en reglering av anställningsskydd som främjar viljan att anställa och som skapar verklig trygghet och inte en falsk sådan.

LAS, som gällt sedan 1974, måste ersättas med en ny och helt annan reglering. Kunskaps­läget om de negativa effekterna av LAS är klart i nuläget. LAS leder till att kostnaderna för felrekryteringar är oförutsebara. Det leder till att företagen undviker anställningar och det leder till färre fasta jobb och försvårar kompetensförsörjningen i företagen.

Anställningsriskerna leder till att unga och oerfarna utestängs från arbetsmarknaden. En företagare är oftast inte beredd att ta den risk det innebär att anställa någon som inte har ett mycket gediget CV och kräver därför ofta högre kvalifikationer än som faktiskt är nödvändiga för arbetet. Det leder till sämre produktivitet eftersom den anställde snabbt blir understimulerad när han eller hon är överkvalificerad. Andra problem med att LAS upplevs oförutsebar och anställningar riskfyllda är mindre mångfald, minskad dynamik och färre nya företag.

Lika illa är att LAS ger de anställda en falsk bild av tryggheten i anställningen. Vi som förhandlar ute i företagen möter ofta den förvirring och känsla av att ha blivit vilseförd som uppsagda har när de blivit uppsagda. – Hade jag vetat att det fungerar så här hade jag bytt jobb för länge sedan.

LAS skapar inlåsningseffekter som gör att anställda stannar i arbeten trots att deras verkliga trygghet och arbetstillfredsställelse skulle öka om de bytte arbete. Det exempel som är mest tydliga är när långtidssjuka byter anställning. Inom TRR har parterna bedrivit försöksverksamhet som talar för att den bästa rehabiliteringen är att byta arbete.

Huvuddragen vi kan reformera detta viktiga område för människors utveckling och företagens konkurrenskraft går att tydligt identifiera. Debatten om LAS turordningsregler, Arbetsförmedlingen, med mera, är intensiv. Men debatten är inte tillräckligt insiktsfull. LAS måste reformeras på ett mycket mera genomgripande sätt än att ändra turordningsreglerna. En ändring av turordningsregler är absolut inte tillräckligt och kan dessutom fullständigt rasera den systematik som LAS bygger på. Det är inte bra om LAS finns kvar med en bristande systematik och logik, det leder bara till följdändringar som försämrar för alla inblandade.

Hela anställningsskyddet behöver alltså ses över och förändras. Det måste vi göra utifrån kunskaper. Kunskapsspridning och inte spridning av tyckande, är det som behövs. Teknikföretagen har drivit hela LAS-frågan under många år med återkommande rapporter och debattinlägg. Vår långsiktighet har en förklaring. Vi är övertygade om att en sådan genomgripande förändring som att avskaffa LAS och ersätta med något nytt förtjänar en genomtänkt och hållbar lösning. Halvmesyrer, politiska hafsverk och dåligt lagtekniskt hantverk är en styggelse för alla som ska verka på arbetsmarknaden. Och vi är ganska många som är anställda.

I dagarna släpper forskaren Mats Glavå en genomlysning av LAS-frågan i bokform. Syftet är att höja kunskapsnivån om LAS. Boken är på det sättet betydelsefull och angelägen för alla som anser att frågan om anställningsskydd är viktig. Det borde vara många.

Det är hög tid att skapa något nytt. Det bästa vore om parterna kan komma överens och sedan gemensamt gå till staten och begära förändringar. En sådan överenskommelse bör innehålla följande komponenter.

  • Företag måste betrakta anställning som förstahandsalternativet för att säkerställa personalresurser. Det kräver att begreppet ”saklig grund” ersätts av en tydlig och förutsebar ordning som tar bort anställningsrisken.
  • Tryggheten på arbetsmarknaden skapas inte genom förbud och tvång utan genom att det finns bra möjligheter till att få ett nytt jobb när man behöver det, oavsett om det är under anställning eller efter uppsägning. Det kräver både kompetensutveckling och en fungerande matchning.
  • Vi måste bygga vidare på befintliga system för omställning som måste omfattas av alla på arbetsmarknaden för att fungera. Det kräver en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

Den falska tryggheten i anställningen ska ersättas med verklig trygghet på arbetsmarknaden.

Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen

Debattartikeln var publicerad i Svenska Dagbladet 2018-04-18

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport från parterna inför förhandlingarna om anställningsskydd och omställning

ARBETSMARKNAD LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsatte i januari 2020 tre arbetsgrupper för att ta fram förslag till regler för anställningsskydd, omställningssystem och kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring i privat sektor. Resultatet redovisas i en partsgemensam rapport.
NYHET Publicerad:

Dahl: "Parterna kan komma överens om betydligt bättre regler"

ARBETSMARKNAD Fem personer får undantas från turordningsreglerna vid uppsägningar, föreslår utredningen om en moderniserad arbetsrätt. Samtidigt utökas arbetstagarnas rätt till kompetensutveckling. "Utredningen har förslag som ökar företagens vilja att anställa, men också förslag som skulle försämra möjligheterna till fler jobb", säger vice vd Mattias Dahl, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Våga förhandla om Las”

ARBETSMARKNAD I söndags spreds uppgifter i SVT om den pågående Las-utredningen. Mattias Dahl, vice vd, vill inte kommentera förrän utredningen är officiell. Helst vill han att parterna ska komma överens om betydligt bredare och bättre regler för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om avsiktsförklaring

