Nya förutsättningar för kunskapsbaserade tillgångar

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Lagstiftningen som ligger till grund för big data, patent, upphovsrättigheter, varumärken och know-how har sin bakgrund i 1800-talsregleringar. Därför behöver Sverige en modern strategi för kunskapsbaserade tillgångar, skriver Christina Wainikka.

Christina Wainikka

Christina Wainikka

Foto: Ernst Henry Photography AB

Den 10 december tar Paul M. Romer emot Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Centralt i det som gör att han tilldelats priset är hans forskning om idédriven tillväxt och vilken betydelse patenträtten har från detta perspektiv.

Dagen efter anordnar Svenskt Näringsliv ett seminarium på temat kunskapsbaserade tillgångar i en ny teknisk verklighet. Skälet är att Svenskt Näringsliv anser att vi måste inleda diskussioner om hur lagstiftningen på området bör se ut för att det som Romer visat om betydelsen av idédriven tillväxt ska fortsätta gälla.

Vi lever i en snabbt föränderlig tid. AI, 3D-skrivare, blockkedjor är exempel på att vi dag ser en hög förändringstakt. Det talas om att de förändringar vi idag ser kan komma att förändra såväl samhället i stort som villkoren för företagande.

En viktig faktor i denna utveckling är de olika kunskapsbaserade tillgångarna – såsom big data, patent, upphovsrättigheter, varumärken och know-how. Värden i många företag idag utgörs av dessa tillgångar, samtidigt som lagstiftningen som ligger till grund för dem har sin bakgrund i 1800-talsregleringar. Detta faktum påverkar såväl möjligheterna till innovation som möjligheterna att ta tillvara på de innovationer som skapas.

Paul M. Romer har i sin forskning om tillväxt visat på betydelsen av exkluderbarhet. Exkluderbarhet kan ske på olika sätt, exempelvis genom patentering eller genom att skapa skyddsåtgärder kring företagshemligheter. Hans genombrottsartikel, som varit av betydelse för att han tilldelas priset, visar hur idéers rivalitet och exkluderbarhet är avgörande för ekonomisk tillväxt.

Patentlagstiftningen måste dock nå en balans som dels uppmuntrar till innovation genom att skapa en ensamrätt i form av patentet, dels främjar spridningen av nya idéer genom att i viss utsträckning begränsar dessa rättigheter.

Sätts Romers forskning i ljuset av den ökade förändringstakt vi ser idag väcks nya frågor. Nya tekniska möjligheter kan leda till nya beteenden som inte fanns när lagstiftningen skapades. Ett exempel som vi redan sett är det behov att förändra i upphovsrätten som en ökad användning av it lett till.

Den tekniska utveckling vi ser idag kan ställa ett antal frågor på sin spets. Såväl upphovs- som patenträtt förutsätter exempelvis att det är människor som stått för skapandet. En ökad användning av AI kan så småningom leda till diskussioner. Hur mycket AI kan användas i en innovationsprocess utan att riskera att ensamrätterna inte kan uppkomma?

3D-skrivare kan leda till att många konsumenter istället för att köpa sådant som är skyddat av patent- eller mönsterrätt skriver ut det hemma. Dessa båda ensamrätter omfattar inte sådant som privatpersoner gör, vilket gör att detta då inte är att se som intrång i en rättighet. I praktiken kan detta innebära att rättigheterna inte får den avsedda effekten. Lagstiftningen kan komma att inte ge skydd åt det den egentligen behöver skydda.

För ett innovativt land som Sverige är det viktigt att vi har en lagstiftning som får avsedd effekt. Den nya tekniska verkligheten kan innebära att de tidigare balanspunkterna, vars betydelse Romers forskning visar på, kan behöva komma att omvärderas.

Från Svenskt Näringslivs sida är det också viktigt att framhålla att en ny svensk regering måste på allvar sätta upp en strategi kring de kunskapsbaserade tillgångarna. Vi behöver en modern strategi för kunskapsbaserade tillgångar – inte fortsatta diskussioner om gamla problem. Seminariet den 11 december är ett första steg i att börja diskutera vad en sådan strategi kan och bör innehålla.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Stora kunskapsluckor om immaterialrätten – här är lösningen

IMMATERIALRÄTTIGHETER Sverige tar inte tillvara sina immateriella tillgångar. Förklaringen är bland annat en skriande kunskapsbrist på grund av ett ihåligt utbildningssystem och småföretag som inte har råd att anställa personer med specialistkompetens, visar en sammanställning.
NYHET Publicerad:

Det här händer när innovationer flödar över nationsgränser

KOMMENTAR I framtiden konkurrerar Sverige med kunskap. För exportföretag finns utmaningar med kunskapsekonomin. Svenskt Näringsliv har tagit fram förslag på hur Sverige kan agera bättre på det här området.
NYHET Publicerad:

Mager utdelning på innovationer

KOMMENTAR Sverige får inte nödvändig utväxling på de innovationer som görs. Därför krävs en tydlig immaterialrättsstrategi. Svenskt Näringsliv redogör för vilka utmaningar som finns på området och presenterar konkreta åtgärder som behöver vidtas i en seminarieserie.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: Avtal reder ut röran

SEMINARIUM Reglerna kring vad som gäller för patent, upphovsrätt och varumärken är komplicerade. Svenskt Näringsliv arrangerade ett seminarium där immaterialrätten diskuterades och det hetaste tipset till företagen blev: Avtala, avtala, avtala!
NYHET Publicerad:

Patent: Så undviker vi att spela i gärdsgårdsserien

KOMMENTAR Sverige hamnade på nionde plats i listan över patentansökningar förra året. För att slippa åka ut från tio bästa-listan krävs att vi funderar mer på hur innovationspolitiken, utbildningen i immaterialrätt och stödet till uppfinnare ska se ut, skriver Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten – slagfältet i handelskrigen

KOMMENTAR I allt fler sammanhang talas om risken för handelskrig mellan olika länder och regioner i världen. En protektionistisk inställning går stick i stäv med det som på många sätt byggt vårt välstånd. Men vi behöver faktiskt också lyfta blicken och diskutera hur svenska företagets kunskapsbaserade tillgångar kan skyddas i en internationell kontext, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Revidera patentlagen nu!

