Trögt för individuella löner i industrin

NYHET Publicerad

HALLÅ DÄR Per-Olof Storsten, förhandlare på Industriarbetsgivarna. Hur ser lönebildningen ut inom industrin?

Per-Olof Storsten, Industriarbetsgivarna

Samtidigt som många av våra företag är verksamma på en global marknad med knivskarp konkurrens möter vi fortfarande ”den svenska bruksmentaliteten”, säger Per-Olof Storsten.

Foto: Erja Lempinen

– Våra medlemsföretag finns inom många olika industrier, bland annat stålverk, massa-och papper, sågverk och gruvor. Löneavtalen för kollektivanställda varierar något men facken inom basindustrin kan sägas ha en uppfattning om att lönen ska vara lika för alla och att den del som grundas på anställdes personliga insats ska vara mindre.

– Löneavtalet med IF Metall inom stålindustrin är ett pottavtal utan individgarantier, men där ska lönepotten användas inom ramen för det lokala lönesystemet. Många av dem är till åren komna och behöver revideras och utvecklas. Fördelningen sker ofta utifrån hårda parametrar som antalet år i yrket, befattning och mångkunnighet.

Hur vill företagen utveckla sin lönebildning?

– De vill gå mot lönesystem med större individuella inslag, som utgår från den personliga insatsen. Det centrala löneavtalet inom stålindustrin ger i sig ingen begränsning, utan det är ofta lönesystemen i företagen som är begränsningen.

– Komprimerade löner får dessutom konsekvenser för framtida kompetensförsörjning och rekrytering. Yngre arbetstagare ser annorlunda på hur lönen ska sättas och vad som ligger till grund för en löneutveckling. Vi uppfattar att de vill ha ett större inslag av individuella komponenter.

– Samtidigt som många av våra företag är verksamma på en global marknad med knivskarp konkurrens möter vi fortfarande ”den svenska bruksmentaliteten”. Det sitter mycket i väggarna som gör att det inte går att jämföra med hur exempelvis tjänstesektorn ser på lönebildning inom. Det är små steg som tas.

Avtal inom stålindustrin ger sedan en tid tillbaka större möjligheter till individuell lönesättning. Hur använder sig arbetsgivarna av det?

– För ett par år sedan infördes inom stålindustrin möjligheten till en specialistlön där man lokalt identifierar vilka som omfattas. Tanken är att premiera specialistkategorier som annars riskerar att söka sig till andra branscher eller övergå till att bli tjänstemän. Men det har inte fått det genomslag som vi hoppades på. Bland annat visade det sig vara ett nålsöga att lokalt komma överens om vilka kategorier som ska omfattas.

Hur vill Industriarbetsgivarna utveckla lönebildningen framåt?

– Under avtalsperioden har vi flera partsgemensamma grupper både för arbetare och tjänstemän som arbetar med att ge de lokala parterna förutsättningar för att utveckla och förbättra det lokala lönebildningsarbetet.

– Vi vill att det ska finnas mer individuella inslag i löneprocessen med utgångspunkt från tydliga kriterier. På tjänstemannasidan vill vi ersätta de avtal som innehåller individgarantier med andra lösningar, men Unionen behålla den inom våra industrier. Det sitter riktigt hårt och då är det svårt att utveckla avtalen. Samtidigt medverkar Unionen till andra lösningar i stället för individgarantin inom andra avtalsområden.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.
NYHET Publicerad:

Flexibilitet viktigare än lön för unga

REKRYTERING Inom tio år utgör millennials, de som är födda 1983–1994, en fjärdedel av den tillgängliga arbetskraften. De är mer benägna att ta ett jobb med flexibla arbetstider än ett jobb med högre lön, enligt Peter Adielsson, konsult på Willis Towers Watson.
NYHET Publicerad:

Så håller du schysta lönesamtal

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.
NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?
NYHET Publicerad:

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten, enligt Sverker Walldal på Ericsson.
NYHET Publicerad:

Nationalekonomer vill se förändrade kollektivavtal

HALLÅ DÄR Lars Calmfors, nationalekonom och medförfattare till en ny bok, Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Vad handlar den om?
NYHET Publicerad:

Höstens lönebildningsdag löser hr-utmaningar

I PRAKTIKEN Den 9 oktober är det för femte året i rad dags för Lönebildningsdagen i Stockholm. Konferensens rubrik är Bang for the buck – 5 utmaningar och 6,5 lösningar, och den här gången får hr-rollen extra uppmärksamhet.
NYHET Publicerad:

”Motivation kan inte köpas för pengar”

HALLÅ DÄR Johan Thesslin som skrivit boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare, tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Varför skrev ni den?
NYHET Publicerad:

Vägledande avtal dras med utmaningar

STRATEGI Ledaravtalet var först ut med företagsnära lönebildning år 1992. Många kollektivavtal har följt efter, men det finns också utmaningar, enligt Ledarnas förhandlingschef Helena Hedlund.
NYHET Publicerad:

Så får IBM rättvisare löner

LÖNESÄTTNING När it-jätten IBM införde en ny lönemodell lyfte det medarbetarnas engagemang. Genom att chef och medarbetare på egen hand tar större ansvar för återkoppling och bedömning blir lönesättningen dessutom rättvisare, enligt Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige.