Höjd arbetsgivaravgift miljonsmäll för företag

NYHET Publicerad

ARBETSGIVARAVGIFT Tre företagare vittnar om hur regeringens beslut att fördubbla arbetsgivaravgifterna för ungdomar slår mot resultatet och verksamheten i stort. Det är nedslående siffror som ger illavarslande besked – det kommer att bli betydligt svårare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden i framtiden.

Victoria Anderson

Victoria Anderson driver Lådbilslandet AB på Öland. Hon har fått ökade arbetsgivarkostnader med cirka 200 000 kronor. Det blir svårare för henne att anställa ungdomar framöver.

Foto: Henrik Sjögren
Roberth Klarqvist

Roberth Klarqvist driver assistansföretaget Libra Assistans AB i Falun. Trots att hans företag inte är en utpräglad ungdomsarbetsplats så har han fått ökade arbetsgivaravgifter på runt en miljon kronor. Han har inga möjligheter att ta igen detta genom att höja priserna.

Foto: Henrik Sjögren
Sebastian Fager

Sebastian Fager är HR-chef på Leksand Resort AB, en koncern som samlar tre besöksnäringsföretag i Leksand. De fördubblade arbetsgivaravgifterna har gett företaget ökade kostnader med över en halv miljon kronor.

Foto: Foto: Leksand Resort AB

Den nuvarande regeringen beslutade tidigt i sin mandatperiod att ta bort subventionen av arbetsgivaravgifterna för ungdomar som den tidigare alliansregeringen införde. I två steg fördubblade den rödgröna regeringen arbetsgivaravgifterna och den 1 juni 2016 trädde de ökade kostnaderna in med full kraft.

För Victoria Andersson, som driver nöjesfältet Lådbilslandet AB på Öland blev det ett hårt slag i bokslutet. Nu blir det mycket tuffare att anställa ungdomar i framtiden. Dessutom kan kommande investeringar i nöjesfältet att behöva skjutas på framtiden.

– Vi anställer nästan bara sommarjobbande ungdomar under de sex veckor om året som vi har öppet. Mellan 20 och 25 ungdomar är verksamma under perioden. Arbetsgivaravgifterna för dessa har ökat med närmare 200 000 kronor. Vi är ett litet företag och det är ett hårt slag för oss, säger Victoria Andersson.

Lådbilslandet AB har funnits sedan 1986 och grundades av Victoria Anderssons morfar Sune Lindman. Företaget har två nöjesparker, en i Nykvarn och en på Öland. Sedan några år tillbaka är det Victoria som driver enheten på Öland, där även ett café ingår i verksamheten.

– Både caféet och lekparken sköts mestadels av ungdomar. De får tidigt chansen att komma in på arbetsmarknaden. Vissa är endast 14 år gamla när de börjar här. Tyvärr kommer det bli mycket svårare att erbjuda lika många av dem jobb i framtiden. Naturligtvis väljer man gärna någon äldre person som har några års erfarenhet när det blir dyrare att anställa ungdomar, säger hon.

Även investeringar i form av renoveringar och nya inköp kan få skjutas på framtiden. En mer attraktiv nöjespark skulle locka fler kunder och i slutändan skapa fler arbetstillfällen.  

– De ökade kostnaderna hade bättre kunnat användas till ny lekplatsutrustning. Jag skulle också få mer tid över att vidareutveckla parken men det blir svårt när allt mer tid går till den dagliga driften, säger Victoria Andersson.

Miljonkostnad för assistansföretag

I Falun driver Roberth Klarqvist assistansföretaget Libra Assistans AB. Trots att hans företag inte är en utpräglad ungdomsarbetsplats (medelåldern är 36 år) har företaget med sina trehundra anställda fått ökade personalkostnader på en miljon kronor – enbart i ökade arbetsgivaravgifter för unga.

– Vi är en bransch som redan har blivit hårt ansatt av bland annat osäkerheten kring Reepalu-utredningen och sänkt schablonersättning. Jag har en marginal i min verksamhet på knappt en procent. Att då få ökade personalkostnader på en miljon kronor slår oerhört hårt, säger Roberth Klarqvist.

