Anna-Lena Bohm
Foto: SÖREN ANDERSSON

Kritiserad lag behöver förändras

NYHET Publicerad

ALMEDALEN Lagen om anställningsskydd, Las, har kritiserats genom åren. Nu kräver flera instanser att regelverket utreds grundligt och förändras. Företagaren Anna-Lena Bohm anser att Las i grunden är bra, men att turordningsreglerna försvårar för hennes företag att växa och behålla den arbetskraft hon vill ha.

Under ett seminarium anordnat av Svenskt Näringsliv debatterades frågan om hur framtidens Las ska se ut.

En av paneldeltagarna var företagaren Anna-Lena Bohm, vd och ägare av UniGuide. Hon anser att Las i grunden är bra, men att hon vill ändra på turordningsreglerna som hon anser försvårar för hennes företag att växa – och behålla den arbetskraften hon vill ha.

– Ett argument mot en förändring av Las, är att det är de äldre på arbetsplatsen som får gå. Det stämmer inte i verkligheten. Det handlar om att ta vara på den kompetensen företag behöver för att kunna växa. Lagen måste förändras i takt med arbetsmarknaden. Nu förtiden så byter vi oftare jobb och det måste vara lättare att kunna göra det. Det beror också på att vi som arbetsgivare hela tiden efterfrågar nya kompetenser, säger hon.

Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, är kritisk till att det är samma lag som utformades för 1960-talets arbetsmarknad som fortfarande är den som råder i dag.

– Hela vår arbetsmarknad har förändrats. Då var utbytbarheten på arbetsmarknad större bland medarbetarna. Lagen utformades med ett fokus på få men mycket stora företag. Som marknaden ser ut i dag så har vi otroligt många småföretag.

Han anser att Las är ett system som både ”låser inne” och ”låser ute” – och verkar negativt för båda parter.

– Dels blir många arbetsgivare försiktigare och tvekar inför att anställa. Dels så bidrar det till att anställda stannar kvar på sina arbetsplatser på grund av rädslan att inte få något nytt jobb och bli av med sina Las-dagar.


Niklas Hjert, förhandlingschef Unionen, menar att många av deras medlemmar anser att sist-in-först-ut principen inte gäller i praktiken.

– Alla regelverk behöver förändras, det är vi helt eniga om. Men det som vi inte får glömma är att regelverket måste bygga på en trygghet för både individen och företagen. Vi vill se att man förbättrar möjligheterna till omställning och kompetensutveckling.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf har varit ute i debatten om Las. På DN Debatt skriver hon att Centern vill undanta småföretag från turordningsreglerna. Det ska i första hand gälla alla företag med upp till 50 anställda.

Enligt Sofia Fölster, 1:e vice ordförande MUF är det ett välkommet besked att ett av de större etablerade partierna vågar ta tag i frågan om Las som hon anser att de ofta duckar för.

– Vi i moderata ungdomsförbundet har varit väldigt tydliga med att vi vill förändra Las. Det främst argumentet för Las är att det är till för att skapa trygghet för arbetstagaren. Det stämmer inte i verkligheten. Det ska inte vara en tävling om vem som har varit längst på en arbetsplats. Och man ska inte känna en rädsla för att lämna en arbetsplats. Systemet som finns i dag är skevt för alla parter, säger hon.

Enligt Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef vid HUI Research, har undantagen i turordningsreglerna i Las, som infördes 2001, skapat fler jobb, minskat sjukskrivningarna och ökat produktiviteten. Reformen innebär att företag med tio anställda eller färre fick undanta två personer från turordningsreglerna. Enligt studier som Sven-Olof Daunfeldt, varit med och tagit fram, visar resultaten att den har haft stora sysselsättningseffekter och även att fler har fått anställning.

– Alla studier på den här mindre reformen av Las har gett positiva resultat. Slutsatsen borde vara att principen om sist-in-först-ut borde avskaffas, åtminstone för företag upp till 49 anställda. Det skulle ge fler växande företag. Eller så skulle man kunna tänka sig att avskaffa sist-in-först ut i lagstiftningen och göra det till en fråga för parterna, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Ratio rapport

Timbro/HUI rapport

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport från parterna inför förhandlingarna om anställningsskydd och omställning

ARBETSMARKNAD LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsatte i januari 2020 tre arbetsgrupper för att ta fram förslag till regler för anställningsskydd, omställningssystem och kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring i privat sektor. Resultatet redovisas i en partsgemensam rapport.
NYHET Publicerad:

