Flygplan i motljus
Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Massiv kritik mot förslaget om flygskatt

NYHET Publicerad

SKATTEKRITIK En skatt på avstånd som bromsar utvecklingen i Sverige. Dessutom en skatt som helt missar målet att vara en klimatnytta. Det är några av argumenten i skörden av remissvar där majoriteten är skarpt kritiska. ”Lyssna på kritiken och skrota skatten”, säger flygbranschen.

Den 1 mars gick remisstiden för förslaget om en svensk flygskatt ut. Den stora skörden remisser som lämnats in till Finansdepartementet visar att flygskatten, liksom tidigare vinstförbudet i omsorgen, engagerar näringslivet, myndigheter och politiker runt om i landet: Av de 156 yttranden som tar ställning till förslaget är 126 negativa eller vill skrota förslaget. Bara 30 är positiva eller tillstyrker att skatten införs.

– Nu måste regeringen inse att flygskatten inte är rätt väg, skriver Niklas Nordström, kommunalråd (S) i Luleå och ordförande i branschorganisationen Svenskt Flyg och pekar på att en flygskatt påverkar tillgängligheten och konkurrenskraften i Sverige.

Det faktum att det blir en skatt på avstånden i Sverige, har engagerat de delar av landet som är beroende av goda kommunikationer med i första hand Stockholm.

– Det finns inga transportslag i sydöstra Sverige som kan ersätta flyget. För Blekinge innebär det att vi tillhör de regioner som får betala flygskatten. Vi behöver bättre infrastruktur och andra tillväxtåtgärder som bidrar till att våra företag är konkurrenskraftiga, för att göra de arbetsresor Stockholm som är nödvändiga och för att utveckla besöksnäringen. För Blekinge medför flygskatten att utvecklingskraften i den regionala tillväxtpolitiken minskar, skriver Region Blekinge i sitt remissvar.

Flygbolagen själva är av naturliga skäl de mest kritiska till förslaget eftersom det till stora delar är de som tvingas bära en del av skatten. I den hårda konkurrens som råder inom flyget räknar ingen med att kunna ta ut hela skatten – 80 kronor inrikes- 280 kronor kortare utrikes- och 430 kronor långa utrikesflygningar – på biljetterna. Hälften är mer realistiskt, menar flygbolagen. Det innebär bland annat att Norwegian tvingas stå för cirka 200 miljoner årligen och BRA för cirka 100 miljoner årligen. En kostnad som läggs på en bransch som redan idag arbetar med lövtunna marginaler. Just BRA har av den anledningen beslutat att skjuta på leveransen av 10 beställda och miljöeffektiva jetflygplan som skulle levererats nästa år. De skulle i sig ha minskat utsläppen med närmare 40 procent jämfört med de jetflygplan som idag flyger inrikes i Sverige.

– Vi har helt enkelt inte råd. Det går inte att räkna hem affären ekonomiskt, säger Emma Sandsjö, kommunikationschef på BRA.

Den allvarligaste delen av kritiken handlar om att flygskatten, som beräknas inbringa cirka 1,5 miljarder dels inte är öronmärkt för miljöinvesteringar, dels inte gör någon nämnvärd nytta för miljön. Etthundra av de 126 remissinstanser som avstyrker förslaget pekar på att skatten rent av blir kontraproduktiv. Flyget ingår i EU:s system för utsläppshandel vilket innebär att minskade utsläpp, de få promille det troligen kommer att röra sig om, kan leda till en ökning av utsläppsökning inom EU som helhet. Lika troligt är att fler svenskar kommer att ta bilen istället för att flyga vilket i sig driver upp de miljöfarliga utsläppen.

Branschorganisationen Svenskt Flyg påpekar att alternativet till en skatt inte är ”business as usual”. Flyget ska minska sin klimatpåverkan men det ska ske med åtgärder som verkligen ger resultat. Det kan ske genom ökad användning av biobränsle, investering i ny teknik, bättre användning av flygvägar och liknande insatser.

– Förslaget är verkningslöst ur klimatsynpunkt, och riskerar att få stora negativa effekter för svensk samhällsekonomi. Enligt beräkningar kan upp mot 7 000 jobb hotas samtidigt som den negativa effekten på BNP blir fyra miljarder. Svenskt Flygs ambition är att flyget ska bidra till de offensiva svenska miljö- och klimatmålen. Lyssna på kritiken och skrota flygskatten, säger Niklas Nordström.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagen behöver fortsatt tempo i skattearbetet

SKATTER Hur skattepolitiken blir de kommande fyra åren är svårt att sia om med tanke på det oklara läget i riksdagen. Samtidigt är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet, enligt Johan Fall, chef för skatteavdelningen. ”Samtliga partier behöver ta sig i kragen”, säger han.