Han berättar hur hans bransch är helt i händerna på regeringens beslut. Priset de tar för sina tjänster bestäms av staten vilket innebär att de inte har någon möjlighet att höja priset för att täcka de ökade kostnaderna som de höjda arbetsgivaravgifterna innebär.

– Kommunerna kommer att bli kompenserade för denna kostnadsökning vilket jag tycker är djupt orättvist och innebär en snedvriden konkurrenssituation. Tyvärr är det till syvende och sist de assistansberättigade som drabbas hårdast då valfriheten minskar för dem, säger Roberth Klarqvist.

Leksand Resort vill hellre anställa erfarna

Leksand Resort AB är en företagskoncern inom besöksnäringen i Dalarna där de tre företagen Leksand Sommarland AB, Leksand Strand AB och Mat vid Siljan AB ingår. Just besöksnäringen är den bransch som kanske allra hårdast drabbas av de höjda arbetsgivaravgifterna då den sysselsätter många unga människor.

– Det drabbar våra möjligheter att utvecklas och det drabbar ungdomarna som går miste om jobbtillfällen, säger Sebastian Fager som är HR-chef för koncernen.

Han berättar att de ökade kostnaderna för arbetsgivaravgifter har inneburit ett hårt slag för de tre företagen. Det senaste bokslutet visade på över en halv miljon i ökade kostnader – och detta enbart för sommardriften.

– Det är en överlevnadsfråga för oss att kunna bibehålla hög service och kvalitet. Därför är det svårt för oss att dra ner på antalet anställda. Effekten blir att ungdomarna måste arbeta mycket hårdare då schemat blir mer pressat, säger Sebastian Fager.

Som exempel nämner han att medarbetarna tidigare har haft gott om tid att räkna kassan och torka bänkar efter stängning. Nu tvingas de anställda utföra dessa sysslor på halva tiden.

– Det får till följd att vi mycket hellre anställer någon som redan har några års erfarenhet, som jobbar snabbare och inte behöver läras upp. Ungdomarna får därför mycket svårare att få jobb framöver.

Han har farhågor om att den ökade pressen kan komma att leda till ökad sjukfrånvaro eller att ungdomar helt enkelt väljer att stanna hemma om det blir för jobbigt. Något som alla förlorar på.

Sebastian Fager tycker att det är viktigt att hålla kontakten med ungdomar. Därför är han ofta ute och föreläser om praktisk arbetslivserfarenhet på skolorna.

– Jag berättar för ungdomarna om vad de ska tänka på när de söker ett nytt jobb och hur viktigt det är att skaffa sig arbetslivserfarenhet, om det så bara handlar om ett sommarjobb. Jag blir bedrövad när man väljer att göra det svårare för dessa ungdomar att komma i arbete.

– Vi hade haft mycket större möjligheter att plocka in fler ungdomar i vår verksamhet om arbetsgivaravgifterna hade varit kvar på den låga nivån, säger Sebastian Fager.

Henrik Sjögren

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tre av fyra underskattar skatterna på arbete

SKATT Tre av fyra underskattar skatterna på arbete. Dessutom tror tre av fyra att skatterna på arbete är mindre än 40 procent. Det visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Så mycket har Sverige förlorat på värnskatten

KOMMENTAR Värnskatten har funnits i snart 25 år. Under den tiden har Sverige gått miste om 280 miljoner arbetade timmar, skriver skatteexpert Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Slopad värnskatt påverkar inte inkomstskillnaderna

SKATT "Sverige har relativt små inkomstskillnader och kommer fortsatt att ha det även efter att värnskattens avskaffande", säger skatteexpert Johan Lidefelt.
NYHET Publicerad:

Krokodiltårar när värnskatten avskaffas

DEBATT Värnskatten ska avskaffas vid årsskiftet, enligt januariöverenskommelsen. Det sänker marginalskatterna och ökar drivkrafterna för utbildning, jobb och företagande, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom och Johan Lidefelt, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Högst skatt i världen – nu ger han upp

SKATT Serieentreprenören Bror Lövbrand fick världens högsta skatt. Nu har han lämnat högskattekommunen Dorotea och tagit jobben med sig. ”Jag orkade inte se ett samhälle raseras”, säger han till Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar skatten på en genomsnittlig lön

SKATTER Vanliga löntagare får i verkligheten inte behålla hälften av lönen, visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt ger mer pengar i statskassan

