Personalliggare ökar belastning

NYHET Publicerad

KRÅNGEL Personalliggare i restaurang- och frisörbranscherna har sannolikt inte haft avsedd effekt. Innan man går vidare med fler branscher bör man därför göra en ordentlig konsekvensanalys som tar hänsyn till både eventuellt ökade skatteintäkter och företagens kostnader för berörda branscher. Det betonade Johanna Hållén, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, under ett seminarium där två nya oberoende utvärderingar av personalliggare presenterades.

2007 infördes personalliggare i frisörs- och restaurangbranscherna. Syftet var att minska skatteundandragande och främja sund konkurrens.Frågan är dock om personalliggare verkligen är rätt medel.

Skatteverket gjorde en egen utvärdering år 2009 som har använts för att motivera införandet av personalliggare i både tvätteribranschen (2013) och byggbranschen (2016). Många har efterlyst oberoende analyser utan framgång och ytterligare utvidgning föreslås nu till kropps- och skönhetsvård, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet.

För att undersöka effektiviteten i regelverket har Svenskt Näringsliv låtit PWC och HUI ta fram var sin rapport. Karin Norberg, PWC, presenterade resultaten av rapporten Personalliggare och kassaregister som hon skrivit tillsammans med Kajsa Boqvist.

Rapporten är rent deskriptiv och bygger på offentligt material från Skatteverket och Domstolsverket samt underlag som Svenskt Näringsliv begärt ut.

– Skatteverket och lagstiftaren ger en bild av att det finns positiva effekter och denna uppgift upprepas sedan hela tiden. Uppgiften bygger på en egen utvärdering från 2009. Någon extern utvärdering har inte gjorts och det saknas helt empiri om effekterna. Finansdepartementet har uppdragit åt Skatteverket att utvärdera sig självt, konstaterade Karin Norberg.

Enligt Karin Norberg finns det stora frågetecken om resultatet av att införa personalliggare i frisörs- och restaurangbranscherna.

– Syftet med personalliggare har kanske inte uppnåtts samtidigt som företagen fått en betydande administrativa kostnad. Och utöver de rent administrativa kostnaderna måste man även titta på kontrollavgifter som företagen betalar som inte alls behöver vara kopplade till fusk. Summariska kontrollavgifter kan dessutom leda till bristande förtroende för skattesystemet, sade hon.

Professor Sven-Olof Daunfeldt, HUI research, har i rapporten Personalliggares effekter på lönerapportering i restaurang- och frisörbranscherna, tillsammans med kollegerna Anton Gidehag och Niklas Rudholm, dels studerat Skatteverkets utvärdering från 2009, dels identifierat branscher med liknande utveckling för att kunna jämföra effekterna av personalliggare i frisörs- och restaurangbranscherna. 

När det gäller Skatteverkets rapport från 2009 pekade Daunfeldt på tre betydande brister.

– Det finns ingen kontrollgrupp att jämföra med. Det kan vara så att frisörs- och restaurangbranscherna ändå skulle haft samma löneutveckling utan personalliggare.

– Risken för företag att upptäckas med fusk var större i samband införandet av de nya reglerna eftersom omfattande kontroller sattes in det första året. Kontrollbesöken har därefter stadigt minskat. Eventuella positiva effekter med personalliggare kan således också vara en effekt av rädsla för att utsättas för kontroll vilken avtar om kontrollerna drastiskt minskar.

– Arbetsgivaravgifterna för unga i ålder 19-24 år sänktes med elva procentenheter den 1 juli 2007. Ökade lönesummor kan därför vara ett resultat av att branscherna anställde fler unga när detta blev fördelaktigare.

Enligt HUI:s beräkningar har som bäst systemet med personalliggare inom restaurangbranschen resulterat i att skatteintäkterna under år 2007 ökade med mellan 36 och 142 miljoner kronor, vilket kan jämföras med de administrativa kostnaderna för företagen som enligt NUTEK (2008) uppskattades till 365 miljoner kronor.

Johanna Hållén uppmanade avslutningsvis alla att svara på den remiss som går ut den 16 juni vad gäller förslaget om att fler verksamheter ska omfattas. Det krävs ordentlig konsekvensanalys innan man överväger att införa system med personalliggare i fler branscher, betonade hon.

Läs mer på bloggen Fokus på skatterna

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport: Länsstyrelsen får bakläxa

REGELKRÅNGLET Kritiken är bitvis hård, ilskan stor hos företagare och kommuner mot länsstyrelsens regeltillämpning ”Det allvarligaste är att handläggningen upplevs som rättsosäker”, säger projektledaren Daniel Andersson. 
NYHET Publicerad:

Skatteverket kräver företagen på ännu fler rapporter

REGELKRÅNGEL Regeringen vill införa ytterligare rapportskyldighet för företagen. Det medför orimliga kostnader, menar Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Riksdagen flaggar för förändringar om ”gold-plating”

EU-DIREKTIV Sverige är överdrivet lydigt när man inför hårdare lagar än EU kräver. Fenomenet "gold-plating", får nu riksdagen att agera.
NYHET Publicerad:

