Anna-Lena Bohm
Foto: SÖREN ANDERSSON

Kritiserad lag behöver förändras

NYHET Publicerad

ALMEDALEN Lagen om anställningsskydd, Las, har kritiserats genom åren. Nu kräver flera instanser att regelverket utreds grundligt och förändras. Företagaren Anna-Lena Bohm anser att Las i grunden är bra, men att turordningsreglerna försvårar för hennes företag att växa och behålla den arbetskraft hon vill ha.

Under ett seminarium anordnat av Svenskt Näringsliv debatterades frågan om hur framtidens Las ska se ut.

En av paneldeltagarna var företagaren Anna-Lena Bohm, vd och ägare av UniGuide. Hon anser att Las i grunden är bra, men att hon vill ändra på turordningsreglerna som hon anser försvårar för hennes företag att växa – och behålla den arbetskraften hon vill ha.

– Ett argument mot en förändring av Las, är att det är de äldre på arbetsplatsen som får gå. Det stämmer inte i verkligheten. Det handlar om att ta vara på den kompetensen företag behöver för att kunna växa. Lagen måste förändras i takt med arbetsmarknaden. Nu förtiden så byter vi oftare jobb och det måste vara lättare att kunna göra det. Det beror också på att vi som arbetsgivare hela tiden efterfrågar nya kompetenser, säger hon.

Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, är kritisk till att det är samma lag som utformades för 1960-talets arbetsmarknad som fortfarande är den som råder i dag.

– Hela vår arbetsmarknad har förändrats. Då var utbytbarheten på arbetsmarknad större bland medarbetarna. Lagen utformades med ett fokus på få men mycket stora företag. Som marknaden ser ut i dag så har vi otroligt många småföretag.

Han anser att Las är ett system som både ”låser inne” och ”låser ute” – och verkar negativt för båda parter.

– Dels blir många arbetsgivare försiktigare och tvekar inför att anställa. Dels så bidrar det till att anställda stannar kvar på sina arbetsplatser på grund av rädslan att inte få något nytt jobb och bli av med sina Las-dagar.


Niklas Hjert, förhandlingschef Unionen, menar att många av deras medlemmar anser att sist-in-först-ut principen inte gäller i praktiken.

– Alla regelverk behöver förändras, det är vi helt eniga om. Men det som vi inte får glömma är att regelverket måste bygga på en trygghet för både individen och företagen. Vi vill se att man förbättrar möjligheterna till omställning och kompetensutveckling.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf har varit ute i debatten om Las. På DN Debatt skriver hon att Centern vill undanta småföretag från turordningsreglerna. Det ska i första hand gälla alla företag med upp till 50 anställda.

Enligt Sofia Fölster, 1:e vice ordförande MUF är det ett välkommet besked att ett av de större etablerade partierna vågar ta tag i frågan om Las som hon anser att de ofta duckar för.

– Vi i moderata ungdomsförbundet har varit väldigt tydliga med att vi vill förändra Las. Det främst argumentet för Las är att det är till för att skapa trygghet för arbetstagaren. Det stämmer inte i verkligheten. Det ska inte vara en tävling om vem som har varit längst på en arbetsplats. Och man ska inte känna en rädsla för att lämna en arbetsplats. Systemet som finns i dag är skevt för alla parter, säger hon.

Enligt Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef vid HUI Research, har undantagen i turordningsreglerna i Las, som infördes 2001, skapat fler jobb, minskat sjukskrivningarna och ökat produktiviteten. Reformen innebär att företag med tio anställda eller färre fick undanta två personer från turordningsreglerna. Enligt studier som Sven-Olof Daunfeldt, varit med och tagit fram, visar resultaten att den har haft stora sysselsättningseffekter och även att fler har fått anställning.

