Ny teknik i välfärden - vår tids välfärdskliv

RAPPORT Publicerad
Ny_teknik_i_valfarden_webb.pdf

Mot bakgrund av de utmaningar som välfärden står inför behövs nytänkande. Rapporten” beskriver ett antal innovationer, som bygger på ny teknik som har införts eller är under införande i den svenska välfärden.


Ett bekymmer är att det tar lång tid att introducera och få innovationer i tillämpning
i den svenska välfärden. När de väl introducerats går dessutom spridningen till andra
landsting och kommuner långsamt.

Skriften diskuterar också vad som kan göras för att snabba på införandet av ny teknik och nya arbetssätt. I slutet av rapporten finns ett antal idéer som initierade personer som intervjuats i rapporten framfört om hur innovationer snabbare kan komma i tillämpning i välfärden.