Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning

RAPPORT Publicerad
Lon_Motivation.pdf

Många företag jobbar med lönen som ett sätt att motivera medarbetare, skapa större arbetstillfredsställelse och bättre resultat. För att företagen ska få en stark grund för sitt arbete har Svenskt Näringsliv bett en grupp forskare i arbetspsykologi att öka kunskapen kring vad forskningen vet om sambanden mellan lön, motivation och prestation. Här ges även kunskap om vad som ger bra löneprocesser och ökar legitimiteten för medarbetarnära lönesättning.

Läs och inspireras.

Författare: Johnny Hellgren, Helena Falkenberg, Sofia Malmrud, Anders Eriksson, Magnus Sverke