ARBETSMARKNAD Idag har arbetsmarknadens parter kommit överens om en avsiktsförklaring om flexibiltet och trygghet i arbetslivet. Det meddelar de i ett pressmeddelande på torsdagsförmiddagen. Bland annat ska allmän visstid ersättas och arbetsgivarna få större flexibilitet vid uppsägningar.
NYHET Publicerad:

För smalt direktiv till Las-utredning

ARBETSRÄTTEN Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning av Las, lagen om anställningsskydd. Svenskt Näringsliv anser att uppdraget är alldeles för begränsat.
NYHET Publicerad:

Ny modell gör det lättare att anställa och att få ett jobb

ARBETSMARKNAD Nu finns en historisk möjlighet att modernisera och genomföra reformer som är bra för Sverige. Svenskt Näringsliv föreslår en ny modell som ökar företagens flexibilitet och medarbetarnas trygghet.
NYHET Publicerad:

LAS: Ny modell ger företagarna mer att säga till om

ARBETSRÄTTEN Svenskt Näringsliv kommer att föreslå en modell som ger företagen större möjligheter att bestämma vilka som är med i arbetsstyrkan. Utvecklingen har gjort LAS till ett hinder för jobb och tillväxt. Det hög tid för genomgripande förändringar, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Wallner-utredningens förslag försvårar jobbskapande

KOMMENTAR Arbetsrätten behöver moderniseras och förändras i grunden. Bland annat genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. För de partier som har den ambitionen går utredningsförslaget ”Hållbart arbetsliv över tid” i fel riktning, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hela LAS måste ändras

ARBETSMARKNAD Arbetsrätten har blivit en het potatis i regeringsförhandlingarna. Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, anser att det inte räcker med mindre justeringar i turordningsreglerna utan att hela LAS måste ändras.
NYHET Publicerad:

Regeringen och arbetsgivarna oeniga om äldre i arbetslivet

ARBETSMARKNAD Förläng anställningsskyddet till 69 års ålder, föreslår regeringen i en promemoria. Nej tack, säger arbetsgivarna. ”Det vore kontraproduktivt”, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Eksjöföretagaren: ”LAS ställer till problem för alla inblandade”

JOBBSKAPARNA. Lagen om anställningsskydd är inte bara destruktiv för företag. Den kan även tvinga kvar människor på arbetsplatser de vantrivs på och därigenom bidra till arbetsmiljöproblem. Det anser Johan Åsbrink som äger och driver äldreboendet Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö.
NYHET Publicerad:

Gammal LAS hämmar Dalarnas tillväxt

LAS Små företag tvekar att anställa när osäkerheten är stor. Många av Dalarnas företagare vittnar om att de skulle våga anställa fler om Lagen om anställningsskydd (LAS) reformerades. 55 procent av Svenskt Näringlivs företagarpanel uppger att lagen hämmar deras utveckling och tillväxt och i Dalarna svarar 73 procent av företagen att de vill ha förändrade arbetsrättsregler. "En förändrad lagstiftning skulle underlätta för oss på så många sätt" menar Josefin Elmer, som äger och driver O´Learys i Mora.
NYHET Publicerad:

Höjd LAS-ålder hämmar företagens vilja att anställa äldre

ARBETSMARKNAD Regeringen vill höja LAS-åldern från 67 till 69 år. Arbetsgivarna är kritiska och vänder sig mot rätten att få vara kvar. Den bästa lösningen är individuella överenskommelser på arbetsplatsen mellan arbetsgivare och medarbetare, anser pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Undersökning: LAS bromsar tillsvidarejobben för 7 av 10 företagare

ARBETSMARKNAD Fler än sju av tio företagare har hindrats från att tillsvidareanställa på grund av Lagen om anställningsskydd. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagarberättelser: LAS – ett hinder för tillväxt och jobbskapande

ARBETSMARKNAD ”För att kunna expandera måste man våga rekrytera, men som LAS ser ut nu kan man istället tvingas avstå, vilket varken gynnar företag eller medarbetare”, berättar måleriföretagaren Jörgen Bergqvist som är en av de många företagare som ser behov av att förändra LAS.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot LAS: ”Vi förlorar en hel generation”

ARBETSMARKNAD LAS skapar en falsk trygghet och står i vägen för generationsskiften. Det menar företagaren Jörgen Bergqvist, som avstått från att anställa fler medarbetare då risken för felrekrytering är stor.
NYHET Publicerad:

Professor: LAS ökar sjukfrånvaron och minskar produktiviteten

ARBETSMARKNAD En lättnad av turordningsreglerna leder till mindre sjukfrånvaro och högre produktivitet, visar färsk forskning. Att avskaffa tvåundantaget i LAS skulle ge stora negativa effekter, menar professor Per Skedinger.
NYHET Publicerad:

Anställningsskyddet behöver förändras

LAS Företag drar sig för att anställa på grund av gällande LAS-regler. Unga och oerfarna utestängs från arbetsmarknaden, antalet fast jobb minskar. Lagstiftningen behöver reformeras på ett genomgripande sätt, skriver Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Anställningsskydd ökar inte tryggheten

LAS Trygghet på jobbet skapas genom kompetens och arbetsinsats, snarare än anställningsskydd. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Småföretagare: "Vi måste börja prata om LAS"

ARBETSMARKNAD Kjell-Arne Edvinsson vet vad han talar om när han berättar om hur lagen om anställningsskydd gör livet som småföretagare svårt och ibland omöjligt. Samtidigt tror han att lösningen kan vara att fack och arbetsgivare är överens om hur man ska tolka lagen, snarare än att skriva om den.