Las

Ny modell gör det lättare att anställa och att få ett jobb

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknaden har allvarliga brister. Men nu finns en historisk möjlighet att modernisera och genomföra reformer som är bra för Sverige. Svenskt Näringsliv föreslår därför en ny modell som ökar företagens flexibilitet och medarbetarnas trygghet.

Lagen om anställningsskydd, LAS, är en kvarleva från 1970-talet och den speglar hur näringslivet och politikerna samverkade då, för nästan 50 år sedan.

I dagens näringsliv, med stark internationell konkurrens och snabb teknikutveckling, har LAS blivit ett hinder för jobb och tillväxt.

Ytterligare orosmoln på den svenska arbetsmarknaden är företagens svårigheter att rekrytera, kompetensutveckling av medarbetare och inlåsningseffekter på grund av LAS.

Enligt Svenskt Näringsliv behövs en genomgripande reform. Utgångspunkten måste vara att verklig trygghet i dagens arbetsliv ligger i individens kompetens och företagens möjligheter att anställa.

Det finns en historisk möjlighet att genomföra de reformer som är bra för Sverige, eftersom arbetsrätten är med bland de 73 punkter i regeringsöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, anser arbetsgivarorganisationen. I april tillsätts en utredning med ambition att modernisera arbetsrätten.

Den modell som Svenskt Näringsliv föreslår består av fem delar:

  1. Ett reformerat anställningsskydd med ökade möjligheter för arbetsgivare att bemanna utifrån företagets verksamhet och vardag.
  2. Bättre förutsättningar för kompetensutveckling med ökade incitament för företagen att investera i medarbetarnas kompetens.
  3. Ännu effektivare omställningsförsäkringar som hjälper de som blivit uppsagda att hitta nya jobb.
  4. En specialiserad arbetsförmedling med fokus på myndighetsutövning och effektivitet. Privata aktörer får ett större ansvar för stöd och matchning.
  5. En arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler och ger bättre skydd.

Ambitionen är att komma överens med de fackliga organisationerna om lösningar som ökar flexibiliteten och tryggheten i arbetslivet. Om inte arbetsmarknadens parter klarar att modernisera regelverket, så måste politiken ta sitt ansvar och genomföra de förändringar som krävs, anser Svenskt Näringsliv.

Historien visar att det kan komma att behövas ett politiskt tryck. Både Saltsjöbadsavtalet 1938 Industriavtalet 1997 kom till när politiken tryckte på medan huvudavtalsförhandlingarna 2009 mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK, misslyckades på grund av bristen på politiskt tryck.

Arbetsgivarorganisationen konstaterar att behovet av en modern arbetsmarknad inte har minskat sedan dess. Företagens konkurrenskraft och medarbetarnas kompetens är den verkliga anställningstryggheten. LAS behöver därför förändras i grunden. Målet är att göra det lättare att både anställa och att få ett jobb.

En modernisering i fem steg

Detta är de fem punkter som Svenskt Näringsliv vill diskutera med LO och PTK:

