Två kvinnor i samtal på arbetsplats.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Allt fler svenskar jobbar heltid.

Kvinnor jobbar mer heltid

NYHET Publicerad

ARBETSTID Allt fler svenskar arbetar heltid. 2016 jobbade 84 procent mer än 35 timmar per vecka. Det är främst bland kvinnor heltidsarbete har ökat, visar en rapport.

Patrik Karlsson

Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert

Foto: SÖREN ANDERSSON

Arbetstid är ett kärt politiskt trätoämne. Socialdemokrater vill göra heltid till norm, regeringskollegan Miljöpartiet driver förslaget att göra deltid till en rättighet, medan Sverigedemokraterna vill införa heltid för offentliganställda.

I en ny rapport, som konsultföretaget New Republic har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv, skärskådas hur vanligt det var med hel- respektive deltidsarbete på svensk arbetsmarknad åren 2008-2016.

Slutsatsen är att allt fler svenskar arbetar heltid. 84 procent jobbade mer än 35 timmar per vecka 2016. En ökning med fyra procentenheter sedan 2008. Samtidigt minskade antalet deltidsarbetande i motsvarande omfattning och utgjorde 16 procent av de förvärvsarbetande.

Att antalet arbetade timmar och heltidsarbeten ökar är positivt, och ett resultat av ett gynnsamt konjunkturläge som gör att företag har behov av arbetskraft och anställer fler på heltid, konstaterar Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.

– Men företagen måste kunna anpassa personalstyrkan och tjänstgöringsgrad i förhållande till efterfrågan och till verksamhetens förutsättningar. Att bara ha heltidsanställda medarbetare fungerar inte i alla verksamheter, betonar han.

Att via politiska ingrepp tvinga fram heltidstjänster som inte svarar mot företagens behov eller medarbetarnas önskemål är ett olyckligt ingrepp, anser Patrik Karlsson.

Rapporten visar också att det är främst bland kvinnor som heltidsarbete ökar. Andelen heltidsarbetande kvinnor har stigit från 69 procent till 75 under den aktuella perioden. Ökningen bland män är marginell, från 91 till 92 procent. Ju högre ålder, desto vanligare med heltidsarbete, slås fast i undersökningen.

Den vanligaste orsaken till deltidsarbete, bland såväl kvinnor som män, är att de inte hittar ett jobb på heltid. Andra förklaringar är vård av barn och studier. 80 000 deltidsarbetande kvinnor och 25 000 män svarar att de inte vill jobba heltid. Endast 15 procent av de kvinnor som jobbar deltid kan tänka sig att gå upp i arbetstid, bland män är siffran 18 procent, enligt rapporten från Svenskt Näringsliv. 

– Resultaten visar att det är ganska liten andel av dem som jobbar deltid som faktiskt kan och vill ha heltid, säger Patrik Karlsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vanligt att arbetstiden höjs

KOMMENTAR Hyvling är en trend med förödande konsekvenser, anser fackliga företrädare. Av debatten är det lätt att få uppfattningen att de anställdas arbetstid sänks, inte höjs. I praktiken ser det annorlunda ut, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Kvinnor jobbar mer heltid

ARBETSTID Allt fler svenskar arbetar heltid. 2016 jobbade 84 procent mer än 35 timmar per vecka. Det är främst bland kvinnor heltidsarbete har ökat, visar en rapport.
NYHET Publicerad:

"Bra att parterna får hantera visstidsanställningar"

VISSTID Regeringen presenterade igår ett förslag till ändringar av regelverket kring visstidsanställningar. Svenskt Näringsliv har inte sett något behov av att acceptera EU-kommissionens krav på förändringar av reglerna avseende visstid. "I ett läge när regeringen bestämt sig för att acceptera EU-kommissionens krav är det bra att regeringens förslag ger utrymme för arbetsmarknadens parter att hantera frågan" , säger Christer Ågren, vice vd.
NYHET Publicerad:

Företagare behöver flexibla arbetsformer

ARBETSTID Både förslaget att lagstifta om heltid och viljan att minska antalet visstidsanställningar väcker oro hos småföretagare. Färre lediga jobb och ökade kostnader är några konsekvenser. ”Fördelen med flexibla arbetsformer är att vi snabbare kan möte efterfrågan på marknaden och tillgodose kundens behov”, säger Anna-Lena Bohm, vd för callcenterföretaget Uniguide.
NYHET Publicerad:

