Branschvalidering – för effektivare kompetensförsörjning

RAPPORT Publicerad
Broschyr_Branschvalidering_webb.pdf

Branschvalidering är en viktig pusselbit för företagens kompetensförsörjning. Genom branschvalidering kan sådan yrkeskompetens synliggöras och tillvaratas. Branschvalidering är till nytta i alla situationer där en individs yrkeskunskaper behöver synliggöras i relation till en viss yrkesroll eller kvalifikation. Genom branschvalidering kan en individ få skriftliga, aktuella och tillförlitliga bevis på sin yrkeskompetens – bevis som är relevanta för arbetslivet.

Använt på rätt sätt kan branschvalidering vara ett kraftfullt, vägvisande verktyg för stärkt kompetensförsörjning. Staten, företagen och individer har mycket att vinna på ökad användning av branschvalidering. Förkortad utbildningstid, effektivare yrkesväxling, ökad rörlighet och mer träffsäker matchning på arbetsmarknaden är exempel på den nytta som branschvalidering kan bidra med.

Det är därför viktigt att fortsatt stärka möjligheterna till välfungerande branschvalidering inom de branscher där goda förutsättningar för sådan finns. Svenskt Näringsliv med medlemsorganisationer vill genom denna skrift ge sin samlade bild av branschvalideringens möjligheter och utmaningar samt peka ut fortsatta utvecklingsbehov för att etablera ett hållbart system för branschvalidering.

Författare