Jacke: Näringsministern måste minska regelkrånglet

REGLER OCH KRAV Regelförbättring är ingen svensk paradgren. Lär av Österrike och undvik ”goldplating”, uppmanar vd Jan-Olof Jacke. ”Näringsminister Ibrahim Baylan kan göra en viktig insats genom att på allvar ta itu med regelkrånglet.”
NYHET Publicerad:

Regelförbättringsarbetet får underbetyg

DEBATT Regelkrånglet fortsätter för svenska företag. Inga förbättringar har skett de senaste åren, enligt rapporten Regulatory Policy Outlook. 22 företrädare för näringslivet uppmanar regeringen att ta initiativ till möten för att vända den negativa trenden.
NYHET Publicerad:

”Brister i nya lagar slår mot näringslivet”

DEBATT Regeringen har under de senaste åren konsekvent producerat regler och låtit göra utredningar där det helt saknas konsekvensbeskrivningar. När även kritik från Lagrådet ibland helt ignoreras är rättssäkerheten på väg att urholkas, skriver chefsjurist Anders Thorstensson och ställföreträdande näringspolitisk chef Göran Grén.
NYHET Publicerad:

”Ifrågasättandet är obehagligt”

BYRÅKRATI 30 år som företagare gör ingen skillnad. Regelkrånglet tar kraft och energi. Anita Roll tycker fortfarande att ”det måste gå att göra enklare”. Ett av hennes råd i mötet med myndigheter är att inte känna sig i underläge.
NYHET Publicerad:

Regelnämndens vd: ”Regeringskansliet saknar helhetssyn”

BYRÅKRATI Regelregnet fortsätter plåga företagare. ”Utvecklingen går åt fel håll. Det saknas en helhetssyn från framför allt regeringskansliet”, konstaterar Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd. Samtidigt är han försiktigt optimistisk, då krisinsikten ökar hos politiker.
NYHET Publicerad:

Ballonger hotas av EU:s kamp mot plastnedskräpning

REGELKRÅNGEL Mindre plastskräp i haven. Det är EU:s ambition med den lista över olika plastprodukter som ska förbjudas eller där företagen måste ta ansvar för nedskräpningen. Det drabbar ett svenskt företag trots att ballongerna inte är gjorda av plast och inte tillverkade i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sverige ger upp kampen mot regelkrånglet

KRÅNGELSVERIGE Sverige tappar ytterligare mark i en internationell studie om arbetet mot regelkrångel. Politikerna tar inte frågan på allvar, de måste gå från ord till handling, hävdar regelexpert Göran Grén.
NYHET Publicerad:

Handlarna: Regelbörda fortfarande ett rött skynke

BYRÅKRATI Nästan 8 av 10 handelsföretag anser att regelbördan har ökat de senaste fem åren. Värst är det i dagligvaruhandeln och järn-, bygg- och färghandeln, visar en ny rapport från Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Regelkrånglet har ökat under Löfvens styre

SKATTER Regelkrånglet för företagare har ökat under den senaste mandatperioden, visar en ny rapport. ”Skatter, arbetsrätt och branschspecifika regler är områden som företagen lyfter upp som krångliga, trots Löfvens höga svansföring före mandatperioden”, säger Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

Kommunens fiskförbud upp i rätten

REGELKRÅNGEL Det har gått tre år sedan Jerk Åkerblad kunde erbjuda sina gäster färsk insjöfisk. Anledningen är att kommunen inte anser att fisken är säker att äta. "Varför får jag förbud i min kommun när samma hantering är ok i resten av Sverige", säger han.
NYHET Publicerad:

72 förslag till regelförenkling

BYRÅKRATI Näringslivets Regelnämnd presenterar 72 förslag på förenkling på 17 regelområden i en ny rapport. Orsaken är att krånglet inte bara fortsätter, utan ökar. Politiker får bakläxa för sitt förenklingsarbete.
NYHET Publicerad:

Livsmedelsverket kovänder: Går med på betalning i efterhand

REGLER En delseger har uppnåtts för alla företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll: Livsmedelsverket kräver nu att de omstridda debiteringarna endast ska ske i efterhand, till skillnad från idag. "Äntligen", säger hotellägaren Richard Larson.
NYHET Publicerad:

Storbolag överens om kortare betaltider

SAMARBETE Några av Sveriges största bolag har enats om en hederskod för att korta betaltiderna till sina underleverantörer. Regeringens hot om lagstiftning är därmed undanröjt. ”Det känns fantastiskt bra”, säger Anna- Lena Bohm, ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Riskerar konkurs när Jordbruksverket sviker

REGELKRÅNGEL Jordbruksverkets försenade utbetalningar av EU-bidrag slår hårt mot många lantbrukare. Oskar Jonsson och Anna Brate i Österfärnebo riskerade konkurs vid årsskiftet. Jordbruksverket skyller förseningarna på it-krångel i kombination med otydligt regelverk. "Märklig ursäkt. Ingen myndighet skulle väl godta sena inbetalningar från mig på grund av dataproblem", säger Oskar Jonsson.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel besvärligt för grisbilen

REGELKRÅNGEL Hemleveranser av hantverksproducerad mat till privathushåll och restauranger. Det är affärsidén för Edgården i Västerbotten. Nu kräver myndigheterna utökade kontroller av bland annat temperaturen där maten förvaras. Företagets egna kontroller räcker inte.