Visstidsanställning leder till fast jobb

KOMMENTAR Fackföreningsrörelsen och Socialdemokraterna krokar arm i strävan att begränsa eller rent av slopa möjligheten till allmän visstidsanställning. Det kommer att leda till färre jobb och priset betalas av de svagaste på arbetsmarknaden, skriver Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

Krav på heltid hotar förskolejobb

JOBB Elisabeth Kvanman, vd för Måbra förskolor, strävar efter att erbjuda alla anställda heltidstjänster. Men hon är kritisk till att lagstifta i frågan. ”Det skulle innebära att jag måste lägga ned delar av mina bolag, säger hon.
NYHET Publicerad:

Rätten till heltid leder till uppsägningar

ARBETSMARKNAD Jobben ska räddas med lagstadgad rätt till heltid. I alla fall om Socialdemokraterna får bestämma. Men arbetsgivarna håller inte med om att förslaget leder till fler jobb. Tvärtom. "Jag skulle bli tvungen att säga upp folk", konstaterar Patricia Kimondo, vd Lärarförmedlarna.
NYHET Publicerad:

Rätt till heltid spökar för snabbväxare

ARBETSTID John Blund är i högsta grad vaken. Konfektionskedjan växer så det knakar. Fyra butiker blev åtta förra året. Bromsklossen för ytterligare expansion är förslaget om rätt till heltid.
NYHET Publicerad:

Heltidskrav ger färre jobb i handeln

WEBB-TV Socialdemokraterna har lovat att lagstifta i frågan om rätt till heltid om de vinner valet i höst. ICA-handlare Mats Larsson i Stockholm ser stora konsekvenser för sin verksamhet om kravet på heltid blir verklighet. Det blir färre tjänster och sämre arbetstider för de som idag jobbar heltid och i slutändan är det konsumenterna som får betala notan i form av höjda priser.
NYHET Publicerad:

Rätt till heltid kan ge personalminskningar

RÄTT TILL HELTID Den första klädesbutiken – Jack & Jones på Västra Torggatan i Karlstads centrum – öppnade de 1998. Nu finns åtta butiker inom Peter Hermanssons och Erik Lundells expanderande klädimperium John Blund AB. Ett jättekliv framåt tog man i december förra året genom att förvärva fyra nya butiker.
NYHET Publicerad:

Rätt till heltid, nej tack

RÄTT TILL HELTID Lagstadgad rätt till heltid är en tung fråga i avtals- och valrörelsen. På Abisko turiststation funderar platschef Putte Eby på hur anläggningen ska överleva om förändringen går igenom. 
NYHET Publicerad:

Rätt till heltid stänger arbetsmarknaden

VALRÖRELSEN Lagstadgad rätt till heltid blir en av de heta frågorna i både avtals- och valrörelsen. Införs den är det en återgång till gamla stela modeller på arbetsmarknaden, menar en företagare i Umeå.
NYHET Publicerad:

LO vill kommendera fram heltidsjobb

KOMMENTAR Sedan 1997 finns det möjlighet för deltidsanställda att öka sin arbetstid. Men det LO gör nu, när de går ut med sina krav om "rätt till heltid", är att gå betydligt längre, skriver Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Rätt till heltid drabbar konsumenterna"

ARBETSTID Christer Johansson, köpman på ICA Maxi i Gävle, är övertygad om att konsumenterna drabbas av höjda priser om fackens krav på rätt till heltid blir verklighet.
NYHET Publicerad:

Hundratusentals jobb hotas med LO:s krav

KOMMENTAR Samtidigt som arbetslösheten närmar sig tvåsiffriga tal, driver LO lönekrav på fyra procent. Går kraven igenom, är det något som är fel på svensk arbetsmarknad och hur lönebildningen fungerar, skriver Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt till heltid är uppåt väggarna galet

FRIFÖRSKOLA Eva Högberg på friförskolan Talento i Falun är en entusiastisk pionjär i sin bransch. För ungefär 30 år sedan utbildade hon sig till förskollärare, arbetade i yrket några år, sadlade om och var reseledare och flygvärdinna för att sedan återvända till förskollärarjobbet. I januari 2008 gjorde Eva verklighet av sin idé om att starta en egen förskola