Kan företagande vara vägen in på arbetsmarknaden för nyanlända?

RAPPORT Publicerad
Nyforetagande.pdf

Sverige tog emot över 160 000 asylsökande under 2015. Enbart under 2016 förväntas de direkta kostnaderna för migrationen uppgå till över 40 miljarder kronor. De långsiktiga kostnaderna beror på hur många av de nyanlända som kommer i arbete och hur snabbt det går. Att starta och driva företag kan vara en väg in på den svenska arbetsmarknaden för personer utan ett stort kontaktnät. Men än så länge driver utrikes födda företag i lägre utsträckning än infödda svenskar.

Analysen i denna rapport visar ändå att förutsättningarna för ett högre företagande bland de nyanlända, åtminstone i vissa avseenden, är goda. Orsaken är att andelen företagare skiljer sig kraftigt mellan olika invandrargrupper.

Författare