  1. Ett i grunden reformerat anställningsskydd. Begreppet saklig grund såväl som andra delar i Las förändras. En översyn enbart av turordningsreglerna är inte tillräckligt. Företagens utrymme att bemanna och bygga sitt team utifrån verksamhetens vardag behöver stärkas och tidsbegränsade anställningar finnas kvar. Verklig trygghet i arbetslivet börjar med att det finns företag som vill och kan skapa jobb. Skydd mot oskäliga uppsägningar finns i annan lagstiftning, såsom Diskrimineringslagen, Föräldraledighetslagen, med flera.
  2. En arbetslöshetsförsäkring som täcker fler och ger bättre skydd. Dagens arbetslöshetsförsäkring består av två delar, en grundförsäkring och en frivillig inkomstbortfallsförsäkring. Vi behöver en rättvis arbetslöshetsförsäkring som är obligatorisk också vad gäller inkomstbortfallsförsäkringen. Taket i arbetslöshetsförsäkringen kan under en kort inledande period vara högre än vad det är i dag.
  3. En specialiserad arbetsförmedling med fokus på myndighetsutövning och effektivitet. Arbetsförmedlingen görs om och fokuserar på myndighetsutövning och kontrollfunktion. Privata aktörer får ett utökat ansvar för stöd och matchning. Programinsatser och lönestöd förenklas och renodlas. Resurser som frigörs används för att minska kostnader för företagen och kan bidra till att finansiera åtaganden inom utbildning och omställning.
  4. Effektiva omställningsförsäkringar. Arbetsgivarna i privat sektor gör årligen avsättningar på närmare 2,5 miljarder kronor inom ramen för parternas omställningsavtal, vars försäkringar omfattar närmare två miljoner anställda. Dessa fyller en viktig funktion i att underlätta omställning och bidra till trygghet för medarbetare. Förutsatt en genomgripande reformering av Las kan rätten till omställningsstöd utvidgas till att omfatta fler medarbetare inom de berörda företagen.
  5. Stärkta förutsättningar för kompetensutveckling. Behovet av kompetensutveckling kan variera utifrån en medarbetares kunskaper och inom branschen eller yrket. Ofta sker det redan i pågående anställning. Kompetensutveckling bör ske på företagsnivå eller utifrån branschsamverkan. Företagens incitament att investera i medarbetares kompetens bör stärkas. Kostnaderna för detta görs därför avdragsgilla. Omställningsorganisationerna fyller även på detta område fortsatt en viktig roll.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport från parterna inför förhandlingarna om anställningsskydd och omställning

ARBETSMARKNAD LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsatte i januari 2020 tre arbetsgrupper för att ta fram förslag till regler för anställningsskydd, omställningssystem och kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring i privat sektor. Resultatet redovisas i en partsgemensam rapport.
NYHET Publicerad:

Dahl: "Parterna kan komma överens om betydligt bättre regler"

ARBETSMARKNAD Fem personer får undantas från turordningsreglerna vid uppsägningar, föreslår utredningen om en moderniserad arbetsrätt. Samtidigt utökas arbetstagarnas rätt till kompetensutveckling. "Utredningen har förslag som ökar företagens vilja att anställa, men också förslag som skulle försämra möjligheterna till fler jobb", säger vice vd Mattias Dahl, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Våga förhandla om Las”

ARBETSMARKNAD I söndags spreds uppgifter i SVT om den pågående Las-utredningen. Mattias Dahl, vice vd, vill inte kommentera förrän utredningen är officiell. Helst vill han att parterna ska komma överens om betydligt bredare och bättre regler för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om avsiktsförklaring

ARBETSMARKNAD Idag har arbetsmarknadens parter kommit överens om en avsiktsförklaring om flexibiltet och trygghet i arbetslivet. Det meddelar de i ett pressmeddelande på torsdagsförmiddagen. Bland annat ska allmän visstid ersättas och arbetsgivarna få större flexibilitet vid uppsägningar.
NYHET Publicerad:

För smalt direktiv till Las-utredning

ARBETSRÄTTEN Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning av Las, lagen om anställningsskydd. Svenskt Näringsliv anser att uppdraget är alldeles för begränsat.
NYHET Publicerad:

Ny modell gör det lättare att anställa och att få ett jobb

ARBETSMARKNAD Nu finns en historisk möjlighet att modernisera och genomföra reformer som är bra för Sverige. Svenskt Näringsliv föreslår en ny modell som ökar företagens flexibilitet och medarbetarnas trygghet.
NYHET Publicerad:

LAS: Ny modell ger företagarna mer att säga till om

ARBETSRÄTTEN Svenskt Näringsliv kommer att föreslå en modell som ger företagen större möjligheter att bestämma vilka som är med i arbetsstyrkan. Utvecklingen har gjort LAS till ett hinder för jobb och tillväxt. Det hög tid för genomgripande förändringar, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Wallner-utredningens förslag försvårar jobbskapande

KOMMENTAR Arbetsrätten behöver moderniseras och förändras i grunden. Bland annat genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. För de partier som har den ambitionen går utredningsförslaget ”Hållbart arbetsliv över tid” i fel riktning, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hela LAS måste ändras

