Ett viktigt år har gått – Reformläget fram till 2020

RAPPORT Publicerad
Ett_viktigt_ar_har_gatt.pdf

Årets Almedals- rapport från samhällsekonomerna behandlar övergripande vad som just nu händer i politiken och vad som borde hända. Den tar tempen på den aktuella politiken ur ett näringslivsperspektiv. ​

Förra året under Almedalsveckan presenterade Svenskt Näringslivs ekonomer rapporten: Fem viktiga år – reformer för vårt framtida välstånd. Rapporten fokuserade på vad som behöver göras för att Sverige ska avancera i OECD:s välståndsliga fram till 2020. Nu har ett viktigt år gått. Vad har förändrats jämfört med för ett år sedan? Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut? Vilka är de viktiga omvärldsförändringarna och i vilken riktning påverkar de oss? Vad har hänt inom de reformområden som vi pekade ut som viktiga för ett år sedan? Vilka positiva respektive negativa politiska beslut har tagits? Hur ser vägen framåt ut? Vilka reformområden behöver prioriteras?

Redaktör Jonas Frycklund

Författare