KOMMENTAR Arbetet med en ny patentlag hamnade i malpåse. ”Det är angeläget att revideringsarbetet återupptas och påskyndas annars är risken att utredningen från 2015 ses som föråldrad”, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Stigande patenttrend i Västra Götaland

IMMATERIALRÄTT. Innovativa, uppfinningsrika och kreativa företag är avgörande för att Västra Götaland och Sverige ska utvecklas. Göteborg är dessutom, med sina forskningsinstitut och innovativa företag, en viktig motor i ett innovativt Sverige. När Patent- och registreringsverket nyligen presenterade sin statistik för 2017, var det både glädjande och oroande utveckling för Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Snabb teknisk utveckling påverkar immaterialrätten

SEMINARIUM Den fjärde industriella revolutionen är här. Förändringarna är så snabba och genomgripande att alla måste skapa sig en förståelse av hur de kan komma att påverka företag och arbetsplatser. Det innebär utmaningar för kunskapsbaserade tillgångar.
NYHET Publicerad:

Nya förutsättningar för kunskapsbaserade tillgångar

KOMMENTAR Lagstiftningen som ligger till grund för big data, patent, upphovsrättigheter, varumärken och know-how har sin bakgrund i 1800-talsregleringar. Därför behöver Sverige en modern strategi för kunskapsbaserade tillgångar, skriver Christina Wainikka.
NYHET Publicerad:

Högskolan i Halmstad vill öka kunskapen om immaterialrätt

PATENT. Immateriella rättigheter blir allt viktigare för företag, i takt med teknikutveckling och globalisering.De står för en allt större del av värdet i samhällsekonomin och utgör en strategiskt viktig tillgång för företag. ”Därför är detta en viktig fråga även för våra högskolor. Att Högskolan i Halmstad redan arbetar med frågan och ser möjligheter till vidare utveckling är glädjande – framförallt för att ge studenterna den kunskap de behöver”, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Brexitavtalet löser immaterialrättsliga knutar

KOMMENTAR Immaterialrätten får ett relativt stort utrymme i brexiavtalet. För svenska företag är de skrivningar som finns där betydligt bättre än vad som fruktats och också betydligt bättre än en del förslag som tidigare förekommit i diskussionerna, skriver Christina Wainikka, expert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Dystra siffror för Värmland gällande patentskydd

IMMATERIALRÄTT. Innovativa, uppfinningsrika och kreativa företag är avgörande för att Värmlands län och Sverige ska utvecklas. När Patent- och registreringsverket nyligen presenterade sin statistik för 2017, var det en oroande utveckling för Värmlands län.
NYHET Publicerad:

Jönköpings län är bra på att använda patent och mönsterskydd

IMMATERIALRÄTT. Innovativa, uppfinningsrika och kreativa företag är avgörande för att Jönköpings län och Sverige ska utvecklas. När Patent- och registreringsverket nyligen presenterade sin statistik för 2017, var det både glädjande och oroande utveckling för Jönköpings län.
NYHET Publicerad:

Halland söker fler patent men färre varumärken

IMMATERIALRÄTT. Innovativa, uppfinningsrika och kreativa företag är avgörande för att Halland och Sverige ska utvecklas. När Patent- och registreringsverket nyligen presenterade sin statistik för 2017, var det både glädjande och oroande utveckling för Hallands län.
NYHET Publicerad:

Stora skillnader i hur immaterialrättigheter används i Kronoberg

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2017. I denna statistik kan man bland annat se hur verksamheter i olika kommuner söker skydd för bland annat patent och varumärken. För Kronoberg kan konstateras att det är stora skillnader mellan olika kommuner i hur immaterialrättigheter används.
NYHET Publicerad:

Kalmar är duktiga på att använda immaterialrättigheter

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2017. I Kalmar län sticker Kalmar ut i jämförelse med andra kommuner i länet. Särskilt tydligt blir detta när det gäller ansökningar om varumärken, även om det även märks när det gäller patent- och mönsterrättigheter.
NYHET Publicerad:

Skåne är näst bäst på att söka patent

IMMATERIALRÄTT Uppfinningsrika och nydanande företag är avgörande för att Sverige ska utvecklas. Skåne drar sitt strå till stacken. Här finns många innovativa företag, vilket gör att Skåne ligger tvåa på listan över från vilka län flest nationella patentansökningar görs.
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av patentansökningar från Blekinge

IMMATERIALRÄTT Mellan 2016 och 2017 ökade antalet nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 till 17. Det är en kraftig ökning. ”Förhoppningsvis visar detta på en positiv trend för innovationskraften i Blekinge. Det är positivt att det finns innovativa företag i hela Sverige”, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.