ARBETSMARKNAD Arbetsrätten har blivit en het potatis i regeringsförhandlingarna. Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, anser att det inte räcker med mindre justeringar i turordningsreglerna utan att hela LAS måste ändras.
NYHET Publicerad:

Regeringen och arbetsgivarna oeniga om äldre i arbetslivet

ARBETSMARKNAD Förläng anställningsskyddet till 69 års ålder, föreslår regeringen i en promemoria. Nej tack, säger arbetsgivarna. ”Det vore kontraproduktivt”, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Eksjöföretagaren: ”LAS ställer till problem för alla inblandade”

JOBBSKAPARNA. Lagen om anställningsskydd är inte bara destruktiv för företag. Den kan även tvinga kvar människor på arbetsplatser de vantrivs på och därigenom bidra till arbetsmiljöproblem. Det anser Johan Åsbrink som äger och driver äldreboendet Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö.
NYHET Publicerad:

Gammal LAS hämmar Dalarnas tillväxt

LAS Små företag tvekar att anställa när osäkerheten är stor. Många av Dalarnas företagare vittnar om att de skulle våga anställa fler om Lagen om anställningsskydd (LAS) reformerades. 55 procent av Svenskt Näringlivs företagarpanel uppger att lagen hämmar deras utveckling och tillväxt och i Dalarna svarar 73 procent av företagen att de vill ha förändrade arbetsrättsregler. "En förändrad lagstiftning skulle underlätta för oss på så många sätt" menar Josefin Elmer, som äger och driver O´Learys i Mora.
NYHET Publicerad:

Höjd LAS-ålder hämmar företagens vilja att anställa äldre

ARBETSMARKNAD Regeringen vill höja LAS-åldern från 67 till 69 år. Arbetsgivarna är kritiska och vänder sig mot rätten att få vara kvar. Den bästa lösningen är individuella överenskommelser på arbetsplatsen mellan arbetsgivare och medarbetare, anser pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Undersökning: LAS bromsar tillsvidarejobben för 7 av 10 företagare

ARBETSMARKNAD Fler än sju av tio företagare har hindrats från att tillsvidareanställa på grund av Lagen om anställningsskydd. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagarberättelser: LAS – ett hinder för tillväxt och jobbskapande

ARBETSMARKNAD ”För att kunna expandera måste man våga rekrytera, men som LAS ser ut nu kan man istället tvingas avstå, vilket varken gynnar företag eller medarbetare”, berättar måleriföretagaren Jörgen Bergqvist som är en av de många företagare som ser behov av att förändra LAS.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot LAS: ”Vi förlorar en hel generation”

ARBETSMARKNAD LAS skapar en falsk trygghet och står i vägen för generationsskiften. Det menar företagaren Jörgen Bergqvist, som avstått från att anställa fler medarbetare då risken för felrekrytering är stor.
NYHET Publicerad:

Professor: LAS ökar sjukfrånvaron och minskar produktiviteten

ARBETSMARKNAD En lättnad av turordningsreglerna leder till mindre sjukfrånvaro och högre produktivitet, visar färsk forskning. Att avskaffa tvåundantaget i LAS skulle ge stora negativa effekter, menar professor Per Skedinger.
NYHET Publicerad:

Anställningsskyddet behöver förändras

LAS Företag drar sig för att anställa på grund av gällande LAS-regler. Unga och oerfarna utestängs från arbetsmarknaden, antalet fast jobb minskar. Lagstiftningen behöver reformeras på ett genomgripande sätt, skriver Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Anställningsskydd ökar inte tryggheten

LAS Trygghet på jobbet skapas genom kompetens och arbetsinsats, snarare än anställningsskydd. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Småföretagare: "Vi måste börja prata om LAS"

ARBETSMARKNAD Kjell-Arne Edvinsson vet vad han talar om när han berättar om hur lagen om anställningsskydd gör livet som småföretagare svårt och ibland omöjligt. Samtidigt tror han att lösningen kan vara att fack och arbetsgivare är överens om hur man ska tolka lagen, snarare än att skriva om den.