SKATTER Höjs skatten över en viss nivå motverkar den sitt syfte. Då blir det istället mindre pengar till staten. Om den statliga skatten och värnskatten togs bort skulle det vara en helt självfinansierande reform, säger en nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Massiv kritik mot regeringens nya vårdskatt

SKATT Regeringen vill förmånsbeskatta privat vård som betalas av arbetsgivaren, något som mötts av stark kritik från företagare. 72 procent av remissinstanserna är negativa till förslaget eller avstyrker det helt. "Förslaget är helt feltänkt och kontraproduktivt", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd arbetsgivaravgift miljonsmäll för företag

ARBETSGIVARAVGIFT Tre företagare vittnar om hur regeringens beslut att fördubbla arbetsgivaravgifterna för ungdomar slår mot resultatet och verksamheten i stort. Det är nedslående siffror som ger illavarslande besked – det kommer att bli betydligt svårare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden i framtiden.
NYHET Publicerad:

Hög marginalskatt skrämmer bort kvalificerad arbetskraft

ALMEDALEN Höga marginalskatter, på upp till 60 procent, gör det allt svårare att rekrytera unga talanger till svenska företag. Viljan att utvecklas och vidareutbilda sig i yrkeslivet hämmas likaså. Lägre skattenivåer gör Sverige mer konkurrenskraftigt, konstaterade nationalekonom Johan Lindefelt.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt ger mer kvalificerad arbetskraft

WEBB-TV Locktoner från svenska företag biter inte på högutbildade. De väljer att jobba i andra länder. För att rekrytera och behålla talanger krävs lägre skatt på arbete, visar den tredje rapporten i framtidsprojektet ”Ett utmanat Sverige”.
NYHET Publicerad:

Höga marginalskatter skadar välståndet

DEBATT Att göra Sverige till ett attraktivt land för högutbildad arbetskraft och talanger är en av våra viktigaste framtidsutmaningar och krävs för att utveckla välståndet. Därför är det nödvändigt att anpassa våra skatter på inkomster, främst marginalskatterna, till internationellt konkurrenskraftiga nivåer, skriver Caroline af Ugglas, Johan Fall och Tobias Krantz.
NYHET Publicerad:

”Det finns ingen gräddfil i vården”

SKATT Regeringen planerar att förmånsbeskatta privata vårdförsäkringar. Det slår i första hand mot småföretagare och människor med lägre inkomster. Det vittnar både sjukvårdsföretagare och försäkringsbolag om. ”Det finns ingen gräddfil i vården, bara ett desperat behov av specialistvård”, säger en läkare.
NYHET Publicerad:

Ny blogg sprider ljus över skattefrågorna

NY BLOGG Engagemang bland företagare, många politiska förslag och en händelserik omvärld gör att skatterna väntas diskuteras flitigt under 2017. Därför startas bloggen "Fokus på skatterna". "Vi ser att skattefrågorna hamnar högt på agendan framöver och bloggen ska fungera som en kanal för att nå ut med information, analyser och kommentarer," säger Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

Verkligt skattetapp när skattebasen urholkas

DEBATT Irlands fördelaktiga skattesystem lockar globala storföretag att lägga sin internationella bas där, vilket leder till stora vinster för ekonomin. Sverige halkar däremot efter. "Finansministern verkar inte förstå att de nya internationella skattereglerna i sig är en gigantisk utmaning för ett litet land som Sverige". Det skriver Krister Andersson, chef för skatteavdelningen i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Utländska experter fast i svensk byråkrati

SKATTER Trots liknande expertskatt är Sverige betydligt sämre än Danmark på att attrahera utländsk spetskompetens. Enligt skattejuristen Anders Lilja är förklaringarna flera. ”Inte minst är ansökningsprocesserna i Sverige dyra, långsamma och tungrodda”, sade han under ett seminarium.  
NYHET Publicerad:

De mest skadliga skatterna hotar förvärras ytterligare

KOMMENTAR Regeringen lägger sten på börda om man går vidare med att förvärra de mest skadliga skatterna. Det är skadligt för företagandet och jobben och försvårar ytterligare att uppnå målet om Europas lägsta arbetslöshet, skriver Johan Fall, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.