Statlig finansiering av universitet och högskolor i Nederländerna, Norge och Österrike

RAPPORT Publicerad
Statlig finansiering av universitet och högskolor i Nederländerna, Norge och Österrike

Denna rapport är den femte i skuggutredningen om styrning och resurstilldelning för universitet och högskolor. Rapporten behandlar finansieringen av universitet och högskolor i Nederändarna, Norge och Österrike.

En central fråga är om lärosätena ska få ett samlat anslag. Det vill säga alla pengar för utbildning och forskning i en säck för att öka lärosätenas handlingsfrihet. Vad ställer det för krav på incitament och utvärdering av verksamheten? I rapporten beskrivs systemen i länderna och deras för- och nackdelar diskuteras.