Flygbransch ser hellre miljövänligt bränsle än flygskatt

NYHET Publicerad

SKATT Flygskatten ger inte några tydliga miljöeffekter. Det menar till och med miljöorganisationerna. Ändå tänker regeringen gå vidare med förslaget. Om den ändå införs, varför inte göra som i Norge och använda skatteintäkterna till att öka tillgången på miljövänligt flygbränsle, menar den svenska flygbranschen.

Anna Wilson

Anna Wilson, generalsekreterare för branschorganisationen Svenskt Flyg.

Mattias Goldmann.jpg

Mattias Goldman, vd för tankesmedjan Fores.

Om regeringen får som den vill införs en flygskatt i Sverige, troligtvis redan i april nästa år. Sverige blir då ett av få länder med en särskild skatt på flygresor. I dagsläget är det enbart i Tyskland, Storbritannien, Norge och Österrike som passagerarna beskattas för sina resor. Men nyligen har Tyskland flaggat för att avskaffa den egna flygskatten, Österrike har bestämt att halvera den och Skottland vill helt avskaffa den brittiska skatten på resor från Skottland.

Även i Sverige är kritiken hård mot regeringens planer.

– Det är en provokation att lägga fram en skatt som sågats av 8 av 10 remissinstanser och kritiserats brett över hela Sverige och som inte har stöd i Riksdagen, säger Anna Wilson, generalsekreterare i branschorganisationen Svenskt Flyg.

Remissinstanserna har bland annat vänt sig mot det faktum att skatten inte får någon klimateffekt. Det beror bland annat på att den är utformad som en passagerarskatt, varje resenär innebär ett skatteuttag. Alltså spelar de utsläpp som flygplanen de facto gör mindre roll. Två halvfulla flygplan som flyger en sträcka ger samma skatt som ett fullsatt flygplan på samma sträcka, men ger dubbelt så mycket utsläpp. Flygskatten uppmuntrar också flygbolagen att behålla äldre flygplan längre eftersom de nya, med effektivare motorer och mindre utsläpp, ofta har fler stolar ombord. Ju fler passagerare ombord, desto högre skatt.

Flygbolagen menar också att i den knivskarpa konkurrens som råder idag går det inte att ta ut hela skatten direkt av passagerarna, möjligen hälften. Skatten blir därmed en ökad kostnad för de redan hårt pressade flygbolagen.

– Det leder det till att branschen får sämre möjligheter att investera i miljövänlig teknologi och förnybara bränslen, fortsätter Anna Wilson.

Det visar situationen hos det svenska flygbolaget BRA som har som målsättning att halvera utsläppen per passagerare fram till 2025. Det ska ske genom dels en nya och mer miljövänlig flygplansflotta, dels en ökad satsning på biobränsle. Därför byttes nyligen samtliga äldre propellemaskiner ut mot nya flygplan som minskar utsläppen med 25 – 30 procent. Men nästa investering, i nya jetflygplan med lika stor miljöeffekt, den ligger på is i väntan på effekterna av skatten.

Att flygskatten inte får de avsedda miljöeffekterna är något som även delar av miljörörelsen håller med om. Mattias Goldman, vd för den gröna tankesmedjan Fores, menar att en flygskatt lika för alla, resenärer som flygplan, ger fel signal och är rent av dum.

– Det viktigaste är att hejda klimatförändringarna, inte ”minska flygandet” som det ofta står i debattartiklarna. Låt förnybart flyg landa billigare än fossilt. Norska stortinget har redan beslutat det, medan vi i Sverige diskuterar och utreder om det är lagligt eller inte, skriver han i en debattartikel.

Norge arbetar nu på att använda de intäkter som flygskatten där ger, till att minska flygets klimatpåverkan. Avinor, motsvarigheten till svenska Swedavia, studerar just nu två förslag, Antingen används de till en fond som understödjer arbetet med biobränsle eller så köper man konkret in biobränsle för flygbolagens räkning. En arbetsgrupp har satts samman och där ingår den norska sammanslutningen för företag inom flygbranschen, flygbolagen Norwegian och SAS tillsammans med miljöorganisationer och intressenter i biobränslebranschen. Bland andra SAS tankar idag biobränsle i både Oslo och Bergen och menar att en ökad efterfrågan på miljövänligt flygbränsle är förutsättningen för att det ska bli ekonomiskt försvarbart att tanka bio. 

– En satsning på biodrivmedel i kombination med effektivare flygplan och rakare flygvägar är de insatser och metoder som ger bäst klimateffekt, skriver SAS i ett pressmeddelande. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagen behöver fortsatt tempo i skattearbetet

SKATTER Hur skattepolitiken blir de kommande fyra åren är svårt att sia om med tanke på det oklara läget i riksdagen. Samtidigt är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet, enligt Johan Fall, chef för skatteavdelningen. ”Samtliga partier behöver ta sig i kragen”, säger han.