– Alla studier på den här mindre reformen av Las har gett positiva resultat. Slutsatsen borde vara att principen om sist-in-först-ut borde avskaffas, åtminstone för företag upp till 49 anställda. Det skulle ge fler växande företag. Eller så skulle man kunna tänka sig att avskaffa sist-in-först ut i lagstiftningen och göra det till en fråga för parterna, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Ratio rapport

Timbro/HUI rapport

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

För smalt direktiv till Las-utredning

ARBETSRÄTTEN Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning av Las, lagen om anställningsskydd. Svenskt Näringsliv anser att uppdraget är alldeles för begränsat.
NYHET Publicerad:

Ny modell gör det lättare att anställa och att få ett jobb

ARBETSMARKNAD Nu finns en historisk möjlighet att modernisera och genomföra reformer som är bra för Sverige. Svenskt Näringsliv föreslår en ny modell som ökar företagens flexibilitet och medarbetarnas trygghet.
NYHET Publicerad:

LAS: Ny modell ger företagarna mer att säga till om

ARBETSRÄTTEN Svenskt Näringsliv kommer att föreslå en modell som ger företagen större möjligheter att bestämma vilka som är med i arbetsstyrkan. Utvecklingen har gjort LAS till ett hinder för jobb och tillväxt. Det hög tid för genomgripande förändringar, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Wallner-utredningens förslag försvårar jobbskapande

KOMMENTAR Arbetsrätten behöver moderniseras och förändras i grunden. Bland annat genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. För de partier som har den ambitionen går utredningsförslaget ”Hållbart arbetsliv över tid” i fel riktning, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hela LAS måste ändras

ARBETSMARKNAD Arbetsrätten har blivit en het potatis i regeringsförhandlingarna. Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, anser att det inte räcker med mindre justeringar i turordningsreglerna utan att hela LAS måste ändras.
NYHET Publicerad:

Regeringen och arbetsgivarna oeniga om äldre i arbetslivet

ARBETSMARKNAD Förläng anställningsskyddet till 69 års ålder, föreslår regeringen i en promemoria. Nej tack, säger arbetsgivarna. ”Det vore kontraproduktivt”, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Eksjöföretagaren: ”LAS ställer till problem för alla inblandade”

JOBBSKAPARNA. Lagen om anställningsskydd är inte bara destruktiv för företag. Den kan även tvinga kvar människor på arbetsplatser de vantrivs på och därigenom bidra till arbetsmiljöproblem. Det anser Johan Åsbrink som äger och driver äldreboendet Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Framfusiga politiker utmanar svenska modellen

ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknadsmodellen ifrågasätts, modellen hotas av politiken. Parter från såväl arbetsmarknad som politik diskuterade frågan på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

”Utan konkurrenskraft ingen välfärd”

KONKURRENS Konkurrenskraftiga företag garanterar välfärden. Men varför är det ingen som diskuterar Sveriges globala konkurrenskraft? Det är en ödesfråga för framtiden, menade deltagarna när Svenskt Näringsliv inledde årets seminarier i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Gammal LAS hämmar Dalarnas tillväxt

LAS Små företag tvekar att anställa när osäkerheten är stor. Många av Dalarnas företagare vittnar om att de skulle våga anställa fler om Lagen om anställningsskydd (LAS) reformerades. 55 procent av Svenskt Näringlivs företagarpanel uppger att lagen hämmar deras utveckling och tillväxt och i Dalarna svarar 73 procent av företagen att de vill ha förändrade arbetsrättsregler. "En förändrad lagstiftning skulle underlätta för oss på så många sätt" menar Josefin Elmer, som äger och driver O´Learys i Mora.
NYHET Publicerad:

Höjd LAS-ålder hämmar företagens vilja att anställa äldre

ARBETSMARKNAD Regeringen vill höja LAS-åldern från 67 till 69 år. Arbetsgivarna är kritiska och vänder sig mot rätten att få vara kvar. Den bästa lösningen är individuella överenskommelser på arbetsplatsen mellan arbetsgivare och medarbetare, anser pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Undersökning: LAS bromsar tillsvidarejobben för 7 av 10 företagare

ARBETSMARKNAD Fler än sju av tio företagare har hindrats från att tillsvidareanställa på grund av Lagen om anställningsskydd. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagarberättelser: LAS – ett hinder för tillväxt och jobbskapande

ARBETSMARKNAD ”För att kunna expandera måste man våga rekrytera, men som LAS ser ut nu kan man istället tvingas avstå, vilket varken gynnar företag eller medarbetare”, berättar måleriföretagaren Jörgen Bergqvist som är en av de många företagare som ser behov av att förändra LAS.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot LAS: ”Vi förlorar en hel generation”

ARBETSMARKNAD LAS skapar en falsk trygghet och står i vägen för generationsskiften. Det menar företagaren Jörgen Bergqvist, som avstått från att anställa fler medarbetare då risken för felrekrytering är stor.