Dahl: "Parterna kan komma överens om betydligt bättre regler"

ARBETSMARKNAD Fem personer får undantas från turordningsreglerna vid uppsägningar, föreslår utredningen om en moderniserad arbetsrätt. Samtidigt utökas arbetstagarnas rätt till kompetensutveckling. "Utredningen har förslag som ökar företagens vilja att anställa, men också förslag som skulle försämra möjligheterna till fler jobb", säger vice vd Mattias Dahl, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Våga förhandla om Las”

ARBETSMARKNAD I söndags spreds uppgifter i SVT om den pågående Las-utredningen. Mattias Dahl, vice vd, vill inte kommentera förrän utredningen är officiell. Helst vill han att parterna ska komma överens om betydligt bredare och bättre regler för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om avsiktsförklaring

ARBETSMARKNAD Idag har arbetsmarknadens parter kommit överens om en avsiktsförklaring om flexibiltet och trygghet i arbetslivet. Det meddelar de i ett pressmeddelande på torsdagsförmiddagen. Bland annat ska allmän visstid ersättas och arbetsgivarna få större flexibilitet vid uppsägningar.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Snabbsnack mellan politiker och företagare gav viktiga insikter

ALMEDALEN 2019 Tuffa demografiska utmaningar och problemen med den minutsyrda hemtjänsten var ett par av ämnena som diskuterades då gotländska företagare fick snabbprata med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ny modell kan underlätta LAS-förhandlingar

ALMEDALEN 2019 Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. Trots det har reformerna för den moderna arbetsmarknaden halkat efter. Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Det var ämnet under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Bygglov dröjer – Gotlandsföretagare överväger att lämna ön

ALMEDALEN 2019 Kommunens långa handläggningstider fick Gotlandsföretagaren Ulrika Ek att nästan stänga igen butiken. En frustration som delas av många företag runtom i Sverige, visar siffror som presenterades. ”Det här påverkar vår investeringsvilja och chans att skapa jobb”, säger Ulrika Ek.
NYHET Publicerad:

Den svenska konkurrenskraften hackar

ALMEDALEN 2019 Under ett seminarium i Almedalen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om den svenska konkurrenskraften. Inte minst är den svaga produktivitetsutvecklingen ett problem.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

För smalt direktiv till Las-utredning

ARBETSRÄTTEN Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning av Las, lagen om anställningsskydd. Svenskt Näringsliv anser att uppdraget är alldeles för begränsat.
NYHET Publicerad:

Ny modell gör det lättare att anställa och att få ett jobb

ARBETSMARKNAD Nu finns en historisk möjlighet att modernisera och genomföra reformer som är bra för Sverige. Svenskt Näringsliv föreslår en ny modell som ökar företagens flexibilitet och medarbetarnas trygghet.
NYHET Publicerad:

LAS: Ny modell ger företagarna mer att säga till om

ARBETSRÄTTEN Svenskt Näringsliv kommer att föreslå en modell som ger företagen större möjligheter att bestämma vilka som är med i arbetsstyrkan. Utvecklingen har gjort LAS till ett hinder för jobb och tillväxt. Det hög tid för genomgripande förändringar, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Wallner-utredningens förslag försvårar jobbskapande

KOMMENTAR Arbetsrätten behöver moderniseras och förändras i grunden. Bland annat genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. För de partier som har den ambitionen går utredningsförslaget ”Hållbart arbetsliv över tid” i fel riktning, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hela LAS måste ändras

ARBETSMARKNAD Arbetsrätten har blivit en het potatis i regeringsförhandlingarna. Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, anser att det inte räcker med mindre justeringar i turordningsreglerna utan att hela LAS måste ändras.
NYHET Publicerad:

Regeringen och arbetsgivarna oeniga om äldre i arbetslivet

ARBETSMARKNAD Förläng anställningsskyddet till 69 års ålder, föreslår regeringen i en promemoria. Nej tack, säger arbetsgivarna. ”Det vore kontraproduktivt”, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Eksjöföretagaren: ”LAS ställer till problem för alla inblandade”

JOBBSKAPARNA. Lagen om anställningsskydd är inte bara destruktiv för företag. Den kan även tvinga kvar människor på arbetsplatser de vantrivs på och därigenom bidra till arbetsmiljöproblem. Det anser Johan Åsbrink som äger och driver äldreboendet Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.