Verksamhetsnära lönekriterier ökar acceptansen för att differentiera lönerna

NYHET Publicerad

LÖNESÄTTNING Hos vårdkoncernen Ambea, som har verksamheter över hela Sverige, var värderingarna grundläggande när företaget arbetade fram nya individuella lönekriterier. Det viktigaste har varit att förankra idéerna ute i verksamheten för att motivera och skapa en känsla av rättvisa medarbetare emellan.


Maria Svedberg
Foto: Jessica Gow/TT

Ambea är, med sina cirka 14 000 anställda, ett av Sveriges ledande företag inom vård och omsorg. De bedriver runt 400 verksamheter i Sverige inom bland annat äldreomsorg, boende, daglig verksamhet och stöd till personer med funktionsnedsättning eller människor med psykisk sjukdom samt missbruk. Maria Svedberg arbetar som chef på Löne-PA service och var delaktig i processen för lönerevisionen som ligger till grund för dagens lönemodell.

– I en stor koncern som Ambea är det viktigt att personalen kan känna igen sig i de lönekriterier som tas fram där värderingarna är den röda tråden i vårt arbete. En referensgrupp innehållande verksamhets- och regionchefer fanns med i processen. Kriterierna har sedan reviderats ett antal gånger för att anpassas bättre till våra olika former av verksamhet. Sedan 2010 har de sett likadana ut, berättar Maria Svedberg.

Lönemodellen som företaget använder är uppbyggd på att medarbetaren bedömer sig själv efter kriterierna på en fyrgradig skala. Sedan gör den närmsta chefen en likadan bedömning. Detta fungerar sedan som underlag i det lönesamtal man för.

– På den fyrgradiga skalan vi använder oss av lyder bedömningen ”kräver förbättring”,”bra”, ”mycket bra” och ”föredömlig”. De appliceras på de tre övergripande områdena yrkeskunskap och kompetens, arbetsresultat samt medarbetarskap och bemötande.

En av de viktigaste byggstenarna i kriterierna är bemötande. Det gäller både mot kunder, chefer och medarbetare.

– Ett bra bemötande är avgörande för hur kunden eller andra omkring en uppfattar dig och företaget. Den formella kompetensen är viktig, men om kundfokus försvinner eller om det brister i samspelet med kollegor får man inte full poäng på det kriteriet. Medarbetarnas och chefens uppgift att skatta sig själva har varit effektivt, det blir mer svart på vitt var parterna tycker olika och hur det kan förbättras, förklarar Maria Svedberg.

Den lokala lönebildningen sker i både ett utvecklingssamtal samt ett lönesamtal per år. Ambea har även testat att använda sig av fler uppföljningssamtal för att öka dialogen med den närmsta chefen. Den individuella lönesättningen har skapat incitament för personalen att ge det där extra, något som kan premieras av chefen.

– Genom att öka varje medarbetares möjlighet till att påverka sin lön kan man öka både trivsel och motivation att bidra. Många vill bli bedömda individuellt och då är dialogen med chefen väldigt viktig. Eftersom välutfört arbete premieras minskar även känslan av orättvisa.

All lönesättning är individuell men följer löneavtalen och förhandlingsordningen för respektive kollektivavtal. Eftersom organisationen bedriver olika verksamheter har diskussioner förts med samtliga berörda fack för att förankra lönekriterierna så att medarbetarna indirekt har varit med och påverkat. Några ökade kostnader har de individuella bedömningarna inte lett till.

– Vi har arbetat med att få igång en individuell och differentierad lönesättning med större lönespridning. Framför allt för att högpresterande ska känna att deras arbete faktiskt gör skillnad. Vi kom gemensamt överens om utformningen av den lokala lönesättningen. Lönesamtal har alla och individuella bedömningar ser vi inte som någon kostnadsfråga utan som en utvecklingsfråga, menar Maria Svedberg.

Erik Nordman

Maria Svedbergs tips till andra företag som vill införa individuell lönesättning.
  • Använd verksamhetsbaserade lönekriterier som anses vara neutrala.
  • En god samverkan och öppen dialog med facken förenklar.
  • Viktigt med chefer som vågar och vill differentiera löner.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Skolan som jobbar med lönen

WEBB-TV På Viktor Rydberg gymnasium kopplas lönekriterierna till de kännetecken och beteenden som ska spegla skolans kultur. Även om det är viktigt att jobba i team finns det ingen motsättning i att sätta individuella löner, enligt skolchefen Kristy Lundström.
NYHET Publicerad:

Lektion 4: Lönehöjning är ingen mänsklig rättighet

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans lektion fyra förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål att en lönehöjning utgår från att medarbetaren har utvecklats och förbättrat sina resultat. Det är ingen mänsklig rättighet att varje år få en högre lön oavsett arbetsinsats.
NYHET Publicerad:

Så jobbar Spotify med löner

SÄTTA LÖN Dialog, prestation och motivation var nyckelord under Lönebildningsdagen 2017 som i år var mer välbesökt än någonsin. Arvid Hedman från Spotify berättade att mycket av lönesättningen läggs på cheferna. Elaine Eksvärd, retorikexpert, gav konkreta tips för lönesamtalen.
NYHET Publicerad:

Sätt lönestrukturen i webbverktyget

STRATEGI Jobbamedlonen.se är ett verktyg som hjälper företag att utveckla sin lönesättning. Nu har det kommit i en ny och ännu bättre version. Framför allt ger det struktur på lönearbetet, enligt Anna-Lena Bohm, vd på företaget Uniguide.
NYHET Publicerad:

Lektion 3: Lönesamtal är ingen förhandling

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans lektion tre betonar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål att det är arbetsresultatet under hela året som avgör lönehöjningen – inte vad som händer under den stund som chefen och medarbetaren möts och pratar lön.
NYHET Publicerad:

Fokus på motivation vässar lönebildningen

I PRAKTIKEN På Remeo Stockholm utgår medarbetarsamtalen från vad som motiverar den anställde på jobbet. Personliga mål matchas sedan med verksamhetens mål. ”Lönesättningen blir enklare när det går att referera till målen vi har diskuterat, följa upp resultatet och koppla lönen till det”, säger vårdchefen Helene Thunell.
NYHET Publicerad:

Lärarlyft och chefsjobb höjer kvinnolöner

RAPPORT Hallå där, John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet, MI. Er senaste rapport visar att skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner fortsätter att minska. Hur ser trenden ut?
NYHET Publicerad:

Lön bakom många rubriker

KRÖNIKA Trots att bara två seminarier har lön som huvudtema i Almedalen i år är det ett ämne som debatteras under många andra rubriker. Det kan till exempel handla om jämställdhet, integration, konfliktregler eller framtidens arbetsliv och arbetsmarknad, skriver Edel Karlsson Håål, expert på lönebiildning.
NYHET Publicerad:

Bred förståelse lägger grunden

ALMEDALEN På tisdagseftermiddagen ordnade chefsorganisationen Ledarna ”lönehack” I Almedalen. Verksamhetschefer, hr-chefer och andra intresserade av lönesättning fick chansen att dela erfarenheter och diskutera hur lönebildningen kan utvecklas.
NYHET Publicerad:

”Löneprocessen får inte vara en sidovagn”

ALMEDALEN För att medarbetare ska uppleva sin individuella lön som schyst och rättvis måste företaget skapa legitimitet kring löneprocessen. Men då måste den vara något som sker kontinuerligt. Det framkom när forskare presenterade en ny rapport om lönesättning från Svenskt Näringslivs scen i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Stora vinster med individuell lönesättning

ALMEDALEN De allra flesta anser att prestation ska synas i lönekuvertet. Men samtidigt känner inte många till vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen. Det visar en rapport om lön, motivation och prestation som Svenskt Näringsliv presenterade på ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Sätt rätt lön

KONFERENS Rubriken för årets upplaga av Lönebildningsdagen är Framgångsrik lönesättning – att sätta rätt förväntansbild och rätt lön. Den 27 september är det dags. Anmäl dig redan idag.
NYHET Publicerad:

Lektion 2: Mer pang för pengarna

JOBBA MED LÖNEN Dags för lektion två i Löneskolan. Lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål konstaterar att en anställning innehåller så många fler förmåner än lön. Men vilka förmåner stödjer affären och vilka uppskattar medarbetarna egentligen?
NYHET Publicerad:

Individuell lön förenklar för teknikföretag

AVTAL Teknikföretagens medlemmar har nu infört processlöner enligt förra årets avtal med Unionen då ett stort kliv togs mot mer individuella och företagsnära löner. Nästa steg är att ta bort individgarantin, anser Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef.
NYHET Publicerad:

”Tydlig löneprocess upplevs som mer rättvis”

LÖNEBILDNING För några år sedan kunde medarbetarens förhandlingstalang påverka löneförhöjningen på företaget Dahl. Nu har lönesättningen strukturerats från grunden, och blivit både rättvisare och enklare, enligt hr-direktören Anna Klebe.
NYHET Publicerad:

Svenska löner sammanpressade

HALLÅ DÄR Krister Andersson, statistiker och utredare på Svenskt Näringsliv. I dagarna kommer årets upplaga av Fakta om löner och arbetstider. Vad förvånar dig mest i rapporten när det gäller lönerna?
NYHET Publicerad:

Få lönekriterier ger mer

LÖNEBILDNING Bra lönekriterier måste gå att värdera och mäta. Men se till att de inte är för många för då används de inte på rätt sätt av chefer och medarbetare. Det säger Helen Karlsson, hr-chef för affärsområdet Process management inom Addnode Group.
NYHET Publicerad:

Handeln går mot ökad differentiering

AVTAL Förra årets avtal inom handeln öppnade för en mer individuell lönesättning. Arbetstagare vill kunna göra lönekarriär och arbetsgivare vill ha en större lönespridning. Nu börjar arbetet med att lokalt stötta företag som vill ta steget, enligt Anna Nordin på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Nytt nyhetsbrev kickstartar kompetensen

KOMPETENS Många företag uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens och att det är ett hot mot verksamheten. I maj startar därför Svenskt Näringsliv nyhetsbrevet Jobba med kompetensen för att inspirera företag att hitta nya vägar och bredda basen för kompetensförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Långa avtal ger bättre lönearbete

AVTALSRÖRELSEN Det treåriga industriavtalet ger företagen mer lugn och ro för att jobba med sin lönebildning och åstadkomma förändringar. Det gör att lönen i större utsträckning kan användas som styrmedel och incitament att följa upp individuellt satta mål, enligt vice vd Peter Jeppsson.